آشکده نعناع

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
صبح جمعه حلیم ویژه موجود است

ملاصدرا نبش اندیشه 7نان سنگک
بسته ای همه روزه
500 تومان
475 تومان
دلمه
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
کشک بادمجان
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
آش رشته (کیلویی)
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
شله زرد
همه روزه
9,000 تومان
8,550 تومان
آش امام (پرسی)
همه روزه
10,000 تومان
9,500 تومان
آش امام (کیلویی)
همه روزه
20,000 تومان
19,000 تومان
آش رشته (پرسی)
همه روزه
8,000 تومان
7,600 تومان
آش رشته (کیلویی)
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
آش دوغ (پرسی)
همه روزه
8,000 تومان
7,600 تومان
آش دوغ (کیلویی)
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
آش دندونی (پرسی)
همه روزه
10,000 تومان
9,500 تومان
آش دندونی (کیلویی)
همه روزه
20,000 تومان
19,000 تومان
آش شلغم (پرسی)
همه روزه
10,000 تومان
9,500 تومان
آش شلغم (کیلویی)
همه روزه
20,000 تومان
19,000 تومان
حلیم ویژه (پرسی)
فقط صبح روز جمعه
10,000 تومان
9,500 تومان
ناموجود
حلیم ویژه (کیلویی)
فقط صبح روز جمعه
20,000 تومان
19,000 تومان
ناموجود
اش شله قلمکار (پرسی)
همه روزه
10,000 تومان
9,500 تومان
اش شله قلمکار(کیلویی)
همه روزه
20,000 تومان
19,000 تومان

سوپ شیر و قارچ (پرسی)
همه روزه
8,000 تومان
7,600 تومان
سوپ شیر و قارچ (کیلویی)
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
سوپ جو (پرسی)
همه روزه
8,000 تومان
7,600 تومان
سوپ جو (کیلویی)
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
سوپ رشته فرنگی (پرسی)
8,000 تومان
7,600 تومان
سوپ رشته فرنگی (کیلویی)
15,000 تومان
14,250 تومان

کشک بادمجان
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
میرزاقاسمی
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
کوفته تبریزی
همه روزه
20,000 تومان
19,000 تومان
دلمه
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
دیماج
12,000 تومان
11,400 تومان
ناموجود
نان سنگک
بسته ای همه روزه
500 تومان
475 تومان

شله زرد
همه روزه
9,000 تومان
8,550 تومان
فرنی
همه روزه
9,000 تومان
8,550 تومان
حلوا شیره
همه روزه
9,000 تومان
8,550 تومان
حلوا شکر
همه روزه
9,000 تومان
8,550 تومان
کاچی
همه روزه
9,000 تومان
8,550 تومان
لبوی داغ
8,000 تومان
7,600 تومان
ناموجود
سمنو ویژه
۴۰۰ گرم سمنو کنجدی همه روزه
9,000 تومان
8,550 تومان

چای بِه
4,000 تومان
3,800 تومان
آب معدنی کوچک
2,500 تومان
2,375 تومان
نوشابه کوکا شیشه ای
5,500 تومان
5,225 تومان
دوغ آبعلی
5,500 تومان
5,225 تومان
لیموناد
6,000 تومان
5,700 تومان
باربیکن
5,000 تومان
4,750 تومان
ناموجود