آشکده نعناع

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

ملاصدرا نبش اندیشه 7کشک بادمجان
15,000 تومان
14,250 تومان
میرزاقاسمی
15,000 تومان
14,250 تومان
آش امام (پرسی)
10,000 تومان
9,500 تومان
ناموجود
آش امام (کیلویی)
20,000 تومان
19,000 تومان
ناموجود
آش رشته (پرسی)
8,000 تومان
7,600 تومان
ناموجود
آش رشته (کیلویی)
15,000 تومان
14,250 تومان
ناموجود
آش دوغ (پرسی)
8,000 تومان
7,600 تومان
آش دوغ (کیلویی)
15,000 تومان
14,250 تومان
ناموجود
آش دندونی (پرسی)
10,000 تومان
9,500 تومان
ناموجود
آش دندونی (کیلویی)
20,000 تومان
19,000 تومان
ناموجود
آش شلغم (پرسی)
10,000 تومان
9,500 تومان
ناموجود
آش شلغم (کیلویی)
20,000 تومان
19,000 تومان
ناموجود

سوپ شیر و قارچ (پرسی)
8,000 تومان
7,600 تومان
ناموجود
سوپ شیر و قارچ (کیلویی)
15,000 تومان
14,250 تومان
ناموجود
سوپ جو (پرسی)
8,000 تومان
7,600 تومان
سوپ جو (کیلویی)
15,000 تومان
14,250 تومان
سوپ رشته فرنگی (پرسی)
روزهای زوج
8,000 تومان
7,600 تومان
ناموجود
سوپ رشته فرنگی (کیلویی)
روزهای زوج
15,000 تومان
14,250 تومان

کشک بادمجان
15,000 تومان
14,250 تومان
میرزاقاسمی
15,000 تومان
14,250 تومان
کوفته تبریزی
روز جمعه
20,000 تومان
19,000 تومان
ناموجود
دلمه
15,000 تومان
14,250 تومان
ناموجود
دیماج
10,000 تومان
9,500 تومان
ناموجود

شله زرد
10,000 تومان
9,500 تومان
شیر برنج
8,000 تومان
7,600 تومان
فرنی
8,000 تومان
7,600 تومان
فرنی (شیرمال)
10,000 تومان
9,500 تومان
حلوا شیره
8,000 تومان
7,600 تومان
حلوا شکر
8,000 تومان
7,600 تومان
کاچی
10,000 تومان
9,500 تومان
لبوی داغ
8,000 تومان
7,600 تومان

چای بِه
4,000 تومان
3,800 تومان
آب معدنی کوچک
2,000 تومان
1,900 تومان
نوشابه کوکا شیشه ای
4,000 تومان
3,800 تومان
دوغ آبعلی
4,000 تومان
3,800 تومان
لیموناد
5,000 تومان
4,750 تومان
باربیکن
5,000 تومان
4,750 تومان