خانه سوخاری

(35 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
ارسال رایگان

قزوین ، خیابان خیام شمالیسالاد ماکارانی
12,000 تومان
7,800 تومان
فیله استریپس 5 تکه
پنج عدد فیله سوخاری+گوجه+کاهو+خیارشور+نان+سیب زمینی سرخ شده
100,000 تومان
65,000 تومان
ساندویچ کوردن بلو
یک عدد کوردن بلو+یک عدد پنیر گودا+یک عدد ژامبون
65,000 تومان
42,250 تومان
سیب زمینی سوپر(ویژه)
سیب زمینی سرخ شده+قارچ سرخ شده+ژامبون+پنیر+جعفری
65,000 تومان
42,250 تومان
ساندویچ رولر(چیکن فیله)
دو عددفیله سوخاری+یک عدد پنیر گودا+یک عدد ژامبون
75,000 تومان
48,750 تومان
ساندویچ زینگر(چیکن سوپریم)
یک عدد سینه سوخاری+یک عدد پنیر گودا+یک عدد ژامبون
75,000 تومان
48,750 تومان
ساندویچ کوردن بلو
یک عدد کوردن بلو+یک عدد پنیر گودا+یک عدد ژامبون
65,000 تومان
42,250 تومان
ساندویچ سوپر اسپایسی زینگر
دو عدد سینه سوخاری+دو عدد پنیر گودا+دو عدد ژامبون+فلفل دلمه
120,000 تومان
78,000 تومان

دبل دان ویژه خانه سوخاری
دو عدد سینه سوخاری+یک عدد همبرگر دست ساز 130 گرمی+یک عدد سینه کبابی+چهار عدد پنیر گودا+سه عدد ژامبون+فلفل دلمه+جعفری+سس سبزیجات+سیب زمینی سرخ شده
140,000 تومان
91,000 تومان
زینگر دبل دان
دو عدد سینه سوخاری+یک عدد سینه کبابی+سه عدد پنیر گودا+دو عدد ژامبون+فلفل دلمه+جعفری+سس سبزیجات+سیب زمینی سرخ شده
120,000 تومان
78,000 تومان
برگر دبل دان
دو عدد سینه سوخاری+یک عدد همبرگر دست ساز 130 گرمی+سه عدد پنیر گودا+دو عدد ژامبون+فلفل دلمه+جعفری+سس سبزیجات+سیب زمینی سرخ شده
120,000 تومان
78,000 تومان
دبل دان
دو عدد سینه سوخاری+دو عدد پنیر گودا+دو عدد ژامبون+فلفل دلمه+جعفری+سس سبزیجات+سیب زمینی سرخ شده
90,000 تومان
58,500 تومان
بال سوخاری
شش عدد بال یا کتف سوخاری+کاهو+گوجه+خیارشور+سیب زمینی سرخ شده
60,000 تومان
39,000 تومان
کمبو مرغ
دو عدد فیله سوخاری+سه عدد بال سوخاری+دو عدد ناگت مرغ+گوجه+کاهو+خیارشور+سیب زمینی سرخ شده
105,000 تومان
68,250 تومان
اکستریم
دو عدد فیله سوخاری+یک عدد سینه سوخاری داخل نون گرد و بصورت ساندویچ+گوجه+کاهو+خیارشور+سیب زمینی سرخ شده
105,000 تومان
68,250 تومان
فیله استریپس 5 تکه
پنج عدد فیله سوخاری+گوجه+کاهو+خیارشور+نان+سیب زمینی سرخ شده
100,000 تومان
65,000 تومان
فیله استریپس 3 تکه
سه عدد فیله سوخاری+گوجه+کاهو+خیارشور+نان+سیب زمینی سرخ شده
65,000 تومان
42,250 تومان
مرغ پاچینی(مرغ پاپ کورنی)
فیله های تکه تکه شده مرغ+گوجه+کاهو+خیارشور+سیب زمینی سرخ شده
70,000 تومان
45,500 تومان
چیکن استیت
70,000 تومان
45,500 تومان

سیب زمینی سرخ شده بزرگ
49,000 تومان
31,850 تومان
قارچ سوخاری بزرگ
55,000 تومان
35,750 تومان
مخلوط قارچ و سیب زمینی بزرگ
55,000 تومان
35,750 تومان
سیب زمینی سوپر(ویژه)
سیب زمینی سرخ شده+قارچ سرخ شده+ژامبون+پنیر+جعفری
65,000 تومان
42,250 تومان
سالاد ماکارانی
12,000 تومان
7,800 تومان
سالاد کلم
12,000 تومان
7,800 تومان
سوپ
10,000 تومان
6,500 تومان

دلستر قوطی
6,500 تومان
4,225 تومان
نوشابه قوطی
5,000 تومان
3,250 تومان
دوغ
3,000 تومان
1,950 تومان
آب معدنی
2,000 تومان
1,300 تومان