خشکشویی المهدی

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
در مورد تحویل اجناس با شما هماهنگی به عمل خواهد آمد.

ملاصدرا، خیابان صنایع دستیاتو پیراهن یا بلوز مردانه
2,500 تومان
2,250 تومان
اتو و شستشوی کت تک پارچه ای
6,000 تومان
5,400 تومان
اتو شلوار پارچه ای
3,000 تومان
2,700 تومان
اتو تی شرت مردانه
2,000 تومان
1,800 تومان
اتو کت و شلوار
6,000 تومان
5,400 تومان
اتو و شستشو کت و شلوار
12,000 تومان
10,800 تومان
اتو کت تک پارچه ای
4,000 تومان
3,600 تومان
اتو و شستشوی کت تک پارچه ای
6,000 تومان
5,400 تومان
اتو و شستشو کت تک چرم
20,000 تومان
18,000 تومان
اتو شلوار پارچه ای
3,000 تومان
2,700 تومان
اتو و شستشو شلوار پارچه ای
5,000 تومان
4,500 تومان
اتو شلوار جین
3,000 تومان
2,700 تومان
اتو و شستشو شلوار جین
6,000 تومان
5,400 تومان
اتو پیراهن یا بلوز مردانه
2,500 تومان
2,250 تومان
اتو و شستشو پیراهن یا بلوز مردانه
4,500 تومان
4,050 تومان
اتو تی شرت مردانه
2,000 تومان
1,800 تومان
اتو و شستشو تی شرت مردانه
4,000 تومان
3,600 تومان
اتو سوئیشرت مردانه
4,000 تومان
3,600 تومان
اتو و شستشوی سوئیشرت مردانه
8,000 تومان
7,200 تومان
اتو پلیور مردانه
3,000 تومان
2,700 تومان
اتو و شستشو پلیور مردانه
6,000 تومان
5,400 تومان
اتو کاپشن مردانه ساده
4,000 تومان
3,600 تومان
اتو و شستشوی کاپشن مردانه ساده
8,000 تومان
7,200 تومان
اتو کاپشن پر مردانه
6,000 تومان
5,400 تومان
اتو و شستشو کاپشن پر مردانه
16,000 تومان
14,400 تومان
اتو اورکت، پالتو، بارانی مردانه
5,000 تومان
4,500 تومان
اتو و شستشو اورکت، پالتو، بارانی مردانه
10,000 تومان
9,000 تومان

اتو مانتو شلوار اداری زنانه
7,000 تومان
6,300 تومان
اتو و شستشو مانتو شلوار اداری زنانه
12,000 تومان
10,800 تومان
اتو مانتو ساده زنانه
4,000 تومان
3,600 تومان
اتو و شستشو مانتو ساده زنانه
8,000 تومان
7,200 تومان
اتو شلوار جین زنانه
3,000 تومان
2,700 تومان
اتو و شستشوی شلوار جین زنانه
6,000 تومان
5,400 تومان
اتو شلوار پارچه ای زنانه
3,000 تومان
2,700 تومان
اتو و شستشو شلوار پارچه ای زنانه
5,000 تومان
4,500 تومان
اتو دامن ساده زنانه
2,500 تومان
2,250 تومان
اتو و شستشوی دامن ساده زنانه
5,000 تومان
4,500 تومان
اتو دامن طرح دار زنانه
3,500 تومان
3,150 تومان
اتو و شستشوی دامن طرح دار زنانه
6,000 تومان
5,400 تومان
اتو کت و دامن یا کت و شلوار زنانه
6,000 تومان
5,400 تومان
اتو و شستشو کت و دامن یا کت و شلوار زنانه
12,000 تومان
10,800 تومان
اتو لباس مجلسی کارشده زنانه
10,000 تومان
9,000 تومان
اتو و شستشو لباس مجلسی کار شده زنانه
20,000 تومان
18,000 تومان
اتو لباس عروس
25,000 تومان
22,500 تومان
اتو و شستشو لباس عروس
50,000 تومان
45,000 تومان
اتو روسری زنانه
1,000 تومان
900 تومان
اتو و شستشو روسری زنانه
2,000 تومان
1,800 تومان
اتو انواع چادر زنانه
3,500 تومان
3,150 تومان
اتو و شستشو انواع چادر زنانه
6,000 تومان
5,400 تومان
اتو انواع پیراهن و شومیز زنانه
2,500 تومان
2,250 تومان
اتو و شستشو انواع پیراهن و شومیز زنانه
5,000 تومان
4,500 تومان
اتو تی شرت های زنانه
2,000 تومان
1,800 تومان
اتو و شستشو تی شرت های زنانه
4,000 تومان
3,600 تومان
اتو سوئیشرت های فصلی و ورزشی زنانه
3,000 تومان
2,700 تومان
اتو و شستشو سوئیشرت های فصلی و ورزشی زنانه
6,000 تومان
5,400 تومان
اتو انواع بافت های زنانه
3,000 تومان
2,700 تومان
اتو و شستشو انواع بافت های زنانه
5,500 تومان
4,950 تومان
اتو کاپشن های ساده زنانه
3,500 تومان
3,150 تومان
اتو و شستشو کاپشن های ساده زنانه
7,000 تومان
6,300 تومان
اتو کاپشن های پر زنانه
6,000 تومان
5,400 تومان
اتو و شستشو کاپشن های پر زنانه
16,000 تومان
14,400 تومان
اتو اورکت، پالتو، بارانی زنانه
6,000 تومان
5,400 تومان
اتو و شستشو اورکت، پالتو، بارانی زنانه
12,000 تومان
10,800 تومان

رنگرزی و شستشو و اتو سورمه ای شلوار و پیراهن
15,000 تومان
13,500 تومان
رنگرزی و شستشو و اتو سورمه ای شلوار و پیراهن کت
20,000 تومان
18,000 تومان
رنگرزی و شستشو و اتو کاپشن و پالتو
25,000 تومان
22,500 تومان
رنگرزی و شستشو و اتو مانتو
17,000 تومان
15,300 تومان

شستشو و اتو پرده هر متر
2,000 تومان
1,800 تومان
شستشو پتو یک نفره
15,000 تومان
13,500 تومان
شستشو پتو دو نفره
20,000 تومان
18,000 تومان