خشکشویی المهدی

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
در مورد تحویل اجناس با شما هماهنگی به عمل خواهد آمد.

ملاصدرا، خیابان صنایع دستیاتو کت و شلوار
5,400 تومان
اتو و شستشو کت و شلوار
10,800 تومان
اتو کت تک پارچه ای
3,600 تومان
اتو و شستشوی کت تک پارچه ای
5,400 تومان
اتو و شستشو کت تک چرم
18,000 تومان
اتو شلوار پارچه ای
2,700 تومان
اتو و شستشو شلوار پارچه ای
4,500 تومان
اتو شلوار جین
2,700 تومان
اتو و شستشو شلوار جین
5,400 تومان
اتو پیراهن یا بلوز مردانه
2,250 تومان
اتو و شستشو پیراهن یا بلوز مردانه
4,050 تومان
اتو تی شرت مردانه
1,800 تومان
اتو و شستشو تی شرت مردانه
3,600 تومان
اتو سوئیشرت مردانه
3,600 تومان
اتو و شستشوی سوئیشرت مردانه
7,200 تومان
اتو پلیور مردانه
2,700 تومان
اتو و شستشو پلیور مردانه
5,400 تومان
اتو کاپشن مردانه ساده
3,600 تومان
اتو و شستشوی کاپشن مردانه ساده
7,200 تومان
اتو کاپشن پر مردانه
5,400 تومان
اتو و شستشو کاپشن پر مردانه
14,400 تومان
اتو اورکت، پالتو، بارانی مردانه
4,500 تومان
اتو و شستشو اورکت، پالتو، بارانی مردانه
9,000 تومان

اتو مانتو شلوار اداری زنانه
6,300 تومان
اتو و شستشو مانتو شلوار اداری زنانه
10,800 تومان
اتو مانتو ساده زنانه
3,600 تومان
اتو و شستشو مانتو ساده زنانه
7,200 تومان
اتو شلوار جین زنانه
2,700 تومان
اتو و شستشوی شلوار جین زنانه
5,400 تومان
اتو شلوار پارچه ای زنانه
2,700 تومان
اتو و شستشو شلوار پارچه ای زنانه
4,500 تومان
اتو دامن ساده زنانه
2,250 تومان
اتو و شستشوی دامن ساده زنانه
4,500 تومان
اتو دامن طرح دار زنانه
3,150 تومان
اتو و شستشوی دامن طرح دار زنانه
5,400 تومان
اتو کت و دامن یا کت و شلوار زنانه
5,400 تومان
اتو و شستشو کت و دامن یا کت و شلوار زنانه
10,800 تومان
اتو لباس مجلسی کارشده زنانه
9,000 تومان
اتو و شستشو لباس مجلسی کار شده زنانه
18,000 تومان
اتو لباس عروس
22,500 تومان
اتو و شستشو لباس عروس
45,000 تومان
اتو روسری زنانه
900 تومان
اتو و شستشو روسری زنانه
1,800 تومان
اتو انواع چادر زنانه
3,150 تومان
اتو و شستشو انواع چادر زنانه
5,400 تومان
اتو انواع پیراهن و شومیز زنانه
2,250 تومان
اتو و شستشو انواع پیراهن و شومیز زنانه
4,500 تومان
اتو تی شرت های زنانه
1,800 تومان
اتو و شستشو تی شرت های زنانه
3,600 تومان
اتو سوئیشرت های فصلی و ورزشی زنانه
2,700 تومان
اتو و شستشو سوئیشرت های فصلی و ورزشی زنانه
5,400 تومان
اتو انواع بافت های زنانه
2,700 تومان
اتو و شستشو انواع بافت های زنانه
4,950 تومان
اتو کاپشن های ساده زنانه
3,150 تومان
اتو و شستشو کاپشن های ساده زنانه
6,300 تومان
اتو کاپشن های پر زنانه
5,400 تومان
اتو و شستشو کاپشن های پر زنانه
14,400 تومان
اتو اورکت، پالتو، بارانی زنانه
5,400 تومان
اتو و شستشو اورکت، پالتو، بارانی زنانه
10,800 تومان

رنگرزی و شستشو و اتو سورمه ای شلوار و پیراهن
13,500 تومان
رنگرزی و شستشو و اتو سورمه ای شلوار و پیراهن کت
18,000 تومان
رنگرزی و شستشو و اتو کاپشن و پالتو
22,500 تومان
رنگرزی و شستشو و اتو مانتو
15,300 تومان

شستشو و اتو پرده هر متر
1,800 تومان
شستشو پتو یک نفره
13,500 تومان
شستشو پتو دو نفره
18,000 تومان