سوخاری کیلویی مستر چیک

خیابان نوروزیان جنب حکمت 14سیب زمینی 250 گرم
47,000 تومان
بال و کتف سوخاری 250 گرم
70,000 تومان
فیله استریپس 250 گرم
105,000 تومان
فیله استریپس نیم کیلو
210,000 تومان
فیله استریپس یک کیلو
420,000 تومان
سینه بروستد نیم کیلو
170,000 تومان
سینه بروستد 250 گرم
85,000 تومان
سینه بروستد یک کیلو
340,000 تومان
ران بروستد 250 گرم
75,000 تومان
ران بروستد نیم کیلو
150,000 تومان
ران بروستد یک کیلو
300,000 تومان
بال و کتف سوخاری 250 گرم
70,000 تومان
بال و کتف سوخاری نیم کیلو
140,000 تومان
بال و کتف سوخاری یک کیلو
280,000 تومان
252,000 تومان
کوکتل پنیری 250 گرم
71,000 تومان
کوکتل پنیری نیم کیلو
142,000 تومان
کوکتل پنیری یک کیلو
285,000 تومان
چیکن پنیری 250 گرم
96,000 تومان
چیکن پنیری نیم کیلو
192,000 تومان
چیکن پنیری یک کیلو
385,000 تومان
سیب زمینی 250 گرم
47,000 تومان
سیب زمینی نیم کیلو
95,000 تومان
سیب زمینی یک کیلو
190,000 تومان
قارچ سوخاری 250 گرم
55,000 تومان
قارچ سوخاری نیم کیلو
110,000 تومان
قارچ سوخاری یک کیلو
220,000 تومان
پیاز سوخاری 250 گرم
47,000 تومان
پیاز سوخاری نیم کیلو
95,000 تومان
پیاز سوخاری یک کیلو
190,000 تومان
نان باگت
3,500 تومان

سس کچاپ شرکتی
2,000 تومان
سس مایونز شرکتی
2,000 تومان
سس فرانسه شرکتی
2,000 تومان
سس دست ساز فرانسه
5,000 تومان
سس دست ساز چیلی تای
5,000 تومان
سس دست ساز سیر
5,000 تومان
سس دست ساز کچاپ
5,000 تومان

نوشابه خانواده
29,500 تومان
نوشابه قوطی
19,000 تومان
دلستر خانواده
29,900 تومان
دوغ خانواده
36,000 تومان
دوغ لیوانی
10,000 تومان
آبمیوه گازدار خانواده فرش
32,000 تومان
نوشابه بطری
11,900 تومان
آب معدنی کوچک
5,000 تومان
آب معدنی بزرگ
8,000 تومان
لیموناد شیشه
16,500 تومان
لیموناد خانواده
24,900 تومان