آب انار ونک

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
( خرید بالای 300,000 تومان هزینه ارسال رایگان )
شعبه های قزوین با سه دهه فعالیت

شعبه 2: بلوار آیت الله خامنه ای رو به روی ورزشگاه شهید رجاییبطری ۱.۵ لیتری آب انار
ترش، شیرین، ملس
110,000 تومان
99,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری آب زرشک
110,000 تومان
99,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری آب آلبالو
110,000 تومان
99,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری آب ذغال اخته
110,000 تومان
99,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری آب انار شاتوت
120,000 تومان
108,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری میکس انار زرشک
110,000 تومان
99,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری زرشک البالو
110,000 تومان
99,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری میکس همه محصولات
110,000 تومان
99,000 تومان

لواشک انار (به همراه سس مخصوص آب انار ونک)
35,000 تومان
31,500 تومان
آلوچه جنگلی (به همراه سس مخصوص آب انار ونک)
35,000 تومان
31,500 تومان
رب انار ونک (هر کیلوگرم)
120,000 تومان
108,000 تومان

آب انار شاتوت
35,000 تومان
31,500 تومان
میکس زرشک البالو
30,000 تومان
27,000 تومان
آب انار هر لیوان
ترش، شیرین، ملس
30,000 تومان
27,000 تومان
آب زرشک کوهی هر لیوان
30,000 تومان
27,000 تومان
آب آلبالو هر لیوان
30,000 تومان
27,000 تومان
آب ذغال اخته هر ایوان
30,000 تومان
27,000 تومان