بروستد خیام

بلوار مدرس، جنب کوچه منوچهر هاشمی1/4 ران
فیله ران، پشت ران، سینه، سیب زمینی، نان
23,500 تومان
1/4 سینه
سینه ، بال، سیب زمینی، نان
23,500 تومان
1/4 سینه
سینه ، بال، سیب زمینی، نان
23,500 تومان
1/4 ران
فیله ران، پشت ران، سینه، سیب زمینی، نان
23,500 تومان
1/2 سینه
دو عدد سینه، دوعدد بال، سیب زمینی، نان
47,000 تومان
1/2 ران
دو عدد فیله ران،دو عدد بغل ران، سینه، سیب زمینی، نان
47,000 تومان
1/2 ران و سینه
فیله ران، بغل ران، سینه، بال، سیب زمینی، نان
47,000 تومان
سه تکه سوخاری
40,000 تومان
فیله استریپس
چهار عدد فیله، سیب زمینی ، نان
22,500 تومان
بال سوخاری
چهارتکه بال، سیب زمینی، نان
22,500 تومان
سه تکه سوخاری ران
40,000 تومان
سه تکه سوخاری سینه
40,000 تومان

سوپ
5,000 تومان
سیب زمینی کوچک
440 گرمی
18,000 تومان
سالاد فصل
کاهو، گوجه، هویج، کلم، سس فرانسه
4,500 تومان
سالاد کلم
کلم هویج
4,000 تومان
سالاد ذرت
ذرت، قارچ، هویج
5,000 تومان
زیتون پرورده
6,000 تومان
سس قرمز تند
2,000 تومان
سس قرمز
500 تومان
نان اضافه
300 تومان

آب معدنی دسنی
1,500 تومان
دوغ شیشه یی خوشگوار
3,000 تومان
نوشابه خانواده
5,000 تومان
نوشابه شیشه ای
2,500 تومان
نوشابه قوطی
3,200 تومان
دلستر تلخ
3,500 تومان
دلستر
3,500 تومان
نوشابه شیشه یی اسپرایت
2,500 تومان
نوشابه شیشه یی زیرو
2,500 تومان
نوشابه شیشه یی فانتا
2,500 تومان
نوشابه قوطی زیرو
3,200 تومان
نوشابه قوطی شاه توت
3,200 تومان
دلستر استوایی
3,500 تومان
دلستر هلو
3,500 تومان
نوشابه خانواده زیرو
5,000 تومان