بروستد خیام

بلوار مدرس، جنب کوچه منوچهر هاشمی1/4 ران
فیله ران، پشت ران، سینه، سیب زمینی، نان
20,500 تومان
1/4 سینه
سینه ، بال، سیب زمینی، نان
20,500 تومان
سوپ
5,000 تومان
بال سوخاری
چهارتکه بال، سیب زمینی، نان
19,500 تومان
1/4 سینه
سینه ، بال، سیب زمینی، نان
20,500 تومان
1/4 ران
فیله ران، پشت ران، سینه، سیب زمینی، نان
20,500 تومان
1/2 سینه
دو عدد سینه، دوعدد بال، سیب زمینی، نان
41,000 تومان
1/2 ران
دو عدد فیله ران،دو عدد بغل ران، سینه، سیب زمینی، نان
41,000 تومان
1/2 ران و سینه
فیله ران، بغل ران، سینه، بال، سیب زمینی، نان
41,000 تومان
سه تکه سوخاری
35,500 تومان
فیله استریپس
چهار عدد فیله، سیب زمینی ، نان
20,000 تومان
بال سوخاری
چهارتکه بال، سیب زمینی، نان
19,500 تومان

سوپ
5,000 تومان
سیب زمینی بزرگ
730 گرمی
17,000 تومان
سیب زمینی کوچک
440 گرمی
15,000 تومان
سالاد فصل
کاهو، گوجه، هویج، کلم، سس فرانسه
4,500 تومان
سالاد کلم
کلم هویج
4,000 تومان
سالاد ذرت
ذرت، قارچ، هویج
4,500 تومان
زیتون پرورده
5,000 تومان

آب معدنی خوشگوار
1,500 تومان
آب معدنی دسنی
1,200 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
دوغ خانواده
5,500 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
نوشابه شیشه ای
2,200 تومان
نوشابه قوطی
3,200 تومان
دلستر تلخ
3,000 تومان
دلستر
3,000 تومان
نوشابه شیشه یی اسپرایت
2,200 تومان
نوشابه شیشه یی زیرو
2,200 تومان
نوشابه شیشه یی فانتا
2,200 تومان
نوشابه قوطی زیرو
3,200 تومان
نوشابه قوطی شاه توت
3,200 تومان
دلستر استوایی
3,000 تومان
دلستر هلو
3,000 تومان
نوشابه خانواده زیرو
4,500 تومان