آبمیوه بستنی ستاره

اکنون تعطیل است


(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان فلسطین شرقی نبش خیابان وحدتبستنی سنتی یک کیلویی
40,000 تومان
38,000 تومان
بستنی میوه ای نیم کیلویی
30,000 تومان
28,500 تومان
بستنی میوه ای یک کیلویی
60,000 تومان
57,000 تومان
بستنی سنتی نیم کیلویی
20,000 تومان
19,000 تومان

آب هویج یک لیتری
29,000 تومان
27,550 تومان
آب پرتقال یک لیتری
40,000 تومان
38,000 تومان
شیر موز یک لیتری
45,000 تومان
42,750 تومان
شیر موز پسته یک لیتری
55,000 تومان
52,250 تومان
شیر پسته یک لیتری
55,000 تومان
52,250 تومان
شاه توت یک لیتری
40,000 تومان
38,000 تومان
انبه یک لیتری
60,000 تومان
57,000 تومان
آب هویج یک و نیم لیتری
40,000 تومان
38,000 تومان
آب سیب یک و نیم لیتری
40,000 تومان
38,000 تومان
آب پرتقال یک و نیم لیتری
75,000 تومان
71,250 تومان
شیر موز یک و نیم لیتری
65,000 تومان
61,750 تومان
شیر موز پسته یک و نیم لیتری
75,000 تومان
71,250 تومان
شیر پسته یک و نیم لیتری
75,000 تومان
71,250 تومان
شاه توت یک و نیم لیتری
70,000 تومان
66,500 تومان
انبه یک و نیم لیتری
90,000 تومان
85,500 تومان
آب انار
یک لیتری
50,000 تومان
47,500 تومان
آب انار یک و نیم لیتری
75,000 تومان
71,250 تومان