آبمیوه بستنی ستاره

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان فلسطین شرقی نبش خیابان وحدتشیر موز پسته یک و نیم لیتری
50,000 تومان
47,500 تومان
بستنی سنتی یک کیلویی
28,000 تومان
26,600 تومان
بستنی سنتی نیم کیلویی
15,000 تومان
14,250 تومان
بستنی سنتی یک کیلویی
28,000 تومان
26,600 تومان
بستنی میوه ای نیم کیلویی
30,000 تومان
28,500 تومان
بستنی میوه ای یک کیلویی
60,000 تومان
57,000 تومان

آب هویج یک لیتری
17,000 تومان
16,150 تومان
شیر موز یک لیتری
22,000 تومان
20,900 تومان
شیر موز پسته یک لیتری
32,000 تومان
30,400 تومان
شیر پسته یک لیتری
32,000 تومان
30,400 تومان
شاه توت یک لیتری
40,000 تومان
38,000 تومان
انبه یک لیتری
40,000 تومان
38,000 تومان
آب هویج یک و نیم لیتری
25,000 تومان
23,750 تومان
آب سیب یک و نیم لیتری
36,000 تومان
34,200 تومان
شیر موز یک و نیم لیتری
33,000 تومان
31,350 تومان
شیر موز پسته یک و نیم لیتری
50,000 تومان
47,500 تومان
شیر پسته یک و نیم لیتری
50,000 تومان
47,500 تومان
شاه توت یک و نیم لیتری
60,000 تومان
57,000 تومان
انبه یک و نیم لیتری
65,000 تومان
61,750 تومان
آب انار
یک لیتری
38,000 تومان
36,100 تومان
آب انار یک و نیم لیتری
65,000 تومان
61,750 تومان