آبمیوه بستنی ستاره

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان فلسطین شرقی نبش خیابان وحدتبستنی سنتی نیم کیلویی
13,000 تومان
12,350 تومان
بستنی سنتی یک کیلویی
26,000 تومان
24,700 تومان
بستنی میوه ای نیم کیلویی
25,000 تومان
23,750 تومان
بستنی میوه ای یک کیلویی
50,000 تومان
47,500 تومان

آب هویج نیم لیتری
7,000 تومان
6,650 تومان
آب سیب نیم لیتری
9,000 تومان
8,550 تومان
آب انار نیم لیتری
12,000 تومان
11,400 تومان
آب پرتغال نیم لیتری
12,000 تومان
11,400 تومان
شیر موز نیم لیتری
9,000 تومان
8,550 تومان
شیر موز پسته نیم لیتری
13,000 تومان
12,350 تومان
شیر پسته نیم لیتری
13,000 تومان
12,350 تومان
شاه توت نیم لیتری
20,000 تومان
19,000 تومان
انبه نیم لیتری
20,000 تومان
19,000 تومان
آب هویج یک لیتری
13,000 تومان
12,350 تومان
آب پرتقال یک لیتری
24,000 تومان
22,800 تومان
شیر موز یک لیتری
18,000 تومان
17,100 تومان
شیر موز پسته یک لیتری
26,000 تومان
24,700 تومان
شیر پسته یک لیتری
26,000 تومان
24,700 تومان
شاه توت یک لیتری
40,000 تومان
38,000 تومان
انبه یک لیتری
40,000 تومان
38,000 تومان
آب هویج یک و نیم لیتری
20,000 تومان
19,000 تومان
آب سیب یک و نیم لیتری
27,000 تومان
25,650 تومان
آب پرتقال یک و نیم لیتری
36,000 تومان
34,200 تومان
شیر موز یک و نیم لیتری
27,000 تومان
25,650 تومان
شیر موز پسته یک و نیم لیتری
45,000 تومان
42,750 تومان
شیر پسته یک و نیم لیتری
45,000 تومان
42,750 تومان
شاه توت یک و نیم لیتری
60,000 تومان
57,000 تومان
انبه یک و نیم لیتری
65,000 تومان
61,750 تومان