نان سنگک نمونه

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
07:30تا10:30
11:30تا12:30
18:00تا20:00


( خرید بالای 150,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)
مجتمع نان سنگک الماس ب صورت آزاد پز شروع ب فعالیت مینماید و ب این دلیل قیمت نان ب صورت آزاد فروخته میشود .

ولیعصر مجتمع تجاری خلیج فارس نان الماسکیسه نان
2,000 تومان
آرد سنگک سبوس دار
آرد سبوس دار
20,000 تومان
سنگک کنجدی معمولی
13,000 تومان
نان سنگک ساده سبوس دار
10,000 تومان