نان سنگک نمونه


هزینه کیسه نان جدا میباشد خواهش مندیم هنگام ثبت سفارش دقت فرمایید.لطفا روزهای جمعه ب دلیل شلوغی نانوایی یک ساعت زودتر اقدام شود ممنون

بلوار مدرس شمالی، نبش کوچه منوچهر هاشمینان سنگک ساده سبوس دار
3,000 تومان
سنگک بزرگ پر کنجد دوطرف
کنجد
10,000 تومان
کیسه نان
1,000 تومان
نان سنگک کنجدی معمولی
کنجدی
6,000 تومان
کیسه نان
1,000 تومان
نان سنگک ساده سبوس دار
3,000 تومان
نان سنگک کنجدی معمولی
کنجدی
6,000 تومان
آرد سنگک سبوس دار
آرد سبوس دار
10,000 تومان
سنگک بزرگ پر کنجد دوطرف
کنجد
10,000 تومان