دوناتز

(25 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
( خرید بالای 550,000 تومان 20 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

پونک خیابان مصیب مرادی بعد از میدان ایران رو به روی شاهد سوم رستوران دوناتز 02833699706 - 02833699705



پیتزا اسپشیال بزرگ (3 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ 70%، سوسیس پنیری، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
346,000 تومان
240,000 تومان
پیتزا مخصوص دوناتز متوسط (2 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ 70%، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
187,000 تومان
140,250 تومان
سیب زمینی با قارچ وپنیر
سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، مخلوط ژامبون مرغ و گوشت 70%
133,000 تومان
99,750 تومان
پیتزا مخلوط 2 عدد نرمال جفت (قالب 23)
خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ 70%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
267,000 تومان
200,250 تومان
پیتزا مخصوص دوناتز متوسط (2 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ 70%، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
187,000 تومان
140,250 تومان
پیتزا مخصوص دوناتز بزرگ (3 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ 70%، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
340,000 تومان
255,000 تومان
پیتزا مخلوط متوسط (2 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ 70%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
174,000 تومان
130,500 تومان
پیتزا مخلوط بزرگ (3 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ 70%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
320,000 تومان
240,000 تومان
پیتزا ویژه متوسط (2 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فیله مرغ تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه ،پنیر پیتزا
280,000 تومان
210,000 تومان
پیتزا ویژه بزرگ (3 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فیله مرغ تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه ،پنیر پیتزا
494,000 تومان
370,500 تومان
پیتزا فیله متوسط (2 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
327,000 تومان
245,250 تومان
پیتزا فیله بزرگ (3 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
520,000 تومان
390,000 تومان
پیتزا فیلادلفیا متوسط (2 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوشت گوساله تکه ای، فیله مرغ تکه ای، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه
307,000 تومان
230,250 تومان
پیتزا فیلادلفیا بزرگ (3 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوشت گوساله تکه ای، فیله مرغ تکه ای، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه
520,000 تومان
390,000 تومان
پیتزا فیلا دوناتز متوسط (2 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
280,000 تومان
210,000 تومان
پیتزا فیلا دوناتز بزرگ (3 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
480,000 تومان
360,000 تومان
پیتزا رست بیف متوسط (2 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
327,000 تومان
245,250 تومان
پیتزا رست بیف بزرگ (3 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
520,000 تومان
390,000 تومان
پیتزا بیکن متوسط (2 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن گوشت گوساله 100%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
294,000 تومان
220,500 تومان
پیتزا بیکن بزرگ (3 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن گوشت گوساله 100%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
520,000 تومان
390,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ متوسط (2 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
247,000 تومان
185,250 تومان
پیتزا مرغ و قارچ بزرگ (3 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
413,000 تومان
309,750 تومان
پیتزا بیف متوسط (2 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله تکه ای، پنیر پیتزا، خامه، قارچ، سیب زمینی رنده شده، ذرت
334,000 تومان
250,500 تومان
پیتزا بیف بزرگ (3 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله تکه ای، پنیر پیتزا، خامه، قارچ، سیب زمینی رنده شده، ذرت
527,000 تومان
395,250 تومان
پیتزا چهارفصل متوسط (2 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، گوشت چرخ کردە، فیلە سینە مرغ کبابی تکە ای، ژامبون 70%، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا
247,000 تومان
185,250 تومان
پیتزا چهارفصل بزرگ (3 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، گوشت چرخ کردە، فیلە سینە مرغ کبابی تکە ای، ژامبون 70%، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا
413,000 تومان
309,750 تومان
پیتزا میت لاور متوسط (2 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده تنوری، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
274,000 تومان
205,500 تومان
پیتزا میت لاور بزرگ (3 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده تنوری، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
467,000 تومان
350,250 تومان
پیتزا اسپشیال متوسط (2 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ 70%، سوسیس پنیری، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
194,000 تومان
145,500 تومان
پیتزا اسپشیال بزرگ (3 نفره)
خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ 70%، سوسیس پنیری، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
346,000 تومان
240,000 تومان

پیتزا کالزونه بزرگ
خمیر پیتزا ایتالیایی نصف شده ، فیله گوشت ریش شده، فیله مرغ ریش شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده
300,000 تومان
225,000 تومان
پیتزا پپرونی متوسط
خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی تند 70%، پنیر پیتزا
240,000 تومان
180,000 تومان
پیتزا پپرونی بزرگ
خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی تند 70%، پنیر پیتزا
398,000 تومان
298,500 تومان
پیتزا مکزیکی متوسط
خمیر پیتزا ایتالیایی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، ژامبون گوشت و مرغ 70%، فلفل دلمه ای، قارچ، سس تند، ذرت، پنیر پیتزا
254,000 تومان
190,500 تومان
پیتزا مکزیکی بزرگ (3 نفره)
خمیر پیتزا ایتالیایی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، ژامبون گوشت و مرغ 70%، فلفل دلمه ای، قارچ، سس تند، ذرت، پنیر پیتزا
413,000 تومان
309,750 تومان
پیتزا سبزیجات متوسط
خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
187,000 تومان
140,250 تومان
پیتزا سبزیجات بزرگ
خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
294,000 تومان
220,500 تومان
پیتزا گوشت و قارچ متوسط
خمیر پیتزا ایتالیایی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر پیتزا
274,000 تومان
205,500 تومان
پیتزا گوشت و قارچ بزرگ
خمیر پیتزا ایتالیایی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر پیتزا
467,000 تومان
350,250 تومان
پیتزا سوجوک بزرگ
خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس سوجوک 100%، قارچ، فلفل دلمه ای، سس گوجه، پنیر پیتزا
460,000 تومان
345,000 تومان
پیتزا میکس متوسط
خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی 70%، ژامبون گوشت و مرغ 70%، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
227,000 تومان
170,250 تومان
پیتزا میکس بزرگ (3 نفره)
خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی 70%، ژامبون گوشت و مرغ 70%، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
386,000 تومان
289,500 تومان
پیتزا خورشیدی مخصوص دوناتز بزرگ
خمیر پیتزا ایتالیایی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، ژامبون گوشت و مرغ 70%، سوسیس پنیری 70%، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، پنیر پیتزا، سیب زمینی سرخ شده
300,000 تومان
225,000 تومان

ران مرغ سوخاری 2 تکه
مرغ سوخاری، دورچین: 120 گرم سیب زمینی سرخ شده، نان باگت مینی، سس مخصوص
200,000 تومان
150,000 تومان
ران مرغ سوخاری 3 تکه
مرغ سوخاری، دورچین: 120 گرم سیب زمینی سرخ شده، نان باگت مینی، سس مخصوص
294,000 تومان
220,500 تومان
ران مرغ سوخاری 4تکه
مرغ سوخاری، دورچین: 120 گرم سیب زمینی سرخ شده، نان باگت مینی، سس مخصوص
387,000 تومان
290,250 تومان
فیله استریپس
فیله مرغ سوخاری 4 تکه، دورچین: 120 گرم سیب زمینی سرخ شده، نان باگت مینی، سس مخصوص
240,000 تومان
180,000 تومان
سبد سوخاری
2 عدد فیله مرغ سوخاری، 6 عدد قارچ سوخاری، 120 گرم سیب زمینی سرخ شده، یک عدد نان باگت مینی
207,000 تومان
155,250 تومان
سیب زمینی کرنج
سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سس مخصوص
127,000 تومان
95,250 تومان
قارچ سوخاری
قارچ سوخاری، سس مخصوص
114,000 تومان
85,500 تومان

دوناتز برگر
یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ذغالی 170 گرمی، یک ورق بیکن گوشت گوساله 100%، پنیر موزارلا، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، نان گرد
200,000 تومان
150,000 تومان
اسموکی برگر
یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ذغالی 170 گرمی، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
187,000 تومان
140,250 تومان
چیز برگر
یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ذغالی 170 گرمی، یک ورق بیکن گوشت گوساله 100%، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
194,000 تومان
145,500 تومان
چیز برگر دوبل
2 عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ذغالی 170 گرمی، یک ورق بیکن گوشت 100%، 2 ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز حلقه ای، نان گرد
280,000 تومان
210,000 تومان
مکس زینگر برگر
گوشت برگر، فیله مرغ سوخاری، ژامبون گوشت، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
260,000 تومان
195,000 تومان
زینگر برگر
2 عدد فیله مرغ سوخاری، یک ورق ژامبون گوشت 70%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
180,000 تومان
135,000 تومان
چوریتسو برگر
یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ذغالی 170 گرمی، 150 گرم سوسیس چوریتسو 100%، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، نان گرد
280,000 تومان
210,000 تومان

غول ویچ دوناتز
150 گرم ژامبون گوشت 70%، 150 گرم ژامبون مرغ 70%، 2 عدد فیله مرغ گریل، یک عدد برگر دست ساز گریل ،یک عدد هات داگ 70%، پنیر چدار، پنیر موزارلا، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
260,000 تومان
195,000 تومان
ساندویچ رست بیف
150 گرم راسته گوساله ریش شده، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، نان باگت
214,000 تومان
160,500 تومان
هات داگ مخصوص
یک عدد هات داگ 70%، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ 70%، پنیر پیتزا، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
120,000 تومان
90,000 تومان
ساندویچ سوخاری
3 تکه فیله مرغ سوخاری، پنیر موزارلا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
214,000 تومان
160,500 تومان
ساندویچ کباب لقمه
3 عدد کباب لقمه گوشت گوساله شرکتی 70%، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
114,000 تومان
85,500 تومان
ساندویچ مرغ
170 گرم سینه مرغ سرخ شده ریش شده، پنیر موزارلا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
187,000 تومان
140,250 تومان

پاستا چیکن آلفردو
پنه، سینه مرغ، جعفری، سیر، خامه، ادویه مخصوص
240,000 تومان
180,000 تومان
آون پاستا
پنه، فیله گوساله، سس مخصوص، پنیر موزارلا، قارچ، پنیر پارمسان
260,000 تومان
195,000 تومان
چیکن پارمسان
پنه، سینه مرغ گریل، نان سیر، پنیر پارمسان، سس مخصوص
254,000 تومان
190,500 تومان
بیف پارمسان
پنه، فیله گوساله، نان سیر، پنیر پارمسان
260,000 تومان
195,000 تومان

نان سیر
خمیر پیتزا آمریکایی، سس سفید، سس سیر، پنیر پیتزا
114,000 تومان
85,500 تومان
فرنچ فرایز
یک نفره، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
94,000 تومان
70,500 تومان
سیب زمینی با قارچ وپنیر
سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، مخلوط ژامبون مرغ و گوشت 70%
133,000 تومان
99,750 تومان
سیب زمینی با سس قارچ
سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ
127,000 تومان
95,250 تومان
سالاد سزار یک نفره
کاهو پیچ، رول سینه مرغ سوخاری، نان کروناتز، پنیر پارمسان
194,000 تومان
145,500 تومان
سالاد سزار 2 نفره
کاهو پیچ، رول سینه مرغ سوخاری، نان کروناتز، پنیر پارمسان، دونفره
234,000 تومان
175,500 تومان
سالاد مخصوص دوناتز
دو نفره، کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، جعفری، فیله مرغ گریل، سس مخصوص
200,000 تومان
150,000 تومان
سالاد فصل
یک نفره، کاهو، خیار، گوجه فرنگی، ذرت
54,000 تومان
40,500 تومان
سس
2,500 تومان
1,875 تومان

نوشابه قوطی
330 میلی لیتر
26,700 تومان
20,025 تومان
دوغ لیوانی
280 سی سی
18,400 تومان
13,800 تومان
آب معدنی کوچک
500
6,500 تومان
4,875 تومان
نوشابه خانواده
1.5 لیتر
40,000 تومان
30,000 تومان
دوغ خانواده
1.5 لیتر
47,000 تومان
35,250 تومان
دلستر خانواده
استوایی، هلو، لیمو، در توضیحات قید شودیک لیتر
40,000 تومان
30,000 تومان
فرشی دی 250 سی سی
طعم های پرتقال انبه، لیموناد، موهیتو، انگور، بلوهاوایی، در توضیحات قید شود 250 میلی لیتر
32,000 تومان
24,000 تومان
دوغ خانواده سنتی زالی
1.5 لیتر
55,000 تومان
41,250 تومان