باقلوا استانبولی باللی

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
10:30تا13:30
16:30تا21:30


( خرید بالای 800,000 تومان هزینه ارسال رایگان )

میدان میرعماد ، برج تجارت ، طبقه همکفکنافه پنیری هر عدد
2 تا 3 نفره
150,000 تومان
خامه سنتی تک نفره
20,000 تومان
باقلوا دوروم شکلاتی نیم کیلویی
225,000 تومان
کنافه پسته ای ویژه
2 تا 3 نفره
350,000 تومان
کنافه پنیری هر عدد
2 تا 3 نفره
150,000 تومان
باقلوا مخلوط یک کیلویی
(از مدل های موجود روز) پیازی، پسته ای، نعلی، شوبیت، پرنسس، صدفی، پیتزایی و . . .
450,000 تومان
باقلوا مخلوط نیم کیلویی
(از مدل های موجود روز) پیازی، پسته ای، نعلی، شوبیت، پرنسس، صدفی، پیتزایی و . . .
225,000 تومان
باقلوا عربی مخصوص یک کیلویی
ملوکیه ، شعریه و آسیه ، اسملیه ، زنیت ، ملفوف ، الماسی ، تونسی ، پیازی با مغز کرم مخصوص ( طبخ شده با روغن حیوانی )
850,000 تومان
باقلوا عربی مخصوص نیم کیلویی
ملوکیه ، شعریه و آسیه ، اسملیه ، زنیت ، ملفوف ، الماسی ، تونسی ، پیازی با مغز کرم مخصوص ( طبخ شده با روغن حیوانی )
425,000 تومان
باقلوا دوروم پسته ای یک کیلویی
500,000 تومان
باقلوا دوروم پسته ای نیم کیلویی
250,000 تومان
باقلوا نعلی پسته ای یک کیلویی
500,000 تومان
باقلوا نعلی پسته ای نیم کیلویی
250,000 تومان
باقلوا پیتزایی یک کیلویی
چهار تا پنج عدد
450,000 تومان
باقلوا پیتزایی نیم کیلویی
دو عدد
225,000 تومان
باقلوا نعلی گردویی یک کیلویی
450,000 تومان
باقلوا نعلی گردویی نیم کیلویی
225,000 تومان
باقلوا شوبیت یک کیلویی
450,000 تومان
باقلوا شوبیت نیم کیلویی
225,000 تومان
باقلوا دوروم شکلاتی یک کیلویی
450,000 تومان
باقلوا دوروم شکلاتی نیم کیلویی
225,000 تومان
باقلوا دوروم گردویی نیم کیلویی
225,000 تومان
باقلوا دوروم گردویی یک کیلویی
450,000 تومان
باقلوا صدفی یک کیلویی
450,000 تومان
باقلوا صدفی نیم کیلویی
225,000 تومان
شوبیت مخصوص یک کیلویی
450,000 تومان
شوبیت مخصوص نیم کیلویی
225,000 تومان
خامه سنتی تک نفره
20,000 تومان