شوکول موکول

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
10:00تا13:30
17:00تا21:30


اینستاگرام: shocol_mocol

چهارراه طالقانی ابتدای بلوار مدرس جنب برج خلیج فارس