آبمیوه بستنی فردوس

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
11:30تا23:30

(30 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین نرسیده به چهار راه بنیاد شهید از سمت سعدی آبمیوه بستنی فردوسفالوده بستنی نیم کیلویی با 100 گرم خامه
خامه محلی 100 گرم
55,000 تومان
38,500 تومان
شیر موز بستنی بطری 1/5 لیتری
شیر موز بستنی
72,000 تومان
50,400 تومان
فالوده بستنی یک کیلویی
60,000 تومان
42,000 تومان
بستنی دستگاهی وانیل کاکائو یک کیلویی
56,000 تومان
39,200 تومان
بستنی سنتی یک کیلویی
وانیل کاکائو زعفران،
61,000 تومان
42,700 تومان
سنتی با100 گرم خامه محلی وپسته یک کیلویی
وانیل کاکائو زعفران، خامه محلی 100 گرم
76,000 تومان
53,200 تومان
سنتی نیم کیلویی
بستنی سنتی نیم کیلویی، وانیل کاکائو زعفران
30,000 تومان
21,000 تومان
سنتی با50 گرم خامه و پسته نیم کیلو
با خامه 50 گرم بستنی نیم کیلویی
37,000 تومان
25,900 تومان
سنتی ظرفی با30 گرم خامه محلی
30 گرم خامه اضافه
17,000 تومان
11,900 تومان
بستنی سنتی ظرفی
13,500 تومان
9,450 تومان
سنتی با 200 گرم خامه یک کیلویی
وانیل کاکائو و زعفران و 200 گرم خامه یک کیلویی
90,000 تومان
63,000 تومان
سنتی با 100 گرم خامه نیم کیلویی
وانیل کاکائو و زعفران 100 گرم خامه نیم کیلویی
45,000 تومان
31,500 تومان
نون بستنی
10 عدد برای 5بستنی حصیری
4,000 تومان
2,800 تومان

شیر موز بستنی بطری 1/5 لیتری
شیر موز بستنی
72,000 تومان
50,400 تومان
شیر موز بستنی بطری 1/5 لیتری با پسته
شیر موز بستنی پسته
92,000 تومان
64,400 تومان
آب هویج 1/5
67,000 تومان
46,900 تومان
آب شاتوت 1/5 لیتری
112,000 تومان
78,400 تومان
شیر موز بستنی با 100 گرم خامه و پسته بطری 1/5
با 100 گرم خامه محلی
102,000 تومان
71,400 تومان
آب شاتوت 1/5 لیتری با پسته
120,000 تومان
84,000 تومان
آب طالبی 1/5 لیتری
70,000 تومان
49,000 تومان
آب طالبی نیم لیتری
30,000 تومان
21,000 تومان
آب طالبی 1/5 لیتری با پسته
با 30 گرم پسته
90,000 تومان
63,000 تومان
آب طالبی نیم لیتری با پسته
با 30 گرم پسته
50,000 تومان
35,000 تومان
آب هویج نیم لیتری با پسته
با 30 گرم پسته
50,000 تومان
35,000 تومان
آب هویج نیم لیتری
30,000 تومان
21,000 تومان
آب هویج با 30 گرم پسته 1/5 لیتری
با 30 گرم پسته
99,000 تومان
69,300 تومان

فالوده نیم کیلویی
فالوده
35,000 تومان
24,500 تومان
فالوده بستنی نیم کیلویی
فالوده بستنی سنتی
36,000 تومان
25,200 تومان
فالوده بستنی نیم کیلویی با 100 گرم خامه
خامه محلی 100 گرم
55,000 تومان
38,500 تومان
فالوده یک کیلویی
62,000 تومان
43,400 تومان
فالوده بستنی یک کیلویی
65,000 تومان
45,500 تومان
فالوده بستنی یک کیلویی با صد گرم خامه
85,000 تومان
59,500 تومان

خامه محلی 100 گرم
18,000 تومان
12,600 تومان
فالوده بستنی یک کیلویی
60,000 تومان
42,000 تومان

بستنی دستگاهی طالبی توت فرنگی یک کیلویی
56,000 تومان
39,200 تومان
بستنی دستگاهی موز کاکائو یک کیلویی
56,000 تومان
39,200 تومان
بستنی دستگاهی وانیل کاکائو یک کیلویی
56,000 تومان
39,200 تومان
بستنی دستگاهی موز کاکائو نیم کیلویی
35,000 تومان
24,500 تومان
بستنی دستگاهی توت فرنگی طالبی نیم کیلویی
35,000 تومان
24,500 تومان
بستنی دستگاهی وانیل کاکائو نیم کیلویی
35,000 تومان
24,500 تومان
بستنی موز کاکائو یک کیلویی با صد گرم خامه
با صد گرم خامه
80,000 تومان
56,000 تومان
بستنی توت فرنگی طالبی یک کیلویی با 100 گرم خامه
با صد گرم خامه
80,000 تومان
56,000 تومان

بستنی وانیل کاکائو یک کیلویی با صد گرم خامه
با 100 گرم خامه محلی
80,000 تومان
56,000 تومان
بستنی توت فرنگی طالبی نیم کیلویی با 100 گرم خامه
با 100 گرم خامه محلی
50,000 تومان
35,000 تومان
بستنی موز کاکائو نیم کیلویی با صد گرم خامه محلی
با 100 گرم خامه محلی
50,000 تومان
35,000 تومان
بستنی وانیل کاکائو نیم کیلویی با صد گرم خامه محلی
50,000 تومان
35,000 تومان