آبمیوه بستنی فردوس

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
11:30تا22:00

(25 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین نرسیده به چهار راه بنیاد شهید از سمت سعدی آبمیوه بستنی فردوسخامه محلی 100 گرم
20,000 تومان
15,000 تومان
شیر موز بستنی با 100 گرم خامه و پسته بطری 1/5
با 100 گرم خامه محلی
102,000 تومان
76,500 تومان
بستنی سنتی ظرفی
13,500 تومان
10,125 تومان
بستنی دستگاهی وانیل کاکائو نیم کیلویی
35,000 تومان
26,250 تومان
نون بستنی
10 عدد برای 5بستنی حصیری
4,000 تومان
3,000 تومان
بستنی سنتی یک کیلویی
وانیل کاکائو زعفران،
61,000 تومان
45,750 تومان
سنتی با100 گرم خامه محلی وپسته یک کیلویی
وانیل کاکائو زعفران، خامه محلی 100 گرم
80,000 تومان
60,000 تومان
سنتی نیم کیلویی
بستنی سنتی نیم کیلویی، وانیل کاکائو زعفران
30,000 تومان
22,500 تومان
سنتی با50 گرم خامه و پسته نیم کیلو
با خامه 50 گرم بستنی نیم کیلویی
37,000 تومان
27,750 تومان
سنتی ظرفی با30 گرم خامه محلی
30 گرم خامه اضافه
17,000 تومان
12,750 تومان
بستنی سنتی ظرفی
13,500 تومان
10,125 تومان
سنتی با 200 گرم خامه یک کیلویی
وانیل کاکائو و زعفران و 200 گرم خامه یک کیلویی
95,000 تومان
71,250 تومان
سنتی با 100 گرم خامه نیم کیلویی
وانیل کاکائو و زعفران 100 گرم خامه نیم کیلویی
45,000 تومان
33,750 تومان
نون بستنی
10 عدد برای 5بستنی حصیری
4,000 تومان
3,000 تومان

شیر موز بستنی بطری 1/5 لیتری
شیر موز بستنی
72,000 تومان
54,000 تومان
شیر موز بستنی بطری 1/5 لیتری با پسته
شیر موز بستنی پسته
92,000 تومان
69,000 تومان
آب هویج 1/5
72,000 تومان
54,000 تومان
آب شاتوت 1/5 لیتری
112,000 تومان
84,000 تومان
شیر موز بستنی با 100 گرم خامه و پسته بطری 1/5
با 100 گرم خامه محلی
102,000 تومان
76,500 تومان
آب شاتوت 1/5 لیتری با پسته
120,000 تومان
90,000 تومان
آب طالبی 1/5 لیتری
70,000 تومان
52,500 تومان
آب طالبی نیم لیتری
30,000 تومان
22,500 تومان
آب طالبی 1/5 لیتری با پسته
با 30 گرم پسته
90,000 تومان
67,500 تومان
آب طالبی نیم لیتری با پسته
با 30 گرم پسته
50,000 تومان
37,500 تومان
آب هویج نیم لیتری با پسته
با 30 گرم پسته
50,000 تومان
37,500 تومان
آب هویج نیم لیتری
40,000 تومان
30,000 تومان
آب هویج با 30 گرم پسته 1/5 لیتری
با 30 گرم پسته
99,000 تومان
74,250 تومان

خامه محلی 100 گرم
20,000 تومان
15,000 تومان

بستنی دستگاهی موز کاکائو یک کیلویی
56,000 تومان
42,000 تومان
بستنی دستگاهی وانیل کاکائو یک کیلویی
56,000 تومان
42,000 تومان
بستنی دستگاهی موز کاکائو نیم کیلویی
35,000 تومان
26,250 تومان
بستنی دستگاهی وانیل کاکائو نیم کیلویی
35,000 تومان
26,250 تومان
بستنی موز کاکائو یک کیلویی با صد گرم خامه
با صد گرم خامه
80,000 تومان
60,000 تومان

بستنی وانیل کاکائو یک کیلویی با صد گرم خامه
با 100 گرم خامه محلی
80,000 تومان
60,000 تومان
بستنی موز کاکائو نیم کیلویی با صد گرم خامه محلی
با 100 گرم خامه محلی
50,000 تومان
37,500 تومان
بستنی وانیل کاکائو نیم کیلویی با صد گرم خامه محلی
50,000 تومان
37,500 تومان