آبمیوه بستنی فردوس

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
18:00تا22:00

(20 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین نرسیده به چهار راه بنیاد شهید از سمت سعدی آبمیوه بستنی فردوسفالوده نیم کیلویی
فالوده
50,000 تومان
40,000 تومان
بستنی دستگاهی وانیل کاکائو نیم کیلویی
50,000 تومان
40,000 تومان
سنتی با100 گرم خامه محلی وپسته یک کیلویی
وانیل کاکائو زعفران، خامه محلی 100 گرم
120,000 تومان
96,000 تومان
بستنی توت فرنگی آناناس نیم کیلویی با صد گرم خامه
70,000 تومان
56,000 تومان
بستنی سنتی یک کیلویی
وانیل کاکائو زعفران،
100,000 تومان
80,000 تومان
سنتی با100 گرم خامه محلی وپسته یک کیلویی
وانیل کاکائو زعفران، خامه محلی 100 گرم
120,000 تومان
96,000 تومان
سنتی نیم کیلویی
بستنی سنتی نیم کیلویی، وانیل کاکائو زعفران
50,000 تومان
40,000 تومان
سنتی با50 گرم خامه و پسته نیم کیلو
با خامه 50 گرم بستنی نیم کیلویی
65,000 تومان
52,000 تومان
سنتی ظرفی با30 گرم خامه محلی
30 گرم خامه اضافه
25,000 تومان
20,000 تومان
بستنی سنتی ظرفی
20,000 تومان
16,000 تومان
سنتی با 200 گرم خامه یک کیلویی
وانیل کاکائو و زعفران و 200 گرم خامه یک کیلویی
140,000 تومان
112,000 تومان
سنتی با 100 گرم خامه نیم کیلویی
وانیل کاکائو و زعفران 100 گرم خامه نیم کیلویی
70,000 تومان
56,000 تومان
نون بستنی
10 عدد برای 5بستنی حصیری
6,500 تومان
5,200 تومان
سنتی با200 گرم خامه محلی وپسته یک کیلویی
140,000 تومان
112,000 تومان

شیر موز بستنی بطری 1/5 لیتری
شیر موز بستنی
100,000 تومان
80,000 تومان
شیر موز بستنی بطری 1/5 لیتری با پسته
شیر موز بستنی پسته
120,000 تومان
96,000 تومان
آب هویج 1/5
80,000 تومان
64,000 تومان
آب شاتوت 1/5 لیتری
120,000 تومان
96,000 تومان
شیر موز بستنی با 100 گرم خامه و پسته بطری 1/5
با 100 گرم خامه محلی
130,000 تومان
104,000 تومان
آب شاتوت 1/5 لیتری با پسته
120,000 تومان
96,000 تومان
آب طالبی 1/5 لیتری
80,000 تومان
64,000 تومان
آب طالبی نیم لیتری
30,000 تومان
24,000 تومان
آب طالبی 1/5 لیتری با پسته
با 30 گرم پسته
90,000 تومان
72,000 تومان
آب طالبی نیم لیتری با پسته
با 30 گرم پسته
50,000 تومان
40,000 تومان
آب هویج نیم لیتری
40,000 تومان
32,000 تومان
آب هویج نیم لیتری با پسته
با 30 گرم پسته
50,000 تومان
40,000 تومان
آب هویج با 30 گرم پسته 1/5 لیتری
با 30 گرم پسته
110,000 تومان
88,000 تومان

فالوده نیم کیلویی
فالوده
50,000 تومان
40,000 تومان
فالوده بستنی نیم کیلویی
فالوده بستنی سنتی
50,000 تومان
40,000 تومان
فالوده بستنی نیم کیلویی با 100 گرم خامه
خامه محلی 100 گرم
70,000 تومان
56,000 تومان
فالوده یک کیلویی
100,000 تومان
80,000 تومان
فالوده بستنی یک کیلویی
100,000 تومان
80,000 تومان
فالوده بستنی یک کیلویی با صد گرم خامه
120,000 تومان
96,000 تومان

خامه یک کیلویی
240,000 تومان
192,000 تومان
کره نیم کیلویی
140,000 تومان
112,000 تومان
کره یک کیلویی
260,000 تومان
208,000 تومان

بستنی دستگاهی موز کاکائو یک کیلویی
90,000 تومان
72,000 تومان
بستنی دستگاهی وانیل کاکائو یک کیلویی
90,000 تومان
72,000 تومان
بستنی دستگاهی موز کاکائو نیم کیلویی
50,000 تومان
40,000 تومان
بستنی دستگاهی وانیل کاکائو نیم کیلویی
50,000 تومان
40,000 تومان
بستنی موز کاکائو یک کیلویی با صد گرم خامه
با صد گرم خامه
120,000 تومان
96,000 تومان
بستنی توت فرنگی آناناس یک کیلویی
90,000 تومان
72,000 تومان
بستنی توت فرنگی آناناس نیم کیلویی
50,000 تومان
40,000 تومان
بستنی توت فرنگی آناناس نیم کیلویی با صد گرم خامه
70,000 تومان
56,000 تومان
بستنی توت فرنگی آناناس یک کیلویی با صد گرم خامه
120,000 تومان
96,000 تومان

بستنی موز کاکائو نیم کیلویی با صد گرم خامه محلی
با 100 گرم خامه محلی
70,000 تومان
56,000 تومان
بستنی وانیل کاکائو نیم کیلویی با صد گرم خامه محلی
70,000 تومان
56,000 تومان