آبمیوه بستنی فردوس

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
11:00تا23:30

(30 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین نرسیده به چهار راه بنیاد شهید از سمت سعدی آبمیوه بستنی فردوسفالوده یک کیلویی
50,000 تومان
35,000 تومان
نون بستنی
10عدد برای 5بستنی حصیری
4,000 تومان
2,800 تومان
سنتی با50گرم خامه و پسته نیم کیلو
با خامه 50گرم بستنی نیم کیلویی
37,000 تومان
25,900 تومان
سنتی نیم کیلویی
بستنی سنتی نیم کیلویی .وانیل کاکائو زعفران
30,000 تومان
21,000 تومان
خامه محلی 100گرم
16,000 تومان
11,200 تومان
بستنی سنتی یک کیلویی
وانیل کاکائو زعفران.
55,000 تومان
38,500 تومان
سنتی با100گرم خامه محلی وپسته یک کیلویی
وانیل کاکائو زعفران. خامه محلی 100گرم
72,000 تومان
50,400 تومان
سنتی نیم کیلویی
بستنی سنتی نیم کیلویی .وانیل کاکائو زعفران
30,000 تومان
21,000 تومان
سنتی با50گرم خامه و پسته نیم کیلو
با خامه 50گرم بستنی نیم کیلویی
37,000 تومان
25,900 تومان
سنتی ظرفی با30 گرم خامه محلی
30گرم خامه اضافه
15,000 تومان
10,500 تومان
بستنی سنتی ظرفی
13,000 تومان
9,100 تومان
سنتی با 200گرم خامه یک کیلویی
وانیل کاکائو و زعفران و 200گرم خامه یک کیلویی
85,000 تومان
59,500 تومان
سنتی با 100گرم خامه نیم کیلویی
وانیل کاکائو و زعفران 100گرم خامه نیم کیلویی
45,000 تومان
31,500 تومان
نون بستنی
10عدد برای 5بستنی حصیری
4,000 تومان
2,800 تومان

شیر موز بستنی بطری 1/5 لیتری
شیر موز بستنی
68,000 تومان
47,600 تومان
شیر موز بستنی بطری 1/5 لیتری با پسته
شیر موز بستنی پسته
92,000 تومان
64,400 تومان
آب هویج 1/5
70,000 تومان
49,000 تومان
آب انار 1/5 لیتری
99,000 تومان
69,300 تومان
آب شاتوت 1/5لیتری
99,000 تومان
69,300 تومان
شیر موز بستنی با 100 گرم خامه و پسته بطری 1/5
با 100 گرم خامه محلی
102,000 تومان
71,400 تومان
آب انار 1/5 لیتری با پسته
120,000 تومان
84,000 تومان
آب شاتوت 1/5لیتری با پسته
120,000 تومان
84,000 تومان
آب طالبی 1/5 لیتری
70,000 تومان
49,000 تومان
آب طالبی نیم لیتری
30,000 تومان
21,000 تومان
آب طالبی 1/5 لیتری با پسته
با 30 گرم پسته
90,000 تومان
63,000 تومان
آب طالبی نیم لیتری با پسته
با 30 گرم پسته
50,000 تومان
35,000 تومان
آب هویج نیم لیتری
30,000 تومان
21,000 تومان
آب هویج نیم لیتری با پسته
با 30 گرم پسته
50,000 تومان
35,000 تومان

فالوده نیم کیلویی
فالوده
26,000 تومان
18,200 تومان
فالوده بستنی نیم کیلویی
فالوده بستنی سنتی
28,000 تومان
19,600 تومان
فالوده بستنی نیم کیلویی با 100گرم خامه
خامه محلی 100گرم
45,000 تومان
31,500 تومان
فالوده یک کیلویی
50,000 تومان
35,000 تومان

خامه محلی 100گرم
16,000 تومان
11,200 تومان
فالوده بستنی یک کیلویی
55,000 تومان
38,500 تومان

ترشی آلو
30,000 تومان
21,000 تومان
ترشی آلبالو و گیلاس
30,000 تومان
21,000 تومان

بستنی دستگاهی پرتقالی یک کیلویی با صد گرم خامه
با 100 گرم خامه محلی
55,000 تومان
38,500 تومان
بستنی دستگاهی نارگیل یک کیلویی با صد گرم خامه محلی
با 100 گرم خامه محلی
55,000 تومان
38,500 تومان
بستنی وانیل کاکائو یک کیلویی با صد گرم خامه
با 100 گرم خامه محلی
55,000 تومان
38,500 تومان
بستنی موزی نیم کیلویی با صد گرم خامه محلی
با 100 گرم خامه محلی
40,000 تومان
28,000 تومان
بستنی پرتقالی نیم کیلویی با 100گرم خامه محلی
با 100 گرم خامه محلی
40,000 تومان
28,000 تومان
بستنی نارگیلی نیم کیلویی با صد گرم خامه محلی
40,000 تومان
28,000 تومان
بستنی وانیل کاکائو نیم کیلویی با صد گرم خامه محلی
40,000 تومان
28,000 تومان

بستنی دستگاهی موزی یک کیلویی
45,000 تومان
31,500 تومان
بستنی دستگاهی پرتقالی یک کیلویی
45,000 تومان
31,500 تومان
بستنی دستگاهی نارگیل یک کیلویی
45,000 تومان
31,500 تومان
بستنی دستگاهی وانیل کاکائو یک کیلویی
45,000 تومان
31,500 تومان
بستنی دستگاهی موزی نیم کیلویی
30,000 تومان
21,000 تومان
بستنی دستگاهی پرتقالی نیم کیلویی
30,000 تومان
21,000 تومان
بستنی دستگاهی نارگیلی نیم کیلویی
30,000 تومان
21,000 تومان
بستنی دستگاهی وانیل کاکائو نیم کیلویی
30,000 تومان
21,000 تومان
بستنی دستگاهی موزی یک کیلویی با 100گرم خامه
با 100 گرم خامه محلی
65,000 تومان
45,500 تومان