آبمیوه بستنی فردوس

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
18:00تا22:00

(25 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین نرسیده به چهار راه بنیاد شهید از سمت سعدی آبمیوه بستنی فردوسسنتی نیم کیلویی
بستنی سنتی نیم کیلویی، وانیل کاکائو زعفران
50,000 تومان
37,500 تومان
شیر موز بستنی بطری 1/5 لیتری
شیر موز بستنی
80,000 تومان
60,000 تومان
بستنی سنتی یک کیلویی
وانیل کاکائو زعفران،
100,000 تومان
75,000 تومان
شیر موز بستنی با 100 گرم خامه و پسته بطری 1/5
با 100 گرم خامه محلی
102,000 تومان
76,500 تومان
بستنی سنتی یک کیلویی
وانیل کاکائو زعفران،
100,000 تومان
75,000 تومان
سنتی با100 گرم خامه محلی وپسته یک کیلویی
وانیل کاکائو زعفران، خامه محلی 100 گرم
120,000 تومان
90,000 تومان
سنتی نیم کیلویی
بستنی سنتی نیم کیلویی، وانیل کاکائو زعفران
50,000 تومان
37,500 تومان
سنتی با50 گرم خامه و پسته نیم کیلو
با خامه 50 گرم بستنی نیم کیلویی
60,000 تومان
45,000 تومان
سنتی ظرفی با30 گرم خامه محلی
30 گرم خامه اضافه
25,000 تومان
18,750 تومان
بستنی سنتی ظرفی
20,000 تومان
15,000 تومان
سنتی با 200 گرم خامه یک کیلویی
وانیل کاکائو و زعفران و 200 گرم خامه یک کیلویی
140,000 تومان
105,000 تومان
سنتی با 100 گرم خامه نیم کیلویی
وانیل کاکائو و زعفران 100 گرم خامه نیم کیلویی
70,000 تومان
52,500 تومان
نون بستنی
10 عدد برای 5بستنی حصیری
6,500 تومان
4,875 تومان
سنتی با200 گرم خامه محلی وپسته یک کیلویی
140,000 تومان
105,000 تومان

شیر موز بستنی بطری 1/5 لیتری
شیر موز بستنی
80,000 تومان
60,000 تومان
شیر موز بستنی بطری 1/5 لیتری با پسته
شیر موز بستنی پسته
95,000 تومان
71,250 تومان
آب هویج 1/5
80,000 تومان
60,000 تومان
آب شاتوت 1/5 لیتری
120,000 تومان
90,000 تومان
شیر موز بستنی با 100 گرم خامه و پسته بطری 1/5
با 100 گرم خامه محلی
102,000 تومان
76,500 تومان
آب شاتوت 1/5 لیتری با پسته
120,000 تومان
90,000 تومان
آب طالبی 1/5 لیتری
80,000 تومان
60,000 تومان
آب طالبی نیم لیتری
30,000 تومان
22,500 تومان
آب طالبی 1/5 لیتری با پسته
با 30 گرم پسته
90,000 تومان
67,500 تومان
آب طالبی نیم لیتری با پسته
با 30 گرم پسته
50,000 تومان
37,500 تومان
آب هویج نیم لیتری
40,000 تومان
30,000 تومان
آب هویج نیم لیتری با پسته
با 30 گرم پسته
50,000 تومان
37,500 تومان
آب هویج با 30 گرم پسته 1/5 لیتری
با 30 گرم پسته
99,000 تومان
74,250 تومان

بستنی دستگاهی موز کاکائو یک کیلویی
75,000 تومان
56,250 تومان
بستنی دستگاهی وانیل کاکائو یک کیلویی
75,000 تومان
56,250 تومان
بستنی دستگاهی موز کاکائو نیم کیلویی
45,000 تومان
33,750 تومان
بستنی دستگاهی وانیل کاکائو نیم کیلویی
45,000 تومان
33,750 تومان
بستنی موز کاکائو یک کیلویی با صد گرم خامه
با صد گرم خامه
100,000 تومان
75,000 تومان

بستنی وانیل کاکائو یک کیلویی با صد گرم خامه
با 100 گرم خامه محلی
100,000 تومان
75,000 تومان
بستنی موز کاکائو نیم کیلویی با صد گرم خامه محلی
با 100 گرم خامه محلی
70,000 تومان
52,500 تومان
بستنی وانیل کاکائو نیم کیلویی با صد گرم خامه محلی
70,000 تومان
52,500 تومان