چیلی - شعبه مجتمع نارون

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 200,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قـزوین ، خیابان فردوسی شمالی، مرکز خرید نارون، طبقه سومزینگر برگر
15,000 تومان
14,250 تومان
فیله سوخاری
30,000 تومان
28,500 تومان
سیب زمینی کوچک
10,000 تومان
9,500 تومان
بال سوخاری
20,000 تومان
19,000 تومان
فیله سوخاری
30,000 تومان
28,500 تومان
مرغ سوخاری 2 تکه
از ساعت 8 عصر
23,000 تومان
21,850 تومان
ناموجود
مرغ سوخاری (ران) دو تیکه
از ساعت 8 عصر
23,000 تومان
21,850 تومان
ناموجود
مرغ سوخاری (سینه) دوتیکه
از ساعت 8 عصر
23,000 تومان
21,850 تومان
ناموجود
مرغ سوخاری 3 تکه
از ساعت 8 عصر
32,000 تومان
30,400 تومان
ناموجود
مرغ سوخاری (ران) سه تیکه
از ساعت 8 عصر
32,000 تومان
30,400 تومان
ناموجود
مرغ سوخاری (سینه) سه تیکه
از ساعت 8 عصر
32,000 تومان
30,400 تومان
ناموجود

زغالی برگر
23,000 تومان
21,850 تومان
زینگر برگر
15,000 تومان
14,250 تومان
هات رویال
14,000 تومان
13,300 تومان
دوبل برگر
34,000 تومان
32,300 تومان
چیکن برگر
14,000 تومان
13,300 تومان

سوپ
4,000 تومان
3,800 تومان
سالاد فصل
4,000 تومان
3,800 تومان
سیب زمینی کوچک
10,000 تومان
9,500 تومان
سیب زمینی بزرگ
30,000 تومان
28,500 تومان
نوشابه قوطی پپسی
3,000 تومان
2,850 تومان
دلستر
3,000 تومان
2,850 تومان
آب
2,000 تومان
1,900 تومان
نوشابه خانواده میراندا
5,000 تومان
4,750 تومان
نوشابه خانواده پپسی
5,000 تومان
4,750 تومان
نوشابه خانواده سون آپ
5,000 تومان
4,750 تومان
سالاد کلم
3,000 تومان
2,850 تومان
سالاد ذرت
4,000 تومان
3,800 تومان
دوغ قوطی
3,500 تومان
3,325 تومان