چیلی - شعبه مجتمع نارون

( خرید بالای 200,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قـزوین ، خیابان فردوسی شمالی، مرکز خرید نارون، طبقه سومزینگر برگر
15,000 تومان
فیله سوخاری
28,000 تومان
زغالی برگر
23,000 تومان
سالاد ذرت
4,000 تومان
بال سوخاری
18,000 تومان
فیله سوخاری
28,000 تومان
مرغ سوخاری 2 تکه
از ساعت 7 عصر
21,000 تومان
ناموجود
مرغ سوخاری (ران) دو تیکه
از ساعت 7 عصر
21,000 تومان
ناموجود
مرغ سوخاری (سینه) دوتیکه
از ساعت 7 عصر
21,000 تومان
ناموجود
مرغ سوخاری 3 تکه
از ساعت 7 عصر
30,000 تومان
ناموجود
مرغ سوخاری (ران) سه تیکه
از ساعت 7 عصر
30,000 تومان
ناموجود
مرغ سوخاری (سینه) سه تیکه
از ساعت 7 عصر
30,000 تومان
ناموجود

زغالی برگر
23,000 تومان
زینگر برگر
15,000 تومان
هات رویال
14,000 تومان
دوبل برگر
34,000 تومان
چیکن برگر
14,000 تومان

سوپ
4,000 تومان
سالاد فصل
4,000 تومان
سیب زمینی کوچک
7,000 تومان
سیب زمینی بزرگ
20,000 تومان
نوشابه قوطی پپسی
3,000 تومان
دلستر
3,000 تومان
آب
1,500 تومان
نوشابه خانواده میراندا
4,500 تومان
نوشابه خانواده پپسی
4,500 تومان
نوشابه خانواده سون آپ
4,500 تومان
سالاد کلم
3,000 تومان
سالاد ذرت
4,000 تومان
دوغ قوطی
3,000 تومان