چیلی - شعبه مجتمع نارون

( خرید بالای 200,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قـزوین ، خیابان فردوسی شمالی، مرکز خرید نارون، طبقه سومزینگر برگر
20,000 تومان
فیله سوخاری
35,000 تومان
زغالی برگر
26,000 تومان
سیب زمینی کوچک
10,000 تومان
فیله سوخاری
35,000 تومان
مرغ سوخاری 2 تکه
از ساعت 8 عصر
25,000 تومان
مرغ سوخاری (ران) دو تیکه
از ساعت 8 عصر
25,000 تومان
مرغ سوخاری (سینه) دوتیکه
از ساعت 8 عصر
25,000 تومان
مرغ سوخاری 3 تکه
از ساعت 8 عصر
35,000 تومان
مرغ سوخاری (ران) سه تیکه
از ساعت 8 عصر
35,000 تومان
مرغ سوخاری (سینه) سه تیکه
از ساعت 8 عصر
35,000 تومان

زغالی برگر
26,000 تومان
زینگر برگر
20,000 تومان
هات رویال
20,000 تومان
دوبل برگر
38,000 تومان
چیکن برگر
18,000 تومان

سالاد فصل
5,000 تومان
سیب زمینی کوچک
10,000 تومان
سیب زمینی بزرگ
30,000 تومان
نوشابه قوطی پپسی
3,000 تومان
دلستر
4,000 تومان
آب
2,000 تومان
نوشابه خانواده میراندا
5,000 تومان
نوشابه خانواده پپسی
5,000 تومان
نوشابه خانواده سون آپ
5,000 تومان
سالاد کلم
3,000 تومان
سالاد ذرت
5,000 تومان
دوغ قوطی
4,000 تومان