چیلی - شعبه مجتمع نارون

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 200,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قـزوین ، خیابان فردوسی شمالی، مرکز خرید نارون، طبقه سومزینگر برگر
14,250 تومان
فیله سوخاری
27,550 تومان
سیب زمینی کوچک
9,500 تومان
سالاد ذرت
3,800 تومان
بال سوخاری
18,050 تومان
فیله سوخاری
27,550 تومان
مرغ سوخاری 2 تکه
از ساعت 8 عصر
20,900 تومان
ناموجود
مرغ سوخاری (ران) دو تیکه
از ساعت 8 عصر
20,900 تومان
ناموجود
مرغ سوخاری (سینه) دوتیکه
از ساعت 8 عصر
20,900 تومان
ناموجود
مرغ سوخاری 3 تکه
از ساعت 8 عصر
29,450 تومان
ناموجود
مرغ سوخاری (ران) سه تیکه
از ساعت 8 عصر
29,450 تومان
ناموجود
مرغ سوخاری (سینه) سه تیکه
از ساعت 8 عصر
29,450 تومان
ناموجود

زغالی برگر
21,850 تومان
زینگر برگر
14,250 تومان
هات رویال
13,300 تومان
دوبل برگر
32,300 تومان
چیکن برگر
13,300 تومان

سوپ
3,800 تومان
سالاد فصل
3,800 تومان
سیب زمینی کوچک
9,500 تومان
سیب زمینی بزرگ
28,500 تومان
نوشابه قوطی پپسی
2,850 تومان
دلستر
2,850 تومان
آب
1,425 تومان
نوشابه خانواده میراندا
4,275 تومان
نوشابه خانواده پپسی
4,275 تومان
نوشابه خانواده سون آپ
4,275 تومان
سالاد کلم
2,850 تومان
سالاد ذرت
3,800 تومان
دوغ قوطی
3,325 تومان