عطاری و حبوبات حمیدی زاده

خیابان سپه کوچه گلزار نهم بازارچه سپه اواسط بازاربرنج علی کاظمی آستانه یک کیلو
130,000 تومان
برنج صدری هاشمی آستانه یک کیلو
135,000 تومان
برنج دم سیاه اعلا یک کیلو
160,000 تومان
برنج لاشه صدری اعلا یک کیلو
90,000 تومان
برنج خوش پخت اعلا یک کیلو
90,000 تومان
برنج فجر اعلا یک کیلو
105,000 تومان
برنج عنبربو اعلا یک کیلو
105,000 تومان
برنج دودی اعلا یک کیلو
120,000 تومان
برنج گرده آشی یک کیلو
120,000 تومان
برنج دانه بلند هندی یک کیلو
55,000 تومان
برنج لاشه کاظمی یک کیلو
65,000 تومان
برنج شیرودی اعلا یک کیلو
90,000 تومان
عرق یونجه سنتی900گرم
60,000 تومان

گلاب بزرگ سنتی 1/400 کیلو
115,000 تومان
گلاب متوسط سنتی 900 گرمی
95,000 تومان
گلاب کوچک سنتی 500 گرمی
55,000 تومان
عرق بیدمشک بزرگ سنتی
95,000 تومان
عرق بهارنارنج سنتی 900 گرمی
65,000 تومان
عرق چهل گیاه سنتی 900 گرم
55,000 تومان
عرق زیره سنتی 900 گرم
60,000 تومان
عرق بومادران سنتی 900 گرم
60,000 تومان
عرق بومادران سنتی 1/400 کیلو
75,000 تومان
عرق نعنا سنتی 1/400 کیلو
70,000 تومان
عرق نعنا سنتی 900 گرم
60,000 تومان
عرق کاسنی سنتی 900 گرمی
60,000 تومان
عرق کاسنی سنتی 1/400گرم
70,000 تومان
عرق شاه تره سنتی 1/400گرم
65,000 تومان
عرق شاه تره سنتی 900 گرم
55,000 تومان
عرق بوقناق سنتی 900 گرم
60,000 تومان
عرق بوقناق سنتی 1/400 گرم
70,000 تومان
عرق گزنه سنتی 900 گرمی
60,000 تومان
عرق شیرین بیان 900گرم
60,000 تومان
عرق آویشن سنتی 900گرم
60,000 تومان
عرق بابونه سنتی900 گرم
65,000 تومان
عرق خارمریم سنتی900گرم
65,000 تومان
عرق رازیانه سنتی900گرم
60,000 تومان
آبلیموی خانگی اعلا 1/5لیتر
100,000 تومان
سرکه سیب خانگی اعلا1/5لیتر
70,000 تومان

هل درشت 18 گرم
28,000 تومان
نارگیل اعلا 100 گرم
25,000 تومان
نشاسته اعلا 214 گرم
20,000 تومان
نشاسته ذرت 150 گرم
20,000 تومان
غنچه گل محمدی 32 گرم
30,000 تومان
گل سرخ پودرشده 20 گرم
30,000 تومان
بابونه اعلا 50 گرم
30,000 تومان
چایی ترش اعلا 50 گرم
30,000 تومان
زیره سبز درشت 50 گرم
30,000 تومان
زیره سبز سیاه 50 گرم
30,000 تومان
ادویه قیمه نثار اعلا 50گرم
35,000 تومان
ادویه قورمه سبزی 50گرم
25,000 تومان
ادویه کاری 50 گرم
25,000 تومان
ادویه آبگوشت 68 گرم
25,000 تومان
ادویه فلفل 58 گرم
25,000 تومان
سماق اعلا 100 گرم
60,000 تومان
پودر پیاز 70 گرم
25,000 تومان
ادویه مرغ و ماهی 50 گرم
15,000 تومان
پاپریکا 40 گرم
25,000 تومان
ادویه کچاپ 54 گرم
25,000 تومان
رازیانه 70 گرم
30,000 تومان
یراق کاچی 50 گرم
25,000 تومان
آویشن کوبیده 30 گرم
30,000 تومان
ادویه ترشی 60 گرم
25,000 تومان
نعنا خشک اعلا 90گرم
30,000 تومان
شوید خشک اعلا 75گرم
30,000 تومان
جعفری اعلا خشک 90 گرم
25,000 تومان
جعفری اعلا خشک 90 گرم
25,000 تومان
تخم شنبلیله 100گرم
25,000 تومان
گیاه شبدر 70گرم
20,000 تومان
گل سرخ اعلا 30 گرم
35,000 تومان

لوبیا قرمز اعلا یک کیلو
140,000 تومان
عدس درشت اعلا یک کیلو
105,000 تومان
عدس ریز اعلا یک کیلو
105,000 تومان
ماش خوش پخت اعلا یک کیلو
70,000 تومان
چشم بلبلی اعلا یک کیلو
78,000 تومان
چشم بلبلی اعلا یک کیلو
95,000 تومان
لوبیا کشاورزی اعلا یک کیلو
150,000 تومان
لوبیا سفید اعلا یک کیلو
150,000 تومان
جوی پوست کنده
40,000 تومان
گندم پوست گنده اعلا یک کیلو
33,000 تومان
بلغور گندم حلیمی اعلا یک کیلو
35,000 تومان
بلغور جو اعلا یک کیلو
33,000 تومان
بلغور پخته گندم یارمه یک کیلو
35,000 تومان
لیمو خشک اعلا یک کیلو
200,000 تومان
جوی پرک سوپی یک کیلو
30,000 تومان
نخودچی اعلا یک کیلو
95,000 تومان
لوبیا چیتی اعلا یک کیلو
135,000 تومان
نخود سفید اعلا درشت یک کیلو
90,000 تومان
لپه آذرشهر اعلا یک کیلو
95,000 تومان
عدس ایرانی اعلا یک کیلو
95,000 تومان
لپه باقالی اعلا یک کیلو
85,000 تومان
مغز گردودرجه1 یک کیلو
550,000 تومان
مغز فسنجانی درجه1 یک کیلو
430,000 تومان
کشمش آفتابی درجه1بی دانه یک کیلو
180,000 تومان
کشمش پلویی درجه1 یک کیلو
180,000 تومان
جوی دوسر پرک رژیمی یک کیلو
120,000 تومان
آلوی درجه1 مشهد یک کیلو
220,000 تومان
آلو قهوه ای اعلا یک کیلو
200,000 تومان
عناب درجه1 100گرم
25,000 تومان

ژلاتین خارجی 50گرم
35,000 تومان
نبات خردشده 500گرم
40,000 تومان
نبات شاخه سفید 380گرم
30,000 تومان
نبات شاخه زرد 380گرم
30,000 تومان
نبات چوبی سفید 365گرم
35,000 تومان
نبات چوبی زرد 365گرم
35,000 تومان
آرد سوخاری 250گرم
30,000 تومان
چایی سبز رفاه 100گرم
25,000 تومان
گا گاو زبان اعلا 40گرم
90,000 تومان
گل ختمی 50 گرم
20,000 تومان
گل ختمی 50 گرم
20,000 تومان
پفک هندی 100گرم
20,000 تومان
پنیرک اعلا 32گرم
20,000 تومان
بادام زمینی درجه1 یک کیلو
32,000 تومان
نقل گشنیز 200گرم
30,000 تومان
چای ایرانی بهاره اعلا یک کیلو
220,000 تومان
رشته پلویی 2/5کیلو
100,000 تومان