تشریفات

قزوین،خیابان حکم آباد،نبش کوچه فروغزرشک پلو با مرغ سس پز
18,000 تومان
چلو جوجه کباب فسنجانی ویژه تشریفات
23,000 تومان
چلو کباب بختیاری ویژه با گوشت فیله
250 گرم
30,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
250 گرم
20,000 تومان
چلو کبابی سلطانی ویژه با گوشت فیله
200گرم، کوبیده 120 گرم
50,000 تومان
چلو کباب برگ ویژه با گوشت فیله
220 گرم
45,000 تومان
چلو کباب بختیاری ویژه با گوشت فیله
250 گرم
30,000 تومان
چلو کباب لقمه زعفرانی ویژه
300 گرم
20,000 تومان
چلو جوجه کباب ویژه
300 گرم
29,000 تومان
چلو نگینی ویژه
300 گرم
27,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
250 گرم
20,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص(۲سیخ)
120 گرم
22,000 تومان
چلو جوجه کباب فسنجانی ویژه تشریفات
23,000 تومان
چلو کباب ویژه(۳سیخ)
31,000 تومان

کباب سلطانی ویژه با گوشت فیله
120 گرم کوبیده بدون برنج با دورچین
49,000 تومان
کباب برگ ویژه با گوشت فیله
200 گرم بدون برنج با دورچین
42,000 تومان
کباب بختیاری ویژه با گوشت فیله
250 گرم، بدون برنج با دورچبن
28,000 تومان
کباب لقمه زعفرانی ویژه تشریفات
300 گرم، بدون برنج با دورچین
26,000 تومان
جوجه کباب فسنجانی ویژه تشریفات
250 گرم، بدون برنج با دورچین
22,000 تومان
کباب لقمه نگینی ویژه تشریفات
300 گرم، بدون برنج با دورچین
27,000 تومان
سیخ کوبیده ویژه
120 گرم، یک سیخ با دورچین
9,000 تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی با گوشت
17,000 تومان
چلو خورشت قورمه سبزی با گوشت تکه ای
17,000 تومان
چلو قیمه نثار
23,000 تومان
چلو قیمه نثار ویژه
33,000 تومان
زرشک پلو با مرغ سس پز
18,000 تومان
چلو خورشت قیمه بادمجان با گوشت
17,000 تومان

چلو جوجه کباب فسنجانی ویژه کترینگ
250 گرم
23,000 تومان

کشک بادمجان
10,000 تومان
سوپ تکنفره
4,000 تومان
سالاد فصل
5,000 تومان
زیتون پرورده
3,500 تومان
ماست موسیر
2,000 تومان
سوپ دو نفره
9,000 تومان

نوشابه خانواده
5,000 تومان
نوشابه بطری
2,000 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
دوغ خانواده گدوک
7,000 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
آب معدنی بزرگ
2,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
دلستر خانواده
6,000 تومان
دلستر قوطی
4,000 تومان