مرکز گوشت

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
10:00تا14:00
17:00تا21:30

(4 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه،رو به روی اداره پست مرکز گوشتمغز ران گوساله یک کیلو
پاک کرده بدون چربی خورد کردن به درخواست مشتری
620,000 تومان
595,200 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
درجه یک
620,000 تومان
595,200 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
به درخواست مشتری چرخ میشود
440,000 تومان
422,400 تومان
مغز راستا گوساله یک کیلو
680,000 تومان
652,800 تومان
فیله گوساله یک کیلو
اماده به سیخ
780,000 تومان
748,800 تومان
گوشت چرخ کرده گوساله یک کیلو
600,000 تومان
576,000 تومان
گوشت ران گوسفندی یک کیلو
630,000 تومان
604,800 تومان
قلوه گاه گوسفندی یک کیلو
450,000 تومان
432,000 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
590,000 تومان
566,400 تومان
راسته گوسفندی یک کیلو
شیشلیگی به درخواست مشتری
590,000 تومان
566,400 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
سردست گوسفندی کامل
630,000 تومان
604,800 تومان
جگر گوساله یک کیلو
430,000 تومان
412,800 تومان
ناموجود
چرخ کرده کبابی
قلوه گاه گوساله
460,000 تومان
441,600 تومان
سردست گوسفندی
پاک شده درجه یک
630,000 تومان
604,800 تومان