مرکز گوشت

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
10:00تا22:00

(4 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه،رو به روی اداره پست مرکز گوشتگوشت ران گوسفندی یک کیلو
530,000 تومان
508,800 تومان
چرخ کرده کبابی
قلوه گاه گوساله
280,000 تومان
268,800 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
سردست گوسفندی کامل
580,000 تومان
556,800 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
500,000 تومان
480,000 تومان
مغز ران گوساله یک کیلو
پاک کرده بدون چربی خورد کردن به درخواست مشتری
430,000 تومان
412,800 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
درجه یک
430,000 تومان
412,800 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
به درخواست مشتری چرخ میشود
350,000 تومان
336,000 تومان
مغز راستا گوساله یک کیلو
480,000 تومان
460,800 تومان
فیله گوساله یک کیلو
اماده به سیخ
600,000 تومان
576,000 تومان
گوشت چرخ کرده گوساله یک کیلو
420,000 تومان
403,200 تومان
گوشت ران گوسفندی یک کیلو
530,000 تومان
508,800 تومان
قلوه گاه گوسفندی یک کیلو
360,000 تومان
345,600 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
500,000 تومان
480,000 تومان
راسته گوسفندی یک کیلو
شیشلیگی به درخواست مشتری
500,000 تومان
480,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
سردست گوسفندی کامل
580,000 تومان
556,800 تومان
جگر گوساله یک کیلو
430,000 تومان
412,800 تومان
ناموجود
چرخ کرده کبابی
قلوه گاه گوساله
280,000 تومان
268,800 تومان
سردست گوسفندی
پاک شده درجه یک
530,000 تومان
508,800 تومان