مرکز گوشت

(4 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه،رو به روی اداره پستمغز ران گوساله یک کیلو
پاک کرده بدون چربی خورد کردن به درخواست مشتری
165,000 تومان
158,400 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
درجه یک
170,000 تومان
163,200 تومان
مغز ران گوساله یک کیلو
پاک کرده بدون چربی خورد کردن به درخواست مشتری
165,000 تومان
158,400 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
درجه یک
170,000 تومان
163,200 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
به درخواست مشتری چرخ میشود
125,000 تومان
120,000 تومان
مغز راستا گوساله یک کیلو
185,000 تومان
177,600 تومان
فیله گوساله یک کیلو
اماده به سیخ
220,000 تومان
211,200 تومان
گوشت چرخ کرده گوساله یک کیلو
165,000 تومان
158,400 تومان
قلم گوساله یک
15,000 تومان
14,400 تومان
گوشت گوسفندی سردست یک کیلو
185,000 تومان
177,600 تومان
گوشت ران گوسفندی یک کیلو
185,000 تومان
177,600 تومان
قلوه گاه گوسفندی یک کیلو
95,000 تومان
91,200 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
165,000 تومان
158,400 تومان
راسته گوسفندی یک کیلو
شیشلیگی به درخواست مشتری
175,000 تومان
168,000 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
145,000 تومان
139,200 تومان
ناموجود
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
سردست گوسفندی کامل
175,000 تومان
168,000 تومان
کله پاچه گوسفند یک دست
175,000 تومان
168,000 تومان
ناموجود
سیراب شیردان یک دست
65,000 تومان
62,400 تومان
ناموجود
جگر گوساله یک کیلو
135,000 تومان
129,600 تومان
ناموجود