مرکز گوشت

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
10:00تا22:00

(4 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه،رو به روی اداره پستگوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
سردست گوسفندی کامل
260,000 تومان
249,600 تومان
گوشت چرخ کرده گوساله یک کیلو
245,000 تومان
235,200 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
به درخواست مشتری چرخ میشود
185,000 تومان
177,600 تومان
مغز ران گوساله یک کیلو
پاک کرده بدون چربی خورد کردن به درخواست مشتری
250,000 تومان
240,000 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
درجه یک
255,000 تومان
244,800 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
به درخواست مشتری چرخ میشود
185,000 تومان
177,600 تومان
مغز راستا گوساله یک کیلو
290,000 تومان
278,400 تومان
فیله گوساله یک کیلو
اماده به سیخ
300,000 تومان
288,000 تومان
گوشت چرخ کرده گوساله یک کیلو
245,000 تومان
235,200 تومان
قلم گوساله یک
15,000 تومان
14,400 تومان
ناموجود
گوشت گوسفندی سردست یک کیلو
240,000 تومان
230,400 تومان
گوشت ران گوسفندی یک کیلو
245,000 تومان
235,200 تومان
قلوه گاه گوسفندی یک کیلو
160,000 تومان
153,600 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
220,000 تومان
211,200 تومان
راسته گوسفندی یک کیلو
شیشلیگی به درخواست مشتری
230,000 تومان
220,800 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
سردست گوسفندی کامل
260,000 تومان
249,600 تومان
سیراب شیردان یک دست
65,000 تومان
62,400 تومان
ناموجود
جگر گوساله یک کیلو
165,000 تومان
158,400 تومان
ناموجود
چرخ کرده کبابی
قلوه گاه گوساله
150,000 تومان
144,000 تومان
شقه گوسفندی درجه یک تنظیم بازاری
شقه و نیم شقه
148,000 تومان
142,080 تومان
ران وسردست گوسفندی تنظیم بازاری
195,000 تومان
187,200 تومان