مرکز گوشت

(4 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه،رو به روی اداره پستگوشت چرخ کرده گوساله یک کیلو
148,000 تومان
142,080 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
سردست گوسفندی کامل
175,000 تومان
168,000 تومان
مغز ران گوساله یک کیلو
پاک کرده بدون چربی خورد کردن به درخواست مشتری
150,000 تومان
144,000 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
درجه یک
148,000 تومان
142,080 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
به درخواست مشتری چرخ میشود
115,000 تومان
110,400 تومان
مغز راستا گوساله یک کیلو
175,000 تومان
168,000 تومان
فیله گوساله یک کیلو
اماده به سیخ
195,000 تومان
187,200 تومان
گوشت چرخ کرده گوساله یک کیلو
148,000 تومان
142,080 تومان
قلم گوساله یک
15,000 تومان
14,400 تومان
گوشت گوسفندی سردست یک کیلو
185,000 تومان
177,600 تومان
گوشت ران گوسفندی یک کیلو
185,000 تومان
177,600 تومان
قلوه گاه گوسفندی یک کیلو
95,000 تومان
91,200 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
165,000 تومان
158,400 تومان
راسته گوسفندی یک کیلو
شیشلیگی به درخواست مشتری
175,000 تومان
168,000 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
145,000 تومان
139,200 تومان
ناموجود
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
سردست گوسفندی کامل
175,000 تومان
168,000 تومان
کله پاچه گوسفند یک دست
175,000 تومان
168,000 تومان
ناموجود
سیراب شیردان یک دست
65,000 تومان
62,400 تومان
ناموجود
جگر گوساله یک کیلو
135,000 تومان
129,600 تومان
ناموجود
چرخ کرده گوساله نیم کیلو
68,000 تومان
65,280 تومان
مغزران گوساله نیم کیلو
75,000 تومان
72,000 تومان