مرکز گوشت

(4 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه،رو به روی اداره پستماهیچه گوسفندی یک کیلو
145,000 تومان
139,200 تومان
مغز ران گوساله یک کیلو
پاک کرده بدون چربی خورد کردن به درخواست مشتری
98,000 تومان
94,080 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
درجه یک
98,000 تومان
94,080 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
60,000 تومان
57,600 تومان
مغز راستا گوساله یک کیلو
120,000 تومان
115,200 تومان
فیله گوساله یک کیلو
اماده به سیخ
155,000 تومان
148,800 تومان
گوشت چرخ کرده گوساله یک کیلو
95,000 تومان
91,200 تومان
قلم گوساله یک
12,000 تومان
11,520 تومان
گوشت گوسفندی سردست یک کیلو
135,000 تومان
129,600 تومان
گوشت ران گوسفندی یک کیلو
142,000 تومان
136,320 تومان
ماهیچه گوسفندی یک کیلو
145,000 تومان
139,200 تومان
قلوه گاه گوسفندی یک کیلو
77,000 تومان
73,920 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
115,000 تومان
110,400 تومان
راسته گوسفندی یک کیلو
شیشلیگی به درخواست مشتری
115,000 تومان
110,400 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
145,000 تومان
139,200 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
سردست گوسفندی کامل
145,000 تومان
139,200 تومان
کله پاچه گوسفند یک دست
110,000 تومان
105,600 تومان
سیراب شیردان یک دست
48,000 تومان
46,080 تومان
جگر گوساله یک کیلو
95,000 تومان
91,200 تومان
چرخ کرده گوساله نیم کیلو
48,000 تومان
46,080 تومان
مغزران گوساله نیم کیلو
49,000 تومان
47,040 تومان