مرکز گوشت

(4 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه،رو به روی اداره پستگوشت گوسفندی سردست یک کیلو
150,000 تومان
144,000 تومان
قلم گوساله یک
12,000 تومان
11,520 تومان
راسته گوسفندی یک کیلو
شیشلیگی به درخواست مشتری
135,000 تومان
129,600 تومان
مغزران گوساله نیم کیلو
68,000 تومان
65,280 تومان
مغز ران گوساله یک کیلو
پاک کرده بدون چربی خورد کردن به درخواست مشتری
135,000 تومان
129,600 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
درجه یک
130,000 تومان
124,800 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
75,000 تومان
72,000 تومان
مغز راستا گوساله یک کیلو
145,000 تومان
139,200 تومان
فیله گوساله یک کیلو
اماده به سیخ
180,000 تومان
172,800 تومان
گوشت چرخ کرده گوساله یک کیلو
135,000 تومان
129,600 تومان
قلم گوساله یک
12,000 تومان
11,520 تومان
گوشت گوسفندی سردست یک کیلو
150,000 تومان
144,000 تومان
گوشت ران گوسفندی یک کیلو
158,000 تومان
151,680 تومان
قلوه گاه گوسفندی یک کیلو
95,000 تومان
91,200 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
130,000 تومان
124,800 تومان
راسته گوسفندی یک کیلو
شیشلیگی به درخواست مشتری
135,000 تومان
129,600 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
145,000 تومان
139,200 تومان
ناموجود
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
سردست گوسفندی کامل
165,000 تومان
158,400 تومان
کله پاچه گوسفند یک دست
110,000 تومان
105,600 تومان
ناموجود
سیراب شیردان یک دست
48,000 تومان
46,080 تومان
ناموجود
جگر گوساله یک کیلو
135,000 تومان
129,600 تومان
ناموجود
چرخ کرده گوساله نیم کیلو
68,000 تومان
65,280 تومان
مغزران گوساله نیم کیلو
68,000 تومان
65,280 تومان