دارچین

نادری شمالی،خیابان رسالتچلو کباب کوبیده دو سیخ
2 سیخ
15,000 تومان
زرشک پلو با مرغ ویژه
15,000 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
200 گرمی
15,000 تومان
چلو جوجه کباب ویژه
300 گرمی
20,000 تومان
چلو کباب کوبیده دو سیخ
2 سیخ
15,000 تومان
چلو کباب کوبیده سه سیخ
18,000 تومان
چلو کباب کوبیده چهار سیخ
22,000 تومان
قیمه نثار معمولی
18,000 تومان
قیمه نثار ویژه
25,000 تومان
چلو کباب بختیاری معمولی
200 گرمی
20,000 تومان
چلو کباب بختیاری ویژه
300 گرمی
25,000 تومان
چلو کباب برگ گوسفندی
35,000 تومان
چلو برگ ویژه
فیله
38,000 تومان
چلو سلطانی گوسفندی معمولی
40,000 تومان
چلو سلطانی گوسفندی ویژه
فیله
45,000 تومان
زرشک پلو با مرغ ویژه
15,000 تومان
چلو شف جوجه معمولی (دولایه)
300 گرمی
18,000 تومان
چلو شف جوجه ویژه (دولایه)
400 گرمی
22,000 تومان
چلو شف برگ (ویژه دارچین)
فیله
38,000 تومان
چلو کباب لقمه زعفرانی
300 گرمی
22,000 تومان
چلو کباب لقمه نگینی ویژه
400 گرمی
22,000 تومان
چلو کباب ساطوری ویژه
300 گرمی
22,000 تومان
چلو جوجه ترش معمولی
200 گرمی
17,000 تومان
چلو جوجه ترش ویژه
300 گرمی
22,000 تومان
چلو کباب ترش ویژه
300 گرمی
35,000 تومان

سالاد فصل
4,000 تومان
سالاد ذرت
5,000 تومان
زیتون پرورده
2,500 تومان
ماست موسیر
2,000 تومان

دلستر شیشه ای
3,000 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دلستر قوطی خارجی
4,000 تومان
نوشابه قوطی
2,500 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دوغ تک نفره
2,000 تومان
دوغ خانواده
6,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان