گرینویچ

قزوین ، بلوار مدرسچیز ویچ برگر
همبرگر تک با پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
380,000 تومان
زینگر
سینه مرغ سوخاری شده، ادویه مخصوص، پنیر، کاهو فرانسوی، گوجه، خیار شور
250,000 تومان
170,000 تومان
فیله استریپس 5 تکه
فیله مرغ سوخاری با ادویه مخصوص و سیب زمینی به همراه سالاد مخصوص
350,000 تومان
230,000 تومان
چیکی ویچ
سینه مرغ گریل طعم دار شده در مواد مخصوص با پنیر و سبزیجات
240,000 تومان
گرینویچ برگر
همبرگر دوبل با پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
550,000 تومان
چیز ویچ برگر
همبرگر تک با پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
380,000 تومان
برگر
همبرگر تک با گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز
370,000 تومان
چیکی ویچ
سینه مرغ گریل طعم دار شده در مواد مخصوص با پنیر و سبزیجات
240,000 تومان
شروم ویچ
برگر تک با قارچ سوخاری کاهو، گوجه، پیاز و خیارشور
460,000 تومان
میکس ویچ
برگر دوبل (برگر و سینه مرغ) با پنیر، کاهو، کوجه، خیارشور، پیاز
450,000 تومان
وجی ویچ
سیب زمینی بادو نان تست شده به همراه پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز
97,000 تومان

زینگر
سینه مرغ سوخاری شده، ادویه مخصوص، پنیر، کاهو فرانسوی، گوجه، خیار شور
250,000 تومان
170,000 تومان
فیله استریپس 5 تکه
فیله مرغ سوخاری با ادویه مخصوص و سیب زمینی به همراه سالاد مخصوص
350,000 تومان
230,000 تومان
فیله استریپس 3 تکه
فیله مرغ سوخاری با ادویه مخصوص و سیب زمینی به همراه سالاد مخصوص
280,000 تومان
کنتاکی 2 تکه
دو تکه سینه و ران سوخاری شده با ادویه مخصوص به همراه سیب زمینی و سالاد زیتون و گردو
180,000 تومان
کنتاکی سه تکه
سه تکه ران و بقل ران یاسینه و بال سوخاری شده با ادویه مخصوص گرینویچ به همراه سیب زمینی و سالاد زیتون و گردو
250,000 تومان
کنتاکی 4 تکه
4 تکه ران و سینه بغل ران و بال سوخاری شده با ادویه مخصوص به همراه سیب زمینی سرخ شده و سالاد زیتون و گردو
340,000 تومان
کنتاکی 6 تیکه
6 تکه ران و سینه بغل ران و بال سوخاری شده با ادویه مخصوص به همراه سیب زمینی سرخ شده و سالاد زیتون و گردو کرفس
420,000 تومان
300,000 تومان

سالاد چیکن گریل
کاهو فرانسوی،سالاد زیتون،سالادگردو، فیله مرغ گریل و نان تست رژیمی
280,000 تومان
سالاد چیکن سوخاری
کاهو فرانسوی،سالاد زیتون،سالادگردو،فیله مرغ سوخاری و نان تست رژیمی
290,000 تومان
سالاد میگو گریل
کاهو فرانسوی،سالاد زیتون،سالادگردو، 16 عدد میگو متوسط گریل شده و نان تست رژیمی
340,000 تومان
سالاد میگو سوخاری
کاهو فرانسوی،سالاد زیتون،سالادگردو،16 عدد میگو متوسط سوخاری و نان تست رژیمی
350,000 تومان
سالاد میکس مرغ و میگو
کاهو فرانسوی،سالاد زیتون،سالادگردو،میکس مرغ گریل و میگو و نان تست رژیمی
330,000 تومان

استیک ریب آی
300 گرم گوشت گوساله گریل شده، به همراه قارچ سوخاری و سیب زمینی سرخ شده، سالاد زیتون و قارچ وسالاگردو، سس مخصوص
580,000 تومان
استیک سینه مرغ
300 گرم سینه مرغ گریل شده، به همراه قارچ سوخاری و سیب زمینی سرخ شده، سالاد زیتون و قارچ وسالاد گردو، سس مخصوص
410,000 تومان
استیک ریب آی رژیمی
300 گرم گوشت گوساله گریل شده، سالاد زیتون و قارچ، سس مخصوص
580,000 تومان
استیک فیله مرغ رژیمی
300 گرم سینه مرغ گریل شده، ، سالاد زیتون و قارچ وسالاد گردو، سس مخصوص
410,000 تومان

سیب زمینی کرینکل بزرگ
سیب زمینی دست ساز اسلایس شده بصورت موجی
140,000 تومان
سیب زمینی کرینکل کوچک
100,000 تومان
سیب زمینی کرینکل بزرگ با پنیر
سیب زمینی دست ساز موجی با پنیر
170,000 تومان
سیب زمینی کرینکل کوچک با پنیر
130,000 تومان
چیپس
چیپس دست ساز
130,000 تومان
چپس کوچک
چیپس دست ساز
100,000 تومان

نوشابه
کوکا، فانتا،اسپرایت
25,000 تومان
دوغ قوطی
20,000 تومان
آب معدنی
13,000 تومان
کوکا زیرو
25,000 تومان
اف اس استوایی
30,000 تومان
دلستر لیمو
30,000 تومان
دلستر مالت
30,000 تومان
اف اس هلو
30,000 تومان
هوفنبرگ کاکتوس
30,000 تومان
هوفنبرگ بلوبری
34,000 تومان
موهیتو
30,000 تومان
فانتا
20,000 تومان
اسپرایت
20,000 تومان