گرینویچ

قزوین ، بلوار مدرسچیز ویچ برگر
همبرگر تک با پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
39,700 تومان
سیب زمینی کرینکل
سيب زميني اسلايس شده بصورت موجي
19,000 تومان
چیکن استریپس
فیله مرغ سوخاری با ادویه مخصوص و سیب زمینی
35,700 تومان
گرینویچ برگر
همبرگر دوبل با پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
51,700 تومان
چیز ویچ برگر
همبرگر تک با پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
39,700 تومان
چیک ویچ گریل
فیله مرغ گریل شده با ادویه مخصوص, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
34,700 تومان
چیک ویچ سوخاری
فیله مرغ سرخ شده یا گریل شده با چاشنی مخصوص، پنیر، کاهو، کوجه، خیارشور
34,700 تومان
شروم ویچ
برگر تک با قارچ سوخاری کاهو، گوجه، پیاز و خیارشور
44,700 تومان
میکس ویچ
برگر دوبل(برگر، فیله مرغ)با پنیر، کاهو، کوجه، خیارشور، پیاز
48,700 تومان
دابل ویچ
همبرگر تک با 2 نان تست شده و 3 پنیر با گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز
42,700 تومان
برگر
همبرگر تک با گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز
38,900 تومان
وجی ویچ
سیب زمینی بادو نان تست شده به همراه پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز
28,700 تومان
اولتراویچ
ساندویچ گرینویچ (دوبل) با نان تست شده اضافه
54,700 تومان

چیکن استریپس
فیله مرغ سوخاری با ادویه مخصوص و سیب زمینی
35,700 تومان

سیب زمینی کرینکل
سيب زميني اسلايس شده بصورت موجي
19,000 تومان
سالاد چیکن گریل
کاهوی فرانسوی ارگنیک، فیله مرغ گریل پیاز، گوجه و سس بالزامیک روغن زیتون
34,700 تومان
سالاد چیکن سوخاری
کاهوی فرانسوی ارگنیک، فیله مرغ سوخاری پیاز، گوجه و سس بالزامیک و روغن زیتون
34,700 تومان
سیب زمینی کرینکل بزرگ با پنیر
سیب زمینی دست ساز موجی با پنیر
24,000 تومان

اف اس قوطی
5,000 تومان
نوشابه
کوکا، فانتا، لیموناد
4,500 تومان
آب معدنی
3,000 تومان
دوغ قوطی
5,000 تومان