پاچینی زربال

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

بلوار نخبگان،نسیم دوم،نبش کوچهپاچینی مخصوص، یک کیلو و نیم
72,000 تومان
68,400 تومان
پاچینی مخصوص، یک کیلو و نیم
72,000 تومان
68,400 تومان
پاچینی مخصوص، یک کیلوگرم
48,000 تومان
45,600 تومان
پاچینی مخصوص، هفتصد و پنجاه گرم
36,000 تومان
34,200 تومان
پاچینی مخصوص، نیم کیلوگرم
24,000 تومان
22,800 تومان
پاچینی مخصوص، دویست و پنجاه گرم
12,000 تومان
11,400 تومان

نان اضافه چهار عددی
1,000 تومان
950 تومان
زیتون
1,500 تومان
1,425 تومان
ناموجود
خیارشور
1,500 تومان
1,425 تومان
ناموجود

نوشابه خانواده
5,000 تومان
4,750 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
2,850 تومان
نوشابه شیشه
2,500 تومان
2,375 تومان
دلستر خانواده
6,000 تومان
5,700 تومان
دلستر شیشه
2,000 تومان
1,900 تومان
دوغ خانواده زالی
7,700 تومان
7,315 تومان
دوغ خانواده کاله
6,000 تومان
5,700 تومان
دوغ زالی کوچک
3,500 تومان
3,325 تومان
دوغ ناملی
2,000 تومان
1,900 تومان
دوغ آبعلی شیشه
3,000 تومان
2,850 تومان
آب کوچک
1,000 تومان
950 تومان