فلافل آبادان

خ طالقانی جنب بانک انصارفلافل پیاز جعفری
7,000 تومان
بندری
10,000 تومان
هات داگ قارچ و پنیر
15,000 تومان
فلافل
7,000 تومان
فلافل پیاز جعفری
7,000 تومان
فلافل قارچ و پنیری
12,000 تومان
فلاسیس
14,000 تومان
کافل
11,000 تومان
کافل ویژه
15,000 تومان
فلاسیس ویژه
16,000 تومان
فلافل ویژه آبادان
15,000 تومان

هات داگ
10,000 تومان
کوکتل
10,000 تومان
آلمانی
7,000 تومان
بندری
10,000 تومان
هات داگ قارچ و پنیر
15,000 تومان
کوکتل قارچ و پنیر
15,000 تومان
آلمانی قارچ و پنیر
12,000 تومان
بندری قارچ و پنیر
15,000 تومان

همبرگر معمولی
9,000 تومان
همبرگر مخصوص
12,000 تومان
همبرگر قارچ و پنیر
17,000 تومان
قارچ برگر
15,000 تومان
چیز برگر
15,000 تومان
رویال برگر
20,000 تومان
دوبل برگر
25,000 تومان
دوبل برگر قارچ و پنیر
30,000 تومان
غول برگر
35,000 تومان

ژامبون سرد
10,000 تومان
ژامبون تنوری
14,000 تومان
ماکارونی
7,000 تومان
ماکارونی قارچ و پنیر
12,000 تومان

سمبوسه
3,000 تومان
سیب زمینی کوچک
10,000 تومان
سیب زمینی بزرگ
15,000 تومان
سیب زمینی قارچ و پنیر
15,000 تومان
سیب زمینی سوپر
25,000 تومان

نوشابه
3,000 تومان
دلستر
5,500 تومان
لیموناد
7,000 تومان
آب معدنی
2,000 تومان