زعفرون

قـزوین ، چهارراه پادگان ، ابتدای عارف،پلاک 269زرشک پلو با مرغ
17,000 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی (300گرم)
20,000 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی (200گرم)
17,000 تومان
مرغ مخصوص زعفرون (دوتیکه1/2)
28,000 تومان
پلو کباب زعفرون گوساله
50,000 تومان
چلو کباب برگ گوسفندی
60,000 تومان
چلو کباب برگ گوساله
50,000 تومان
چلو کباب بختیاری گوساله
35,000 تومان
چلو کباب شف (دو رو)
25,000 تومان
چلو کباب نگینی
20,000 تومان
شامی کباب
19,000 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی (دو سیخ)
20,000 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی (سه سیخ)
25,000 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی (200گرم)
17,000 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی (300گرم)
20,000 تومان
قیمه نثار (تک پرس)
25,000 تومان
قیمه نثار (دو پرس)
30,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
17,000 تومان
قیمه بادمجان
با مرغ
12,000 تومان
قورمه سبزی
با مرغ
12,000 تومان
کوفته
12,000 تومان
کتلت
12,000 تومان
برنج ساده
7,000 تومان
مخلوط جوجه و کوبیده
جوجه ۲۰۰ گرم ۱سیخ کوبیده با برنج
24,000 تومان

سوپ
3,500 تومان
سالاد فصل
4,500 تومان
ماست موسیر
2,000 تومان
ماست اسفناج
3,000 تومان
ماست بادمجان
3,000 تومان
ماست خیار
3,000 تومان
زیتون
3,000 تومان

نوشابه قوطی
3,000 تومان
دلستر قوطی
3,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دوغ خانواده
5,500 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
نوشابه بطری
2,000 تومان
نوشابه شیشه ای
2,000 تومان
دوغ قوطی
3,500 تومان