زعفرون

قـزوین ، چهارراه پادگان ، ابتدای عارفچلو جوجه کباب زعفرانی (200گرم)
17,000 تومان
قورمه سبزی
با مرغ
13,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
17,000 تومان
مرغ مخصوص زعفرون (دوتیکه1/2)
32,000 تومان
چلو کباب برگ فیله گوساله
60,000 تومان
چلو کباب برگ گوساله
50,000 تومان
چلو کباب شف (دو رو)
25,000 تومان
چلو کباب نگینی
20,000 تومان
شامی کباب
19,000 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی (دو سیخ)
20,000 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی (سه سیخ)
25,000 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی (200گرم)
17,000 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی (300گرم)
20,000 تومان
قیمه نثار (تک پرس)
25,000 تومان
قیمه نثار (دو پرس)
30,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
17,000 تومان
قیمه بادمجان
با مرغ
13,000 تومان
قورمه سبزی
با مرغ
13,000 تومان
کوفته
12,000 تومان
کتلت
12,000 تومان
برنج ساده
7,000 تومان
مخلوط جوجه و کوبیده
جوجه ۲۰۰ گرم ۱سیخ کوبیده با برنج
24,000 تومان

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی (جمعه ها)
55,000 تومان
ناموجود
باقالی پلو با ماهیچه گوساله (جمعه ها)
40,000 تومان
ناموجود
باقالی پلو با مرغ (جمعه ها)
20,000 تومان
ناموجود
شیرین پلو با ماهیچه گوسفندی (جمعه ها)
60,000 تومان
ناموجود
شیرین پلو با ماهیچه گوساله (جمعه ها)
45,000 تومان
ناموجود
شیرین پلو با مرغ (جمعه ها)
27,000 تومان
ناموجود
چلو ماهیچه گوسفندی
50,000 تومان
ناموجود

سالاد فصل
4,500 تومان
ماست موسیر
2,500 تومان
ماست اسفناج
3,000 تومان
ماست خیار
3,000 تومان
زیتون
4,000 تومان

دلستر قوطی
4,000 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
نوشابه خانواده
5,000 تومان
دلستر خانواده
6,000 تومان
دوغ خانواده
7,000 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
آب معدنی بزرگ
2,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
نوشابه بطری
2,000 تومان
دلستر شیشه ای
4,000 تومان
دوغ قوطی
4,000 تومان
دوغ زالی
4,000 تومان