نان سنگک الماس


تهیه آرد آزاد می باشد. مشتریان عزیز به زمان تحویل خرید توجه فرمایید.60 تا 120 دقیقه .

خیابان طالقانی جنب پارکینگ برج خلیج فارسنان سنگک ساده
10,000 تومان
نان سنگک با سبوس و کنجد سفید
15,000 تومان
نان سنگک با سبوس و کنجدسیاه
15,000 تومان
کیسه پلاستیکی
1,000 تومان
نان سنگک ساده
10,000 تومان
نان سنگک با سبوس و کنجد سفید
15,000 تومان
نان سنگک با سبزیجات،مغز تخمه،سبوس و‌کنجد
20,000 تومان
نان سنگک با سبوس و کنجدسیاه
15,000 تومان
کیسه پلاستیکی
1,000 تومان
آرد تهران آزاد
20,000 تومان
نان سنگک با مغز تخمه، کنجد و سبوس
20,000 تومان