آجیل یوسفی

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
10:00تا14:00
17:00تا21:00

خیابان دانشگاه روبه روی بانک ملیتخمه آفتابگردان دورسفید نمکی ٢٥٠ گرم
42,500 تومان
ناموجود
تخمه کدو گوشتی نمکی٢٥٠ گرم
82,500 تومان
ناموجود
تخمه هندوانه گلپری ٢٥٠ گرم
62,500 تومان
ناموجود
تخمه آفتابگردان دورسفید جارویی 250 گرم
45,000 تومان
ناموجود
تخمه جابونی ٢٥٠ گرم
75,000 تومان
ناموجود
تخمه کدو خام ٢٥٠ گرم
82,500 تومان
ناموجود
تخمه کدو ایرانی ٢٥٠ گرم
82,500 تومان
ناموجود
دور سفید گلپری 250 گرم
42,500 تومان
ناموجود
شمشیری گلپری ٢٥٠ گرم
32,500 تومان
ناموجود
تخمه کدو دو اتیشه ٢٥٠ گرم
82,500 تومان
کدو گوشتی برشته بی نمک ٢٥٠ گرم
82,500 تومان
دورسفید برشته بی نمک ٢٥٠ گرم
45,000 تومان

پسته فندقی زعفرانی250 گرم
125,000 تومان
ناموجود
پسته احمد آقایی زعفرانی٢٥٠ گرم
150,000 تومان
ناموجود
پسته اکبری زعفرانی 250 گرم
187,500 تومان
ناموجود
مغز بادام شور خارجی ٢٥٠ گرم
150,000 تومان
ناموجود
مغز بادام شور ایرانی ٢٥٠ گرم
200,000 تومان
ناموجود
بادام هندی زعفرانی250 گرم
175,000 تومان
ناموجود
بادام کاغذی 250 گرم
120,000 تومان
ناموجود
بادام زمینی آستانه ٢٥٠ گرم
75,000 تومان
ناموجود
پسته قزوین زعفرانی٢٥٠ گرم
187,500 تومان
ناموجود
بادام هندی خام ٢٥٠ گرم
175,000 تومان
مغز بادام خام ایرانی ٢٥٠ گرم
200,000 تومان
مغز بادام خام خارجی ٢٥٠ گرم
150,000 تومان
پسته احمدآقایی دست چین زعفرانی٢٥٠ گرم
175,000 تومان
مغز پسته قزوین ٢٥٠ گرم
350,000 تومان
پسته احمد اقایی خام ٢٥٠ گرم
175,000 تومان
پسته فندقی خام ٢٥٠ گرم
125,000 تومان
بادام هندی جارویی ٢٥٠ گرم
175,000 تومان
پسته قزوین خام ٢٥٠ گرم
187,500 تومان

انجیر متوسط ٢٥٠ گرم
112,500 تومان
ناموجود
توت خشک اعلا ٢٥٠ گرم
137,500 تومان
توت مشهد ٢٥٠ گرم
45,000 تومان

مغز گردو سفید ٢٥٠ گرم
135,000 تومان
مغز فندق نمکی ٢٥٠ گرم
350,000 تومان
فندق لیمویی ٢٥٠ گرم
145,000 تومان
فندق نمکی ٢٥٠ گرم
145,000 تومان
فندق خام ٢٥٠ گرم
145,000 تومان
مغز فندق خام ٢٥٠ گرم
350,000 تومان

چهار مغز زعفرانی ٢٥٠ گرم
145,000 تومان
آجیل شیرین ٢٥٠ گرم
145,000 تومان
آجیل شور ٢٥٠ گرم
120,000 تومان
آجیل آریایی ٢٥٠ گرم
140,000 تومان
اجیل درباری ٢٥٠ گرم
230,000 تومان

نخود گل خام ٢٥٠ گرم
27,500 تومان
کشمش شانی ٢٥٠ گرم
82,500 تومان
کشمش پلویی ٢٥٠ گرم
42,500 تومان
کشمش سبز ٢٥٠ گرم
60,000 تومان
نخود گل شور250 گرم
27,500 تومان

ذرت نیم کیلو
40,000 تومان
سویا نیم کیلو
55,000 تومان
پفک هندی بسته ٢٥٠ گرمی
25,000 تومان
شاهدانه 300 گرمی
39,000 تومان
عدس برشته بسته ٢٥٠ گرمی
27,500 تومان
گندمک بسته ای
20,000 تومان
خرما زاهدی نیم کیلو
40,000 تومان
بسته بندی کنجد عسلی
90,000 تومان
سوهان ساعدی نیا
352,000 تومان
زعفران سحرخیز نیم مثقال
475,000 تومان
زعفران سحرخیز یک مثقال
950,000 تومان

ملیکا تلخ ٢٥٠ گرم
250,000 تومان
ناموجود
ملیکا شیرین ٢٥٠ گرم
225,000 تومان
ناموجود
شونیز طلایی ٢٥٠ گرم
200,000 تومان
ناموجود
شکلات قلبی ٢٥٠ گرم
150,000 تومان
ناموجود
نوروز ایرانی ٢٥٠ گرم
60,000 تومان
ناموجود
پشمک حاج عبدالله ٢٥٠ گرم
42,500 تومان
ناموجود
شکلات پاستیلی ٢٥٠ گرم
33,750 تومان
ناموجود
شکلات ملیسا ٢٥٠ گرم
150,000 تومان
ناموجود
تافی ترش٢٥٠ گرم
31,250 تومان
ناموجود
نامور مجلسی250 گرم
27,500 تومان
ناموجود
آبنبات قهوه ٢٥٠ گرم
31,250 تومان
ناموجود
ویفر اترنو 250 گرم
70,000 تومان
ناموجود
بابکیت فندقی ٢٥٠ گرم
70,000 تومان
ناموجود
مینی بابکیت تلخ ٢٥٠ گرم
70,000 تومان
ناموجود
شونیز پرچمی ٢٥٠ گرم
162,500 تومان
ناموجود
تخم مرغی ٢٥٠ گرم
150,000 تومان
ناموجود
ابنبات کندی نات ٢٥٠ گرم
40,000 تومان
ناموجود
ابنبات شیر خامه ٢٥٠ گرم
32,500 تومان
ناموجود
ابنبات ادرین ٢٥٠ گرم
25,000 تومان
ناموجود
تافی مغزدار آیدین ٢٥٠ گرم
30,000 تومان
ناموجود
تافی چهارگوش ٢٥٠ گرم
35,000 تومان
ناموجود
آبنبات رنگی ٢٥٠ گرم
23,750 تومان
ناموجود
آبنبات کازیوه ٢٥٠ گرم
45,000 تومان
ناموجود
کاله قیفی ٢٥٠ گرم
87,500 تومان
ناموجود
شکلات تلخ پارمیدا ٨٤٪؜ ٢٥٠ گرم
550,000 تومان
ناموجود
شکلات تلخ پارمیدا ٩٦٪؜ ٢٥٠ گرم
300,000 تومان
ناموجود
شکلات قلبی تلخ ٢٥٠ گرم
625,000 تومان
ناموجود
مدادی تلخ ٢٥٠ گرم
275,000 تومان
ناموجود
شکلات نادو ٢٥٠ گرم
45,000 تومان
گزنیکومنش٤٠٪؜ ٢٥٠ گرم
187,500 تومان
ناموجود
گزنیکومنش٢٨٪؜ ٢٥٠ گرم
150,000 تومان
سوهان ساعدی نیا ٢٥٠ گرم
175,000 تومان
آیدین مخلوط دانته ٢٥٠ گرم
237,500 تومان
دومینیک ٢٥٠ گرم
162,500 تومان
جلی سافت میوه ای ٢٥٠ گرم
48,750 تومان
تلخ آیدین ٨٥٪؜ ٢٥٠ گرم
487,500 تومان
باراکاشیرین ٢٥٠ گرم
95,000 تومان
باراکا تلخ ٢٥٠ گرم
100,000 تومان
مینی بایکیت بادوم زمینی ٢٥٠ گرم
70,000 تومان