آجیل یوسفی

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
10:00تا14:00
17:00تا21:00

خ دانشگاه روبه روی بانک ملیبادام زمینی ریز خارجی نمکی٢٥٠ گرم
32,500 تومان
ناموجود
بادام زمینی ریز خارجی لیمویی٢٥٠ گرم
32,500 تومان
باراکا تلخ ٢٥٠ گرم
62,500 تومان
تخمه آفتابگردان دورسفید نمکی ٢٥٠ گرم
42,500 تومان
ناموجود
تخمه آفتابگردان شمشیری نمكي250 گرم
27,500 تومان
ناموجود
تخمه کدو گوشتی نمکی٢٥٠ گرم
60,000 تومان
ناموجود
تخمه هندوانه گلپری ٢٥٠ گرم
41,250 تومان
ناموجود
تخمه آفتابگردان دورسفید جارویی 250 گرم
45,000 تومان
ناموجود
تخمه جابونی ٢٥٠ گرم
75,000 تومان
ناموجود
تخمه کدو خام ٢٥٠ گرم
60,000 تومان
ناموجود
تخمه کدو ايراني ٢٥٠ گرم
55,000 تومان
ناموجود
دور سفید گلپری 250 گرم
42,500 تومان
ناموجود
شمشیری گلپری ٢٥٠ گرم
27,500 تومان
ناموجود
تخمه کدو دو اتیشه ٢٥٠ گرم
60,000 تومان
کدو گوشتی زعفرانی ٢٥٠ گرم
62,500 تومان
کدو گوشتی برشته بی نمک ٢٥٠ گرم
60,000 تومان
دورسفید برشته بی نمک ٢٥٠ گرم
45,000 تومان

پسته فندقی زعفرانی250 گرم
145,000 تومان
ناموجود
پسته احمد آقایی زعفرانی٢٥٠ گرم
170,000 تومان
ناموجود
پسته اکبری زعفراني 250 گرم
220,000 تومان
ناموجود
مغز بادام شور خارجی ٢٥٠ گرم
95,000 تومان
ناموجود
بادام هندی 250 گرم
140,000 تومان
ناموجود
بادام کاغذی 250 گرم
90,000 تومان
ناموجود
بادام زمینی آستانه ٢٥٠ گرم
60,000 تومان
ناموجود
بادام زمینی ریز خارجی نمکی٢٥٠ گرم
32,500 تومان
ناموجود
پسته قزوین زعفراني٢٥٠ گرم
165,000 تومان
ناموجود
بادام هندی خام ٢٥٠ گرم
140,000 تومان
مغز بادام خام ایرانی ٢٥٠ گرم
137,500 تومان
مغز بادام خام خارجی ٢٥٠ گرم
95,000 تومان
پسته احمدآقایی دست چین زعفرانی٢٥٠ گرم
195,000 تومان
مغز پسته قزوین ٢٥٠ گرم
300,000 تومان
پسته احمد اقایی جارویی ٢٥٠ گرم
195,000 تومان
پسته احمد اقایی خام ٢٥٠ گرم
170,000 تومان
بادام زمینی ریز خارجی لیمویی٢٥٠ گرم
32,500 تومان
بادام هندي جارويي ٢٥٠ گرم
140,000 تومان
پسته قزوين خام ٢٥٠ گرم
165,000 تومان

انجیر متوسط ٢٥٠ گرم
57,500 تومان
ناموجود
انجیر ریز ٢٥٠ گرم
45,000 تومان
توت خشک اعلا ٢٥٠ گرم
137,500 تومان
توت مشهد ٢٥٠ گرم
45,000 تومان

مغز گردو سفید ٢٥٠ گرم
82,500 تومان
مغز فندق ٢٥٠ گرم
145,000 تومان
فندق لیمویی ٢٥٠ گرم
62,500 تومان
فندق نمکی ٢٥٠ گرم
62,500 تومان
فندق خام ٢٥٠ گرم
62,500 تومان
مغز فندق خام ٢٥٠ گرم
145,000 تومان

چهار مغز ٢٥٠ گرم
125,000 تومان
آجیل شیرین ٢٥٠ گرم
115,000 تومان
آجیل شور ٢٥٠ گرم
90,000 تومان
آجیل آریایی ٢٥٠ گرم
125,000 تومان
اجيل درباري ٢٥٠ گرم
182,500 تومان

نخودچی پاک شده ٢٥٠ گرم
41,250 تومان
نخود گل خام ٢٥٠ گرم
27,500 تومان
کشمش شانی ٢٥٠ گرم
50,000 تومان
کشمش پلویی ٢٥٠ گرم
27,500 تومان
کشمش سبز ٢٥٠ گرم
50,000 تومان
نخود گل شور250 گرم
27,500 تومان

آلبالو خشک ٢٥٠ گرم
25,000 تومان
لواشک وانیا ٢٥٠ گرم
18,750 تومان
آلو جنگلی نیم کیلو
67,500 تومان
ناموجود
آلو مشهدی نیم کیلو
97,500 تومان
برگه زردآلو خشک نیم کیلو
120,000 تومان
گوجه مشکی نیم کیلو
62,500 تومان
برگه زردآلو خیس نیم کیلو
97,500 تومان
لواشک متری زردآلو ٢٥٠ گرم
27,500 تومان
لواشک متری البالو ٢٥٠ گرم
27,500 تومان

ذرت نیم کیلو
32,500 تومان
سویا نیم کیلو
32,500 تومان
پفک هندی بسته ٢٥٠ گرمی
25,000 تومان
شاهدانه 300 گرمی
39,000 تومان
عدس برشته بسته ٢٥٠ گرمی
27,500 تومان
گندمک بسته ای
20,000 تومان
خرما زاهدی نیم کیلو
37,500 تومان
بسته بندی کنجد عسلی
70,000 تومان
سوهان ساعدی نیا
230,000 تومان
بسته بندی بادام زمینی روکش دار کچاپ
40,000 تومان
بسته بندی بادام زمینی روکش دار پنیری
40,000 تومان
بسته بندی بادام زمینی روکش دار پیازوجعفری
40,000 تومان
زعفران سحرخیز نیم مثقال
140,000 تومان
زعفران سحرخیز یک مثقال
280,000 تومان

ملیکا تلخ ٢٥٠ گرم
91,250 تومان
ناموجود
ملیکا شیرین ٢٥٠ گرم
91,250 تومان
ناموجود
شونیز طلایی ٢٥٠ گرم
82,500 تومان
ناموجود
شکلات قلبی ٢٥٠ گرم
82,500 تومان
ناموجود
نوروز ایرانی ٢٥٠ گرم
70,000 تومان
ناموجود
پشمک حاج عبدالله ٢٥٠ گرم
30,000 تومان
ناموجود
شکلات پاستیلی ٢٥٠ گرم
23,750 تومان
ناموجود
شکلات ملیسا ٢٥٠ گرم
80,000 تومان
ناموجود
تافی ترش٢٥٠ گرم
22,500 تومان
ناموجود
نامور مجلسی250 گرم
25,000 تومان
ناموجود
آبنبات قهوه ٢٥٠ گرم
26,250 تومان
ناموجود
ویفر اترنو 250 گرم
50,000 تومان
ناموجود
بابکیت فندقی ٢٥٠ گرم
50,000 تومان
ناموجود
مینی بابکیت تلخ ٢٥٠ گرم
50,000 تومان
ناموجود
شونیز پرچمی ٢٥٠ گرم
80,000 تومان
ناموجود
تخم مرغی ٢٥٠ گرم
72,500 تومان
ناموجود
ابنبات کندی نات ٢٥٠ گرم
35,000 تومان
ناموجود
ابنبات شیر خامه ٢٥٠ گرم
27,500 تومان
ناموجود
ابنبات ادرین ٢٥٠ گرم
25,000 تومان
ناموجود
تافی مغزدار آیدین ٢٥٠ گرم
30,000 تومان
ناموجود
باراکا بیسکوییتی ٢٥٠ گرم
62,500 تومان
ناموجود
تافی چهارگوش ٢٥٠ گرم
30,000 تومان
ناموجود
باراکا نارگیلی ٢٥٠ گرم
42,500 تومان
ناموجود
آبنبات رنگی ٢٥٠ گرم
23,750 تومان
ناموجود
آبنبات کازیوه ٢٥٠ گرم
45,000 تومان
ناموجود
شکلات تلخ پارمیدا ٨٤٪؜ ٢٥٠ گرم
142,500 تومان
ناموجود
شکلات تلخ پارمیدا ٩٦٪؜ ٢٥٠ گرم
157,500 تومان
ناموجود
شکلات قلبی تلخ ٢٥٠ گرم
87,500 تومان
ناموجود
مدادی تلخ ٢٥٠ گرم
81,250 تومان
ناموجود
تافی شیری مگا استار ٢٥٠ گرم
30,000 تومان
ناموجود
شکلات نادو ٢٥٠ گرم
37,500 تومان
گزنیکومنش٤٠٪؜ ٢٥٠ گرم
167,500 تومان
ناموجود
گزنیکومنش٢٨٪؜ ٢٥٠ گرم
137,500 تومان
سوهان ساعدی نیا ٢٥٠ گرم
125,000 تومان
آیدین مخلوط دانته ٢٥٠ گرم
58,750 تومان
آندیس 250 گرم
82,500 تومان
دومینیک ٢٥٠ گرم
85,000 تومان
جلی سافت میوه ای ٢٥٠ گرم
31,250 تومان
شکلات شیری مگا استار ٢٥٠ گرم
16,250 تومان
تلخ آیدین ٨٥٪؜ ٢٥٠ گرم
92,500 تومان
باراکاشیرین ٢٥٠ گرم
58,750 تومان
باراکا تلخ ٢٥٠ گرم
62,500 تومان
شونیز سه رنگ ٢٥٠ گرم
50,000 تومان
مینی بایکیت بادوم زمینی ٢٥٠ گرم
50,000 تومان
شكلات البني ٢٥٠ گرم
98,750 تومان
شكلات ماركس و توييكس٢٥٠گرم
157,000 تومان