آجیل یوسفی

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
10:00تا14:00
17:00تا21:00

خ دانشگاه روبه روی بانک ملیپشمک حاج عبدالله ٢٥٠ گرم
30,000 تومان
ناموجود
لواشک متری زردآلو ٢٥٠ گرم
15,000 تومان
باراکاشیرین ٢٥٠ گرم
37,500 تومان
نوروز ایرانی ٢٥٠ گرم
35,000 تومان
ناموجود
تخمه آفتابگردان دورسفید نمکی ٢٥٠ گرم
23,750 تومان
ناموجود
تخمه آفتابگردان شمشیری 250 گرم
28,750 تومان
ناموجود
تخمه کدو گوشتی نمکی٢٥٠ گرم
41,250 تومان
ناموجود
تخمه ریز روغنی ٢٥٠ گرم
20,000 تومان
ناموجود
تخمه هندوانه گلپری ٢٥٠ گرم
35,000 تومان
ناموجود
تخمه آفتابگردان دورسفید جارویی 250 گرم
25,000 تومان
ناموجود
تخمه جابونی ٢٥٠ گرم
60,000 تومان
ناموجود
تخمه کدو خام ٢٥٠ گرم
43,750 تومان
ناموجود
دور سفید گلپری 250 گرم
23,750 تومان
ناموجود
شمشیری گلپری ٢٥٠ گرم
28,750 تومان
ناموجود
تخمه کدو دو اتیشه ٢٥٠ گرم
43,750 تومان
کدو گوشتی زعفرانی ٢٥٠ گرم
43,750 تومان
کدو گوشتی برشته بی نمک ٢٥٠ گرم
43,750 تومان
دورسفید برشته بی نمک ٢٥٠ گرم
25,000 تومان

پسته فندقی زعفرانی250 گرم
90,000 تومان
ناموجود
پسته احمد آقایی زعفرانی٢٥٠ گرم
90,000 تومان
ناموجود
مغز بادام شور خارجی ٢٥٠ گرم
62,500 تومان
ناموجود
بادام هندی 250 گرم
92,500 تومان
ناموجود
بادام کاغذی 250 گرم
55,000 تومان
ناموجود
بادام زمینی آستانه ٢٥٠ گرم
23,750 تومان
ناموجود
بادام زمینی ریز خارجی نمکی٢٥٠ گرم
15,000 تومان
ناموجود
پسته قزوین ٢٥٠ گرم
90,000 تومان
ناموجود
بادام زمینی غلافدار ٢٥٠ گرم
17,000 تومان
ناموجود
بادام هندی خام ٢٥٠ گرم
92,500 تومان
مغز بادام خام ایرانی ٢٥٠ گرم
97,500 تومان
مغز بادام خام خارجی ٢٥٠ گرم
62,500 تومان
مغز پسته قزوین ٢٥٠ گرم
200,000 تومان
پسته احمد اقایی جارویی ٢٥٠ گرم
90,000 تومان
پسته احمد اقایی خام ٢٥٠ گرم
90,000 تومان
پسته فندقی خام ٢٥٠ گرم
90,000 تومان
بادام زمینی ریز خارجی لیمویی٢٥٠ گرم
15,000 تومان

انجیر استهبان ٢٥٠ گرم
50,000 تومان
ناموجود
انجیر پرک ٢٥٠ گرم
62,500 تومان
توت خشک اعلا ٢٥٠ گرم
90,000 تومان
توت مشهد ٢٥٠ گرم
40,000 تومان

مغز گردو سفید ٢٥٠ گرم
80,000 تومان
مغز فندق ٢٥٠ گرم
75,000 تومان
مغز گردو خورشتی ٢٥٠ گرم
55,000 تومان
فندق لیمویی ٢٥٠ گرم
57,500 تومان
فندق نمکی ٢٥٠ گرم
57,500 تومان
فندق خام ٢٥٠ گرم
57,500 تومان
مغز فندق خام ٢٥٠ گرم
75,000 تومان

چهار مغز ٢٥٠ گرم
82,500 تومان
آجیل شیرین ٢٥٠ گرم
70,000 تومان
آجیل شور ٢٥٠ گرم
67,500 تومان
آجیل آریایی ٢٥٠ گرم
82,500 تومان

نخودچی پاک شده ٢٥٠ گرم
28,750 تومان
نخود گل ٢٥٠ گرم
18,750 تومان
کشمش شانی ٢٥٠ گرم
35,000 تومان
کشمش پلویی ٢٥٠ گرم
20,000 تومان
کشمش سبز ٢٥٠ گرم
22,500 تومان
نخود گل شور250 گرم
18,750 تومان
نخودچی پاک نشده ٢٥٠ گرم
13,750 تومان

آلبالو خشک ٢٥٠ گرم
15,500 تومان
لواشک وانیا ٢٥٠ گرم
12,000 تومان
آلو جنگلی نیم کیلو
36,250 تومان
ناموجود
برگه زردآلو خشک نیم کیلو
67,500 تومان
گوجه مشکی نیم کیلو
27,500 تومان
آلو مشهدی نیم کیلو
67,500 تومان
برگه زردآلو خیس نیم کیلو
87,500 تومان
لواشک متری زردآلو ٢٥٠ گرم
15,000 تومان
لواشک متری سیب زغال اخته ٢٥٠ گرم
15,000 تومان
لواشک متری زغال اخته ٢٥٠ گرم
15,000 تومان
لواشک متری البالو ٢٥٠ گرم
15,000 تومان

ذرت نیم کیلو
20,000 تومان
سویا نیم کیلو
25,000 تومان
پفک هندی بسته ٢٥٠ گرمی
15,000 تومان
شاهدانه 300 گرمی
30,000 تومان
عدس برشته بسته ٢٥٠ گرمی
18,750 تومان
گندمک بسته ای
12,000 تومان
خرما زاهدی نیم کیلو
15,000 تومان
اسمارتیز رنگی گل
70,000 تومان
بسته بندی کنجد عسلی
60,000 تومان
ژله شکری بسته بندی
55,000 تومان
باسلوق
65,000 تومان
سوهان ساعدی نیا
185,000 تومان
بسته بندی قلبی دراژه کاکائویی
60,000 تومان
بسته بندی بادام زمینی روکش دار کچاپ
25,000 تومان
بسته بندی بادام زمینی روکش دار پیازوجعفری
25,000 تومان
زعفران سحرخیز نیم مثقال
120,000 تومان
زعفران سحرخیز یک مثقال
240,000 تومان

ملیکا تلخ ٢٥٠ گرم
67,500 تومان
ناموجود
ملیکا شیرین ٢٥٠ گرم
62,500 تومان
ناموجود
شونیز طلایی بسته ای
50,000 تومان
ناموجود
شکلات قلبی ٢٥٠ گرم
57,500 تومان
ناموجود
نوروز ایرانی ٢٥٠ گرم
35,000 تومان
ناموجود
پشمک حاج عبدالله ٢٥٠ گرم
30,000 تومان
ناموجود
شکلات پاستیلی ٢٥٠ گرم
25,000 تومان
ناموجود
شکلات ملیسا ٢٥٠ گرم
55,000 تومان
ناموجود
تافی ترش٢٥٠ گرم
17,500 تومان
ناموجود
نامور مجلسی250 گرم
17,000 تومان
ناموجود
آبنبات قهوه ٢٥٠ گرم
23,750 تومان
ناموجود
ویفر اترنو 250 گرم
37,500 تومان
ناموجود
بابکیت فندقی ٢٥٠ گرم
37,500 تومان
ناموجود
مینی بابکیت تلخ ٢٥٠ گرم
40,000 تومان
ناموجود
شکلات سنگی رودخانه ای ٢٥٠ گرم
53,250 تومان
ناموجود
شونیز پرچمی ٢٥٠ گرم
65,000 تومان
ناموجود
آیدین تخم مرغی ٢٥٠ گرم
65,000 تومان
ناموجود
ابنبات کندی نات ٢٥٠ گرم
37,500 تومان
ناموجود
ابنبات شیر خامه ٢٥٠ گرم
22,500 تومان
ناموجود
ابنبات ادرین ٢٥٠ گرم
25,000 تومان
ناموجود
تافی مغزدار آیدین ٢٥٠ گرم
27,500 تومان
ناموجود
باراکا بیسکوییتی ٢٥٠ گرم
21,250 تومان
ناموجود
تافی چهارگوش ٢٥٠ گرم
27,500 تومان
ناموجود
آیدین مخلوط ٢٥٠ گرم
56,250 تومان
ناموجود
باراکا نارگیلی ٢٥٠ گرم
28,750 تومان
ناموجود
شکلات مخلوط ٢٥٠ گرم
40,000 تومان
ناموجود
آدرین کریستال ٢٥٠ گرم
25,000 تومان
ناموجود
آبنبات رنگی ٢٥٠ گرم
21,250 تومان
ناموجود
آبنبات کازیوه ٢٥٠ گرم
21,250 تومان
ناموجود
کارولین میوه ای ٢٥٠ گرم
30,000 تومان
ناموجود
مخلوط فرمند ٢٥٠ گرم
45,000 تومان
ناموجود
کاله قیفی ٢٥٠ گرم
45,000 تومان
ناموجود
اوزل تلخ ٩٥٪؜ ٢٥٠ گرم
57,500 تومان
ناموجود
شکلات تلخ پارمیدا ٨٤٪؜ ٢٥٠ گرم
99,250 تومان
شکلات تلخ پارمیدا ٩٦٪؜ ٢٥٠ گرم
105,000 تومان
ناموجود
شکلات قلبی تلخ ٢٥٠ گرم
62,500 تومان
ناموجود
مدادی تلخ ٢٥٠ گرم
66,250 تومان
ناموجود
تافی شیری مگا استار ٢٥٠ گرم
28,750 تومان
ناموجود
شکلات نادو ٢٥٠ گرم
27,500 تومان
گزنیکومنش٤٠٪؜ ٢٥٠ گرم
104,250 تومان
ناموجود
گزنیکومنش٢٨٪؜ ٢٥٠ گرم
78,750 تومان
سوهان ساعدی نیا ٢٥٠ گرم
100,000 تومان
آیدین مخلوط دانته ٢٥٠ گرم
58,750 تومان
اوزل میکس ٢٥٠ گرم
62,500 تومان
آندیس 250 گرم
65,000 تومان
دومینیک ٢٥٠ گرم
60,000 تومان
جلی سافت میوه ای ٢٥٠ گرم
17,500 تومان
شکلات آنیش ٢٥٠ گرم
42,500 تومان
شکلات آنیش قهوه ٢٥٠ گرم
42,500 تومان
شکلات شیری مگا استار ٢٥٠ گرم
16,250 تومان
تلخ آیدین ٨٥٪؜ ٢٥٠ گرم
70,000 تومان
باراکاشیرین ٢٥٠ گرم
37,500 تومان
ایدین تلخ ٨٥٪؜ ٢٥٠ گرم
56,250 تومان
باراکا تلخ ٢٥٠ گرم
40,000 تومان
شونیز سه رنگ ٢٥٠ گرم
50,000 تومان
شکلات ایروکا ٢٥٠ گرم
60,000 تومان
تلخ ٨٥٪؜مگا استار ٢٥٠ گرم
42,500 تومان
مینی بایکیت بادوم زمینی ٢٥٠ گرم
35,000 تومان
شوکو کراکر٢٥٠ گرم
32,500 تومان
ابنبات قلبی٢٥٠ گرم
18,750 تومان
ویفرمگااستار٢٥٠ گرم
33,750 تومان
ابنبات زنجبیلی250 گرم
22,500 تومان
ابنبات ٢٥٠ گرم
23,750 تومان