آجیل یوسفی

اکنون تعطیل است


خ دانشگاه روبه روی بانک ملیتخمه آفتابگردان دورسفید رژیمی نیم کیلو
26,000 تومان
تخمه آفتابگردان دورسفید نیم کیلو
26,000 تومان
تخمه آفتابگردان شمشیری نیم کیلو
18,500 تومان
تخمه کدو گوشتی نیم کیلو
47,500 تومان
تخمه ریز روغنی نیم کیلو
16,500 تومان
تخمه هندوانه نیم کیلو
22,500 تومان
تخمه آفتابگردان دورسفید جارویی نیم کیلو
27,500 تومان
تخمه جابونی نیم کیلو
27,500 تومان
تخمه کدو خام نیم کیلو
33,500 تومان
تخمه کدو مشهدی نیم کیلو
30,000 تومان
تخمه کدو مرمری نیم کیلو
27,500 تومان
تخمه هندوانه محبوبی نیم کیلو
17,500 تومان

پسته فندقی نیم کیلو
80,000 تومان
پسته احمد آقایی دستچین نیم کیلو
95,000 تومان
پسته اکبری نیم کیلو
120,000 تومان
مغز بادام نیم کیلو
117,500 تومان
مغز بادام ایرانی نیم کیلو
120,000 تومان
بادام هندی نیم کیلو
170,000 تومان
بادام کاغذی نیم کیلو
90,000 تومان
بادام زمینی آستانه نیم کیلو
40,000 تومان
بادام زمینی نیم کیلو
29,000 تومان
پسته تازه قرمز کیلویی
42,000 تومان
پسته تازه شاهپسند کیلویی
62,000 تومان
بادام تازه
12,000 تومان
پسته تازه اکبری شاهپسند نیم کیلو
23,500 تومان
پسته تازه قزوین کیلویی
42,000 تومان
پسته تازه تربت کیلویی
43,000 تومان
پسته قزوین کیلویی
160,000 تومان
بادام زمینی غلافدار نیم کیلو
15,000 تومان
پسته دامغان نیم کیلو
52,500 تومان

انجیر استهبان نیم کیلو
55,000 تومان
انجیر متوسط نیم کیلو
42,500 تومان
انجیر پرک نیم کیلو
87,500 تومان
توت خشک نیم کیلو
100,000 تومان
توت مشهد نیم کیلو
100,000 تومان
انجیر گل نیم کیلو
110,000 تومان
انجیر شیراز نیم کیلو
47,500 تومان

فندق نیم کیلو
90,000 تومان
مغز گردو نیم کیلو
55,000 تومان
مغز فندق نیم کیلو
200,000 تومان
مغز کردو ایرانی نیم کیلو
50,000 تومان
گردو تازه
12,000 تومان
گردو تازه
12,000 تومان
گردو کاغذی آذربایجان کیلویی
60,000 تومان

چهار مغز نیم کیلو
120,000 تومان
آجیل شیرین نیم کیلو
120,000 تومان
آجیل شیرین نیم کیلو
120,000 تومان
آجیل شور نیم کیلو
72,500 تومان

نخودچی نیم کیلو
17,500 تومان
نخود گل نیم کیلو
21,000 تومان
کشمش شانی نیم کیلو
65,000 تومان
کشمش پلویی نیم کیلو
17,500 تومان
کشمش سبز نیم کیلو
37,500 تومان
مویز اعلا نیم کیلو
40,000 تومان
نخود شکری نیم کیلو
14,000 تومان
کشمش پلویی طلایی
27,000 تومان

برگ زردآلو نیم کیلو
17,000 تومان
آلبالو خشک نیم کیلو
22,500 تومان
لواشک متری
28,000 تومان
گوجه سانتریزه
20,000 تومان
لواشک وانیا
25,000 تومان
آلو جنگلی
14,000 تومان
آلو بخارا
47,000 تومان
برگه زردآلو
45,000 تومان
قیسی
36,000 تومان
ترشیجات
18,000 تومان
اخته زغال
14,000 تومان
اخته زغال اعلا
19,000 تومان
زغال اخته خشک
23,000 تومان
آلو شمس
65,000 تومان
آلو شرابی
17,000 تومان
لواشک گلین
65,000 تومان

ذرت نیم کیلو
15,000 تومان
سویا نیم کیلو
13,500 تومان
پفک هندی نیم کیلو
14,000 تومان
شاهدانه نیم کیلو
35,000 تومان
عدس برشته نیم کیلو
22,500 تومان
کنجد
31,000 تومان
گندمک
12,000 تومان
ذرت توپی
14,000 تومان
خرما زاهدی
20,000 تومان
میوه خشک
90,000 تومان