سیناویچ

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

نوروزیان،جنب کوچه 14،حکمت 14ساندویچ بندری معمولی
9,975 تومان
ساندویچ بندری ویژه
13,775 تومان
غول برگر سیناویچ
(300گرم گوشت گوساله، پنیر گودا، قارچ عمل آوری شده، فیله مرغ، ژامبون)
20,425 تومان
غول پیکر سیناویچ
(۳۰۰گرم گوشت گوساله، پنیر گودا، قارچ عمل آوری شده، هات داگ ، فیله مرغ، ژامبون گوشت)
22,800 تومان
ناموجود
غول برگر سیناویچ
(300گرم گوشت گوساله، پنیر گودا، قارچ عمل آوری شده، فیله مرغ، ژامبون)
20,425 تومان

میکس برگر
(150 گرم گوشت گوساله، فیله مرغ، هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر)
19,950 تومان
دوبل برگر
(2 عدد گوشت 150 گرمی گوساله، پنیر گودا، قارچ عمل آوری شده، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور)
18,050 تومان
اسپشیال رویال
(150 گرم گوشت گوساله، فیله مرغ، قارچ، ژامبون، پنیر)
18,050 تومان
رویال برگر
(150 گرم گوشت گوساله، پنیر گودا، قارچ عمل آوری شده، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور)
15,200 تومان
چیکن برگر
(150 گرم فیله مرغ، پنیر گودا، قارچ عمل آوری شده، ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور)
18,050 تومان
چیز برگر
(150 گرم گوشت گوساله، پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور)
13,300 تومان
همبرگر کلاسیک
(150 گرم گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور)
9,975 تومان

پیتزا مخلوط
(ژامبون گوشت و مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، ذرت، گوجه فرنگی، فلفل دلمه)
18,050 تومان
پیتزا پپرونی
(ژامبون پپرونی تند، پنیر موزارلا، قارچ، ذرت، زیتون، گوجه فرنگی، فلفل دلمه)
19,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ
(فیله مرغ عمل آوری شده، پنیر موزارلا، قارچ، ذرت، زیتون، گوجه فرنگی، فلفل دلمه)
19,950 تومان
پیتزا گوشت و قارچ
(گوشت عمل آوری شده، پنیر موزارلا، قارچ، ذرت، زیتون، گوجه فرنگی، فلفل دلمه)
19,950 تومان
پیتزا گوشت و مرغ
(گوشت و فیله عمل آوری شده، پنیر موزارلا، قارچ، ذرت، زیتون، گوجه فرنگی، فلفل دلمه)
20,900 تومان
پیتزا ویژه سیناویچ
(150 گرم گوشت، ژامبون گوشت، فیله ی مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، گوجه، زیتون، پنیر موزارلا)
22,800 تومان

ساندویچ هات داگ معمولی
9,975 تومان
ساندویچ هات داگ ویژه
13,775 تومان
ساندویچ بندری معمولی
9,975 تومان
ساندویچ بندری ویژه
13,775 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
11,400 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
11,400 تومان
ساندویچ هات رویال معمولی
10,925 تومان
ساندویچ هات رویال ویژه
14,725 تومان
ساندویچ فیله مرغ معمولی
16,150 تومان
ساندویچ فیله مرغ ویژه
19,950 تومان
ژامبون تنوری معمولی
14,250 تومان
ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
15,675 تومان

سیب زمینی کوچک
7,125 تومان
سیب زمینی بزرگ
11,875 تومان
سیب زمینی سوپر کوچک
19,475 تومان
سیب زمینی سوپر بزرگ
24,225 تومان
سالاد اندونزی کوچک
3,800 تومان
سالاد اندونزی بزرگ
7,600 تومان
چیپس و پنیر
14,250 تومان

نوشابه شیشه
1,900 تومان
نوشابه خانواده
4,275 تومان
دلستر خانواده
4,750 تومان
دلستر شیشه
1,900 تومان
دوغ لیوانی
1,900 تومان
دوغ خانواده
5,225 تومان
آب معدنی کوچک
1,425 تومان
آب معدنی
1,900 تومان