نان آوران (نمایندگی فاتح)

خیابان توحید روبروی کوچه نظر پور پلاک 15لواش گندم
هربسته
21,000 تومان
نان بروتچن
نان آوران
3,700 تومان
مینی تست مخصوص
نان آوران
35,000 تومان
تست مخصوص
نان آوران
44,000 تومان
نان همبرگری(مک دونالد)
هر عدد
12,000 تومان
نان هات داگ (2عددی)
19,000 تومان
لواش گندم
هربسته
21,000 تومان
لواش روستا متوسط
نان آوران
16,500 تومان
لواش روستا بزرگ
نان آوران
21,000 تومان
گاتا گردویی بزرگ
نان آوران
39,000 تومان
گاتا گردویی مدرسه ای
نان آوران
17,000 تومان
کروسان شکلاتی
نان آوران
14,000 تومان
نان کره ای طلایی
نان آوران
20,500 تومان
نان کره ای طلایی بادامی
نان آوران
21,500 تومان
تست پروتئین
نان آوران
50,000 تومان
تست سفید
نان آوران
37,000 تومان
تست غلات
نان آوران
50,000 تومان
تست سبوس
نان آوران
38,000 تومان
سبوس تخمیری جو دو سر (دکتر سبوس)
نان آوران
200,000 تومان
سبوس تخمیری برنج (دکتر سبوس)
نان آوران
180,000 تومان
سبوس تخمیری گندم (دکتر سبوس)
نان آوران
170,000 تومان
پودر جوانه گندم تخمیری
نان آوران
150,000 تومان
نان جو نان آوران
هربسته
28,000 تومان
رایس کیک فلفلی
نان آوران
37,500 تومان
رایس کیک زیره
نان آوران
37,500 تومان
رایس کیک برنج سفید و قهوه ای
نان آوران
37,500 تومان
رایس کیک شوید
نان آوران
37,500 تومان
رایس کیک چند غله
نان آوران
37,500 تومان
رایس کیک بدون نمک
نان آوران
37,500 تومان