قهوه سورنا

فردوسی شمالی رو به روی کوچه خونبانیدمنوش گل گاو زبان
22,000 تومان
کارامل ماکیاتو 100روبوستا
40,000 تومان
اسپرسو روبوستا
18,000 تومان
اسپرسو ربوستا دوبل
25,000 تومان
اسپرسو میکس 40-60 سینگل
20,000 تومان
اسپرسو میکس 40-60دوبل
27,000 تومان
اسپرسو میکس 20-80 سینگل
23,000 تومان
اسپرسو میکس 20-80 دوبل
30,000 تومان
آمریکانو سینگل 100ربوستا
23,000 تومان
آمریکانو سینگل 60-40
25,000 تومان
آمریکانو سینگل 20-80
28,000 تومان
آمریکانو دبل 100ربوستا
30,000 تومان
آمریکانو دبل 60-40
32,000 تومان
آمریکانو دبل 20-80
35,000 تومان
قهوه ترک
25,000 تومان
لاته 100روبوستا
35,000 تومان
لاته 60-40
40,000 تومان
لاته 20-80
40,000 تومان
موکا 100روبوستا
40,000 تومان
موکا 60-40
45,000 تومان
موکا 20-80
45,000 تومان
کارامل ماکیاتو 100روبوستا
40,000 تومان
کارامل ماکیاتو 60-40
45,000 تومان
کارامل ماکیاتو 80-20
50,000 تومان
ماکیاتو 100روبوستا
30,000 تومان
ماکیاتو 60-40
35,000 تومان
ماکیاتو 80-20
40,000 تومان
کورتادو 100روبوستا
30,000 تومان
کورتادو 60-40
35,000 تومان
کورتادو 80-20
40,000 تومان
دالگونا (hot)
50,000 تومان

آیس آمریکانو 100روبوستا
30,000 تومان
آیس آمریکانو 60-40
32,000 تومان
آیس آمریکانو 80-20
35,000 تومان
آیس کارامل 100ربوستا
40,000 تومان
آیس کارامل 60-40
45,000 تومان
آیس کارامل 80-20
50,000 تومان
آیس لاته 100ربوستا
اسپرسو-شیر-یخ
35,000 تومان
آیس لاته 60-40
40,000 تومان
آیس لاته 80-20
45,000 تومان
آیس موکا 100ربوستا
40,000 تومان
آیس موکا 60-40
45,000 تومان
آیس موکا 80-20
50,000 تومان
دالگونا
50,000 تومان

چای زعفران + نبات
21,000 تومان
دمنوش نعنا + کاکوتی
21,000 تومان
دمنوش آویشن + گل ختمی
21,000 تومان
دمنوش توت + چای ترش
23,000 تومان
دمنوش دارچین زرشک
21,000 تومان
دمنوش میوه های استوایی
22,000 تومان
دمنوش گل گاو زبان
22,000 تومان
دمنوش اسطوخودوس + زعفران + بهار نارنج
27,000 تومان
دمنوش زعفران + جنسینگ
31,000 تومان

کاپوچینو 220cc
35,000 تومان
کاپوچینو 360cc
50,000 تومان
کافی میکس 220cc
33,000 تومان
کافی میکس 360cc
48,000 تومان
هات چاکلت 220cc
35,000 تومان
هات چاکلت 360cc
50,000 تومان
شیر کاکائو 220cc
25,000 تومان
شیر کاکائو 360cc
50,000 تومان
چای ماسالا 220cc
35,000 تومان
چای ماسالا 360cc
50,000 تومان
چای کرک 220cc
35,000 تومان
چای کرک 360cc
50,000 تومان
هات چاکلتhobby 220cc
45,000 تومان
هات چاکلتhobby 360cc
60,000 تومان
هات چاکلت 220cc kinder
60,000 تومان
هات چاکلت 360cc kinder
90,000 تومان
اسپشیال چاکلت 220cc
60,000 تومان
اسپشیال چاکلت 360cc
90,000 تومان
شیر 220cc
15,000 تومان
شیر 360cc
25,000 تومان
سیروپ اضافه
5,000 تومان
شکلات اضافه
2,000 تومان