رضا

چهارراه نادری،خیابان عبید زاکان،شیرینی سنتی رضانان چایی کره ای سه گوش، 650 گرم
12,000 تومان
نان چایی نباتی گل، 600 گرم
8,500 تومان
نان چایی کره ای نرم، 795 گرم
14,500 تومان
نان نازک پسته ، 840 گرم
30,000 تومان
مخلوط سنتی طلق کوچک، 800 گرم
18,000 تومان
مخلوط سنتی طلق بزرگ،۱/۳۰۰ گرم
32,000 تومان
باقلوا پرچمی سنتی 920 گرم
65,000 تومان
باقلوا پرچمی سنتی، 500 گرم
35,000 تومان
باقلوا پرچمی اعلاء، 980 گرم
98,000 تومان
باقلوا پرچمی اعلاء، 535 گرم
53,500 تومان
کلوچه گردویی، 1 کیلو گرم
24,000 تومان