رضا

چهارراه نادری،خیابان عبید زاکان،شیرینی سنتی رضانان نازک پسته ، 840 گرم
35,000 تومان
باقلوا پرچمی سنتی، 500 گرم
51,000 تومان
نان چایی کره ای سه گوش، 650 گرم
17,000 تومان
نان چایی نباتی گل، 600 گرم
10,000 تومان
نان چایی کره ای نرم، 795 گرم
22,000 تومان
نان نازک پسته ، 840 گرم
35,000 تومان
مخلوط سنتی طلق کوچک، 800 گرم
20,000 تومان
مخلوط سنتی طلق بزرگ،۱/۳۰۰ گرم
40,000 تومان
باقلوا پرچمی سنتی 920 گرم
90,000 تومان
باقلوا پرچمی سنتی، 500 گرم
51,000 تومان
کلوچه گردویی، 1 کیلو گرم
28,000 تومان