نسترن

بلوار مدرس،تقاطع پادگان،قنادی نسترنکیک آماده رو شکلاتی، یک کیلو و صد گرم
احتمال عدم تطابق تزئین روی کیک با تصویر وجود دارد.
31,000 تومان
شیرینی نان خامه ای، یک کیلو
19,500 تومان
شیرینی تر مخلوط، یک کیلو
19,500 تومان
شیرینی خشک رولت، یک کیلو
18,000 تومان
شمع عددی
هر عدد
2,000 تومان
شیرینی نان خامه ای، یک کیلو
19,500 تومان
شیرینی تر رولت، یک کیلو
19,500 تومان
شیرینی تر لطیفه، یک کیلو
23,000 تومان
شیرینی تر ناپلئونی، یک کیلو
23,000 تومان
شیرینی تر مخلوط، یک کیلو
19,500 تومان

شیرینی خشک دانمارکی، یک کیلو
16,000 تومان
شیرینی خشک کره مارسبانی، یک کیلو
16,000 تومان
شیرینی خشک نارگیلی، یک کیلو
28,000 تومان
شیرینی خشک گردویی، یک کیلو
25,000 تومان
شیرین خشک پای سیب، یک کیلو
16,500 تومان
شیرینی خشک رولت، یک کیلو
18,000 تومان
شیرینی خشک ترکیبی، یک کیلو
17,500 تومان
شیرینی خشک کشمشی، یک کیلو
16,000 تومان
شیرینی کیک یزدی، یک کیلو
12,000 تومان
شیرینی خشک فلور، یک کیلو
16,000 تومان

کیک آماده بریلو رنگی، یک کیلو و نیم
احتمال عدم تطابق تزئین روی کیک با تصویر وجود دارد.
43,000 تومان
کیک آماده بریلو رنگی، یک کیلو و صد گرم
احتمال عدم تطابق تزئین روی کیک با تصویر وجود دارد.
31,000 تومان
کیک آماده رو شکلاتی، یک کیلو و نیم
احتمال عدم تطابق تزئین روی کیک با تصویر وجود دارد.
43,000 تومان
کیک آماده رو شکلاتی، یک کیلو و صد گرم
احتمال عدم تطابق تزئین روی کیک با تصویر وجود دارد.
31,000 تومان

شمع عددی
هر عدد
2,000 تومان
شمع علامت سوال
هر عدد
2,000 تومان
شمع هپی
6,000 تومان
شمع موزیکال
7,500 تومان

باقلوا لوزی، یک کیلو
100,000 تومان
باقلوا پیچ مخصوص، یک کیلو
66,000 تومان
شیرینی نان نازک، یک کیلو
25,000 تومان
شیرینی نان چایی خانگی، یک کیلو
16,500 تومان
شیرینی مخلوط سنتی،بسته ای
850 گرم
18,000 تومان