نسترن

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

بلوار مدرس،تقاطع بوعلی شرقی،قنادی نسترنشیرینی نان چایی خانگی، یک کیلو
28,000 تومان
23,800 تومان
ناموجود
باقلوا پیچ مخصوص، یک کیلو
110,000 تومان
93,500 تومان
ناموجود
شیرینی مخلوط سنتی،بسته ای
850 گرم
35,000 تومان
29,750 تومان
ناموجود
باقلوا لوزی، یک کیلو
140,000 تومان
119,000 تومان
ناموجود
باقلوا پیچ مخصوص، یک کیلو
110,000 تومان
93,500 تومان
ناموجود
شیرینی نان چایی خانگی، یک کیلو
28,000 تومان
23,800 تومان
ناموجود
شیرینی مخلوط سنتی،بسته ای
850 گرم
35,000 تومان
29,750 تومان
ناموجود