بریانویچ

اکنون تعطیل است


خیابان دانشگاه،بلوار معلم ،خیابان پرویز،نبش هجرتنان باگت
2,000 تومان
مخلفات
خیار شور، گوجه فرنگی،
7,000 تومان

هات بریان
هات داگ ویژه ۲۰۲ بریان شده، سس مخصوص ساندویچ، مخلفات، نان فراوری شده فرانسوی
13,000 تومان
کوکتل ویچ
کوکتل ویژه، سس مخصوص ساندویچ، مخلفات، نان فراوری شده فرانسوی
13,000 تومان
مرغ ویچ
مرغ اسلایس پروسس شده با قارچ و گوجه ، مخلفات، نان فراوری شده فرانسوی
18,000 تومان
ژامبون گوشت تنوری
ژامبون گوشت تنوری شده با پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص ساندویچ، مخلفات، نان فراوری شده فرانسوی
17,000 تومان
بندرویچ مخصوص
سوسیس بندری ، سس فلفل هالوپینو، پنیر موزارلا، قارچ ،سس مخصوص ساندویچ، مخلفات، نان فراوری شده فرانسوی
17,000 تومان
ماکاراویچ مخصوص
ماکارانی، پنیر موزارلا، قارچ ، سس مخصوص ساندویچ، مخلفات، نان فراوری شده فرانسوی
13,000 تومان
جگرویچ
جگر مرغ فراوری شده، سس مخصوص ساندویچ، مخلفات، نان فراوری شده فرانسوی
12,000 تومان
هات داگ رویال
17,000 تومان
فیله مرغ ساده
17,000 تومان
فیله مرغ با قارچ و پنیر
22,000 تومان
ساندویچ ماکارونی ساده
7,000 تومان
ساندویچ ماکارونی با قارچ و پنیر
12,000 تومان
ساندویچ سیب زمینی با سوسیس
9,000 تومان
ساندویچ سیب زمینی با قارچ و پنیر
13,000 تومان
ساندویچ سوفل
فلافل - قارچ و پنیر - سوسیس
11,000 تومان
ساندویچ کافل
فلافل - قارچ و پنیر - کالباس
12,000 تومان
فلافل ساده
فلافل ساده
7,000 تومان
فلافل ویژه
فلافل - قارچ و پنیر -
11,000 تومان
فلافل ویژه
فلافل - قارچ و پنیر -
11,000 تومان
فلافل ویژه
فلافل - قارچ و پنیر -
11,000 تومان

پیتزا مخصوص
گوشت چرخکرده طعمدار، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر موزارلا، پنیر گودا، فلفل دلمه، ذرت، زیتون اسلایس
27,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت
گوشت چرخکرده طعمدار، قارچ، پنیر موزارلا، پنیر گودا، فلفل دلمه، خمیر مخصوص تردینه
30,000 تومان
پیتزا قارچ و مرغ
28,000 تومان
پیتزا پپرونی
20,000 تومان
پیتزا سبزیجات
18,000 تومان

برگرویچ مخصوص
همبرگر ممتاز ، سس مخصوص برگر، مخلفات، نان فرآوری شده
16,000 تومان
چیزبرگرویچ
همبرگر ممتاز ، پنیر گودا ، سس مخصوص برگر، نان فرآوری شده
15,000 تومان
قارچ برگرویچ
همبرگر ممتاز ، قارچ اسلایس ، سس مخصوص برگر، نان فرآوری شده
14,000 تومان
رویال برگرویچ
همبرگر ممتاز، پنیر گودا، ژامبون گوشت ، قارچ ، سس مخصوص برگر، نان فرآوری شده
17,000 تومان
دوبل برگرویچ
دوعدد همبرگر ممتاز، پنیر گودا، ژامبون، قارچ ، سس مخصوص برگر، نان فرآوری شده
20,000 تومان

سیب زمینی سرخ شده
11,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده ویژه
16,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده ویژه۱نفره
سیب زمینی سرخ شده باقارچ پنیر ژامبون فیله فلفل دلمه
18,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده ویژه۱نفره
سیب زمینی سرخ شده باقارچ پنیر ژامبون فیله فلفل دلمه
19,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده ویژه۲نفره
سیب زمینی سرخ شده باقارچ پنیر ژامبون فیله فلفل دلمه
24,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده ویژه۲نفره
سیب زمینی سرخ شده باقارچ پنیر ژامبون فیله فلفل دلمه
24,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده ویژه۲نفره
سیب زمینی سرخ شده باقارچ پنیر ژامبون فیله فلفل دلمه
24,000 تومان

سالاد فصل
10,000 تومان
سالاد سزار ویژه
20,000 تومان

نوشابه خانواده
15,000 تومان
نوشابه شیشه
7,000 تومان
دوغ لیوانی
6,000 تومان
آب کوچک
4,000 تومان
آبمیوه گازدار
6,000 تومان
دوغ شیشه ای گاز دار
8,000 تومان
دوغ خانواده
13,000 تومان