کباب گلپایگانی

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. <br>در صورت درخواست نان، از قسمت «نان سنگک» تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.

خیابان شهید بابایی ، نبش کوچه 24کباب کوبیده
یک سیخ 120گرم به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،نارنج (بدون نان)
8,500 تومان
نان سنگک تازه
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
425 تومان
بال کباب
6 عدد به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،نارنج(بدون نان)
7,225 تومان
بازو کبابی
6 عدد به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،نارنج(بدون نان)
7,225 تومان
جوجه کباب حلزونی(فیله)
یک سیخ 300 گرم فیله مرغ به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،نارنج(بدون نان)
14,450 تومان
کباب کوبیده
یک سیخ 120گرم به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،نارنج (بدون نان)
8,500 تومان
جوجه کباب حلزونی(فیله)
یک سیخ 300 گرم فیله مرغ به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،نارنج(بدون نان)
14,450 تومان
بال کباب
6 عدد به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،نارنج(بدون نان)
7,225 تومان
بازو کبابی
6 عدد به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،نارنج(بدون نان)
7,225 تومان
چنجه
300 گرم به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،نارنج(بدون نان)
27,200 تومان
نان سنگک تازه
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
425 تومان
جوجه ران
ران مرغ بدون استخوان ۳۰۰ گرم به همراه گوجه فلفل ریحان پیاز نارنج(بدون نان)
14,450 تومان
ماهی کبابی
قزل آلا ۳۰۰ گرم
17,000 تومان
چنجه تک سیخ
150 گرم گوشت به همراه گوجه فلفل ریحان پیاز نارنج(بدون نان)
13,600 تومان
برنج ایرانی
6,375 تومان
دوغ لیوانی
1,275 تومان

زیتون پرورده
3,400 تومان
ماست و خیار
2,550 تومان
ماست موسیر
2,550 تومان
سالاد فصل
3,400 تومان

دوغ خانواده مخصوص گلپایگانی
5,950 تومان
دوغ کوچک مخصوص گلپایگانی
2,550 تومان
دلستر خانواده
5,100 تومان
دلستر شیشه ایی
2,975 تومان
نوشابه خانواده
4,250 تومان
آب معدنی کوچک
1,020 تومان
آب معدنی بزرگ
1,360 تومان
نوشابه شیشه ایی
1,700 تومان