کباب گلپایگانی

(20 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است.در صورت درخواست نان، از قسمت «نان سنگک» تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.

خیابان شهید بابایی ، نبش کوچه 24کباب کوبیده
یک سیخ 120گرم به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،ابلیمو (بدون نان)
10,500 تومان
8,400 تومان
نان سنگک تازه
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
500 تومان
400 تومان
بازو کبابی
6 عدد به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،ابلیمو(بدون نان)
8,500 تومان
6,800 تومان
جوجه کباب حلزونی(فیله)
یک سیخ 300 گرم فیله مرغ به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،ابلیمو(بدون نان)
17,000 تومان
13,600 تومان
بال کباب
6 عدد به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،ابلیمو(بدون نان)
8,500 تومان
6,800 تومان
کباب کوبیده
یک سیخ 120گرم به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،ابلیمو (بدون نان)
10,500 تومان
8,400 تومان
جوجه کباب حلزونی(فیله)
یک سیخ 300 گرم فیله مرغ به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،ابلیمو(بدون نان)
17,000 تومان
13,600 تومان
بال کباب
6 عدد به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،ابلیمو(بدون نان)
8,500 تومان
6,800 تومان
بازو کبابی
6 عدد به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،ابلیمو(بدون نان)
8,500 تومان
6,800 تومان
چنجه
300 گرم به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان،ابلیمو(بدون نان)
32,000 تومان
25,600 تومان
نان سنگک تازه
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
500 تومان
400 تومان
جوجه ران
ران مرغ بدون استخوان ۳۰۰ گرم به همراه گوجه فلفل ریحان پیاز ابلیمو(بدون نان)
17,000 تومان
13,600 تومان
چنجه تک سیخ
150 گرم گوشت به همراه گوجه فلفل ریحان پیاز وابلیمو(بدون نان)
16,000 تومان
12,800 تومان
برنج ایرانی
7,500 تومان
6,000 تومان
دوغ لیوانی گدوک
2,000 تومان
1,600 تومان
چلو کباب کوبیده
۲ سیخ کوبیده ۱۲۰ گرم همراه ۱ پرس برنج ایرانی گوجه فلفل ریحان پیاز
27,000 تومان
21,600 تومان
چلو جوجه کباب فیله
۱سیخ جوجه کباب فیله ۳۰۰ گرمی به همراه ۱ پرس برنج ایرانی گوجه فلفل ریحان پیاز
24,000 تومان
19,200 تومان
چلو جوجه کباب ران
۱ سیخ جوجه کباب ران ۳۰۰ گرمی به همراه ۱پرس برنج ایرانی گوجه فلفل ریحان پیاز
24,000 تومان
19,200 تومان
چلو کباب چنجه
2سیخ چنجه 150گرم همراه 1پرس برنج ایرانی گوجه فلفل ریحان پیاز
39,000 تومان
31,200 تومان

زیتون پرورده
4,500 تومان
3,600 تومان
ماست و خیار
3,000 تومان
2,400 تومان
ماست موسیر
3,000 تومان
2,400 تومان
سالاد فصل
4,000 تومان
3,200 تومان

دلستر خانواده
6,000 تومان
4,800 تومان
دلستر شیشه ایی
3,500 تومان
2,800 تومان
نوشابه خانواده
5,000 تومان
4,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
1,200 تومان
آب معدنی بزرگ
2,500 تومان
2,000 تومان
نوشابه شیشه ایی
2,500 تومان
2,000 تومان
دوغ خانواده گدوک
7,000 تومان
5,600 تومان