زعفران شیوا

اکنون تعطیل است


( خرید بالای 500,000 تومان 20 درصد تخفیف در هزینه ارسال)
زعفران اصل خراسان جنوبي

شعبه قزوين -فردوسي شمالي -كوجه حليمي -پلاك 15زعفران نیم مثقالی
زعفران اصل بیرجند خراسان جنوبی ارائه شده توسط کارشناس معاونت غذا و دارو
345,000 تومان
زعفران سرگل نیم مثقالی در بسته کادویی
زعفران اصل بیرجند خراسان جنوبی اراائه شده توسط کارشناس معاونت غذا ودارو
370,000 تومان
ناموجود
زعفران سرگل ١مثقالی
زعفران اصل بیرجند خراسان جنوبی ارائه شده توسط کارشناس معاونت غذا و دارو
700,000 تومان
زعفران سرگل ١مثقالی در بسته کادوئی
زعفران اصل بیرجند خراسان جنوبی ارائه شده توسط کارشناس معاونت غذا و دارو
310,000 تومان
زعفران سرگل ٢مثقالی
زعفران اصل بیرجند خراسان جنوبی ارائه شده توسط کارشناس معاونت غذا و دارو
380,000 تومان
زعفران ٥مثقالی در ظرف کادویی
زعفران اصل بیرجند خراسان جنوبی ارائه شده توسط کارشناس معاونت غذا و دارو
970,000 تومان
زعفران نگین ١مثقالی در ظرف معمولی
زعفران اصل خراسان جنوبی ارائه شده توسط کارشناس معاونت غذا و دارو
710,000 تومان

عناب خشک
عناب بیرجند مناسب برای کنترل فشارخون
260,000 تومان

زرشک
250,000 تومان