شیرینی پاپیون

خ پادگان رو به روی لشگر 16 زرهیدسر پلمبیر ایتالیایی لیوانی
10,000 تومان
کسمه کنجدی
45,000 تومان
نازک پسته
45,000 تومان
کریستال سنتی مخلوط بزرگ
75,000 تومان
کریستال سنتی مخلوط کوچک
45,000 تومان
باقلوا لوزی
120,000 تومان
باقلوا گل
120,000 تومان
نان چایی کریستال مستطیل
35,000 تومان
نان چایی کریستال گرد
25,000 تومان

شمع عدد اکلیلی
لطفا عدد مورد نظر را در توضیحات بنویسید
7,000 تومان
شمع عدد نگین دار
لطفا عدد مورد نظر را در توضیحات بنویسید
7,000 تومان
شمع عدد فارسی
لطفا عدد مورد نظر را در توضیحات بنویسید
6,000 تومان
کیمدی
لطفا دخترانه یا پسرانه بودن را در توضیحات بنویسید
87,500 تومان
شمع عدد تاجدار طلایی
لطفا عدد مورد نظر را در توضیحات بنویسید
7,000 تومان