آشکده سعادت

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان بلوار مدرس،نبش کوچه مصلاییفرنی
6,000 تومان
5,700 تومان
سوپ شیر و قارچ کیلویی
12,000 تومان
11,400 تومان
آش شعله قلم کار پرسی
دوشنبه ها و پنج شنبه ها
10,000 تومان
9,500 تومان
ناموجود
آش شعله قلم کار کیلویی
دوشنبه ها و پنج شنبه ها
17,000 تومان
16,150 تومان
ناموجود
آش امام پرسی
یک شنبه ها و چهارشنبه ها
10,000 تومان
9,500 تومان
ناموجود
آش امام کیلویی
یکشنبه ها و چهارشنبه ها
17,000 تومان
16,150 تومان
ناموجود
آش دندونی پرسی
شنبه ها و سه شنبه ها
10,000 تومان
9,500 تومان
آش دندونی کیلویی
شنبه ها و سه شنبه ها
17,000 تومان
16,150 تومان
آش دوغ پرسی
7,000 تومان
6,650 تومان
آش دوغ کیلویی
12,000 تومان
11,400 تومان
سوپ شیر و قارچ پرسی
7,000 تومان
6,650 تومان
سوپ شیر و قارچ کیلویی
12,000 تومان
11,400 تومان
سوپ جو پرسی
همه روزه
7,000 تومان
6,650 تومان
سوپ جو کیلویی
همه روزه
11,000 تومان
10,450 تومان
میرزا قاسمی پرسی
10,000 تومان
9,500 تومان
میرزا قاسمی کیلویی
38,000 تومان
36,100 تومان
کشک بادمجان پرسی
10,000 تومان
9,500 تومان
کشک بادمجان کیلویی
38,000 تومان
36,100 تومان
کاچی پرسی
پنج شنبه ها
6,000 تومان
5,700 تومان
ناموجود
کاچی کیلویی
پنج شنبه ها
11,000 تومان
10,450 تومان
ناموجود
سوپ ورمیشل پرسی
سه شنبه ها
7,000 تومان
6,650 تومان
ناموجود
سوپ ورمیشل کیلویی
سه شنبه ها
11,000 تومان
10,450 تومان
ناموجود
شله زرد ظرف کوچک
6,000 تومان
5,700 تومان
شیر برنج
6,000 تومان
5,700 تومان
فرنی
6,000 تومان
5,700 تومان
حلوا
6,000 تومان
5,700 تومان
آش رشته پرسی
7,000 تومان
6,650 تومان
آش رشته کیلویی
12,000 تومان
11,400 تومان

ترشی
4,000 تومان
3,800 تومان
سبزی تازه
3,000 تومان
2,850 تومان
دیماج
نان،پنیر کوزه،سبزی،گردو،کنجد بو داده،پیازداغ
10,000 تومان
9,500 تومان

دلستر شیشه ای
3,500 تومان
3,325 تومان
نوشابه شیشه ای
2,500 تومان
2,375 تومان
دوغ گازدار و بدون گاز
3,000 تومان
2,850 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
1,425 تومان
آب میوه گازدار
در طعم های مختلف
3,500 تومان
3,325 تومان