آشکده سعادت

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان بلوار مدرس،نبش کوچه مصلاییشیر برنج
7,000 تومان
6,650 تومان
سوپ شیر و قارچ کیلویی
15,000 تومان
14,250 تومان
آش امام پرسی
روزهای فرد
10,000 تومان
9,500 تومان
ناموجود
آش امام کیلویی
روزهای فرد
20,000 تومان
19,000 تومان
ناموجود
آش دندونی پرسی
روزهای زوج
10,000 تومان
9,500 تومان
آش دندونی کیلویی
روزهای زوج
20,000 تومان
19,000 تومان
آش دوغ پرسی
8,000 تومان
7,600 تومان
آش دوغ کیلویی
15,000 تومان
14,250 تومان
سوپ شیر و قارچ پرسی
8,000 تومان
7,600 تومان
سوپ شیر و قارچ کیلویی
15,000 تومان
14,250 تومان
سوپ جو پرسی
همه روزه
8,000 تومان
7,600 تومان
ناموجود
سوپ جو کیلویی
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
ناموجود
میرزا قاسمی پرسی
12,000 تومان
11,400 تومان
میرزا قاسمی کیلویی
40,000 تومان
38,000 تومان
کشک بادمجان پرسی
15,000 تومان
14,250 تومان
کشک بادمجان کیلویی
50,000 تومان
47,500 تومان
سوپ ورمیشل پرسی
همه روزه
8,000 تومان
7,600 تومان
ناموجود
سوپ ورمیشل کیلویی
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
ناموجود
شله زرد ظرف متوسط
10,000 تومان
9,500 تومان
شیر برنج
7,000 تومان
6,650 تومان
فرنی
7,000 تومان
6,650 تومان
حلوا
10,000 تومان
9,500 تومان
کوفته تبریزی
شامل دو عدد کوفته متوسط
25,000 تومان
23,750 تومان
ناموجود
آش رشته پرسی
8,000 تومان
7,600 تومان
ناموجود
آش رشته کیلویی
15,000 تومان
14,250 تومان
ناموجود
سالاد الویه
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
ناموجود

سبزی تازه
5,000 تومان
4,750 تومان
دیماج
نان،پنیر کوزه،سبزی،گردو،کنجد بو داده،پیازداغ
10,000 تومان
9,500 تومان
ناموجود
دلمه برگ مو
شامل ۵ عدد دلمه
15,000 تومان
14,250 تومان
ناموجود
سالاد ماکارانی
15,000 تومان
14,250 تومان
ناموجود

نوشابه
3,000 تومان
2,850 تومان
دوغ بدون گازمیهن
2,000 تومان
1,900 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
1,425 تومان