آشکده سعادت

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان بلوار مدرس،نبش کوچه مصلاییدیماج
نان،پنیر کوزه،سبزی،گردو،کنجد بو داده،پیازداغ
15,000 تومان
14,250 تومان
آش رشته پرسی
10,000 تومان
9,500 تومان
کشک بادمجان پرسی
20,000 تومان
19,000 تومان
آش دوغ پرسی
10,000 تومان
9,500 تومان
آش دوغ کیلویی
17,000 تومان
16,150 تومان
سوپ جو پرسی
همه روزه
10,000 تومان
9,500 تومان
سوپ جو کیلویی
همه روزه
17,000 تومان
16,150 تومان
میرزا قاسمی پرسی
20,000 تومان
19,000 تومان
میرزا قاسمی کیلویی
70,000 تومان
66,500 تومان
کشک بادمجان کیلویی
70,000 تومان
66,500 تومان
کشک بادمجان پرسی
20,000 تومان
19,000 تومان
کوفته تبریزی
شامل دو عدد کوفته متوسط (روزهای فرد)
30,000 تومان
28,500 تومان
ناموجود
آش رشته پرسی
10,000 تومان
9,500 تومان
آش رشته کیلویی
17,000 تومان
16,150 تومان
سالاد الویه
همه روزه
18,000 تومان
17,100 تومان

سبزی تازه
7,000 تومان
6,650 تومان
دیماج
نان،پنیر کوزه،سبزی،گردو،کنجد بو داده،پیازداغ
15,000 تومان
14,250 تومان
دلمه برگ مو(روزهای شنبه و چهارشنبه)
شامل 3 عدد
15,000 تومان
14,250 تومان
سالاد ماکارانی
18,000 تومان
17,100 تومان

نوشابه
4,000 تومان
3,800 تومان
دوغ بدون گازمیهن
3,500 تومان
3,325 تومان
آب معدنی کوچک
3,000 تومان
2,850 تومان

شله زرد تک نفره
12,000 تومان
11,400 تومان
شیر برنج
8,000 تومان
7,600 تومان
فرنی
8,000 تومان
7,600 تومان
حلوا
10,000 تومان
9,500 تومان