آشکده سعادت

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان بلوار مدرس،نبش کوچه مصلاییکشک بادمجان پرسی
10,000 تومان
9,500 تومان
آش امام پرسی
یک شنبه ها و چهارشنبه ها
10,000 تومان
9,500 تومان
ناموجود
آش امام کیلویی
یکشنبه ها و چهارشنبه ها
17,000 تومان
16,150 تومان
ناموجود
آش دندونی پرسی
شنبه ها و سه شنبه ها
10,000 تومان
9,500 تومان
ناموجود
آش دندونی کیلویی
شنبه ها و سه شنبه ها
17,000 تومان
16,150 تومان
ناموجود
آش دوغ پرسی
8,000 تومان
7,600 تومان
آش دوغ کیلویی
14,000 تومان
13,300 تومان
سوپ شیر و قارچ پرسی
7,000 تومان
6,650 تومان
سوپ شیر و قارچ کیلویی
12,000 تومان
11,400 تومان
میرزا قاسمی پرسی
10,000 تومان
9,500 تومان
میرزا قاسمی کیلویی
38,000 تومان
36,100 تومان
کشک بادمجان پرسی
10,000 تومان
9,500 تومان
کشک بادمجان کیلویی
38,000 تومان
36,100 تومان
شله زرد ظرف متوسط
10,000 تومان
9,500 تومان
شیر برنج
6,000 تومان
5,700 تومان
فرنی
6,000 تومان
5,700 تومان
کوفته تبریزی
شامل دو عدد کوفته متوسط
20,000 تومان
19,000 تومان
ناموجود
آش رشته پرسی
8,000 تومان
7,600 تومان
ناموجود
آش رشته کیلویی
14,000 تومان
13,300 تومان
ناموجود
سالاد الویه
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
ناموجود

سبزی تازه
3,000 تومان
2,850 تومان
دیماج
نان،پنیر کوزه،سبزی،گردو،کنجد بو داده،پیازداغ
10,000 تومان
9,500 تومان
ناموجود
دلمه برگ مو
شامل ۵ عدد دلمه
15,000 تومان
14,250 تومان
ناموجود

دلستر شیشه ای
4,500 تومان
4,275 تومان
نوشابه شیشه ای
2,500 تومان
2,375 تومان
دوغ بدون گازمیهن
2,000 تومان
1,900 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
1,425 تومان