جوان

نوروزیان-نرسیده به کانال-بین حکمت 20و22ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
9,000 تومان
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
8,000 تومان
ساندویچ همبرگر ممتاز
9,000 تومان
استیک گوشت 95%با فیله مرغ و ژامبون 95%
10,000 تومان

ساندویچ رولکس
مغز، زبان، همبرگر، فیله، ژامبون مرغ
13,000 تومان
ساندویچ همبرگر ممتاز
9,000 تومان
ساندویچ کالباس خشک
6,000 تومان
ساندویچ سوسیس کوکتل
6,000 تومان
ساندویچ کوکتل پنیر
8,500 تومان
ساندویچ هات داگ
7,000 تومان
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
9,000 تومان
ساندویچ بلغاری
7,000 تومان
ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
9,000 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ
7,000 تومان
ساندویچ ژامبون تنوری مرغ
9,000 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت
7,000 تومان
ساندویچ ژامبون تنوری گوشت
9,000 تومان
ساندویچ بندری
6,000 تومان
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
8,000 تومان
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
11,000 تومان
استیک گوشت 95%با فیله مرغ و ژامبون 95%
10,000 تومان
استیک گوشت 95%با فیله مرغ و ژامبون 95% با قارچ و پنیر
12,000 تومان
ساندویچ مخصوص جوان
14,000 تومان
ساندویچ رویال برگر
11,000 تومان
قارچ برگر
11,000 تومان
همبرگر دوبل
14,000 تومان
ساندویچ چیز برگر
11,000 تومان

مرغ کامل با سرویس کامل
26,000 تومان
مرغ کامل بدون سرویس
19,000 تومان
نصفه مرغ با سرویس کامل
13,000 تومان
نصفه مرغ بدون سرویس
9,500 تومان
مرغ یک چهارم با سرویس کامل
8,500 تومان
مرغ یک چهارم بدون سرویس
6,000 تومان

نان باگت هر عدد
1,000 تومان
گوجه خیارشور کوچک
2,000 تومان
گوجه خیارشور بزرگ
5,000 تومان

سیب زمینی سرخ کرده کوچک
3,500 تومان
سیب زمینی و پنیر (کوچک)
8,500 تومان
سیب زمینی و پنیر (بزرگ)
10,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
7,000 تومان

دلستر قوطی
2,500 تومان
دوغ کوچک
1,500 تومان
نوشابه قوطی کوچک
2,300 تومان
نوشابه خانواده
3,600 تومان
آب معدنی بزرگ
1,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
دلسترخانواده
4,000 تومان
دوغ خانواده
4,300 تومان

سالاداندونزی کوچک
3,000 تومان
سالاداندونزی بزرگ
6,000 تومان
سالادفصل
3,000 تومان