جوان

نوروزیان-نرسیده به کانال-بین حکمت 20و22استیک گوشت 95%با فیله مرغ و قارچ و پنیر
10,000 تومان
سالاداندونزی کوچک
3,000 تومان
ساندویچ مرغ
7,000 تومان
ساندویچ بلغاری
6,000 تومان

ساندویچ ژامبون مرغ
5,500 تومان
ساندویچ همبرگر ممتاز
7,000 تومان
ساندویچ کالباس خشک
5,000 تومان
ساندویچ سوسیس کوکتل
5,000 تومان
ساندویچ بندری
5,000 تومان
ساندویچ کوکتل پنیر
7,500 تومان
ساندویچ هات داگ
5,500 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت ویژه
6,000 تومان
ساندویچ بلغاری
6,000 تومان
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
7,500 تومان
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
9,000 تومان
ساندویچ مرغ
7,000 تومان
ساندویچ فیله مرغ
8,000 تومان
ساندویچ رویال برگر
9,000 تومان
ساندویچ قارچ برگر
9,000 تومان
ساندویچ چیز برگر
9,000 تومان
ساندویچ ژامبون تنوری گوشت
8,000 تومان
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
7,500 تومان
ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
8,000 تومان
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
10,000 تومان
استیک گوشت 95%با فیله مرغ و ژامبون 95%
10,000 تومان
استیک گوشت 95%با فیله مرغ و قارچ و پنیر
10,000 تومان
بندری پرسی
12,000 تومان
بندری پرسی باقارچ و پنیر
16,000 تومان
همبرگر دوبل
12,000 تومان

مرغ کامل با سرویس کامل
24,000 تومان
نصفه مرغ با سرویس کامل
12,000 تومان
مرغ یک چهارم با سرویس کامل
8,000 تومان

سیب زمینی سرخ کرده کوچک
3,500 تومان
سیب زمینی و پنیر (کوچک)
8,500 تومان
سیب زمینی و پنیر (بزرگ)
10,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
7,000 تومان

دلستر قوطی
2,500 تومان
دوغ کوچک
1,000 تومان
نوشابه قوطی کوچک
1,800 تومان
نوشابه خانواده
3,300 تومان
آب معدنی بزرگ
1,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
دلسترخانواده
4,000 تومان
دوغ خانواده
4,000 تومان

سالاداندونزی کوچک
3,000 تومان
سالاداندونزی بزرگ
6,000 تومان