چیلی - شعبه مجتمع نارون

( خرید بالای 200,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

قـزوین ، خیابان فردوسی شمالی، مرکز خرید نارون، طبقه سومزینگر برگر
13,000 تومان
فیله سوخاری
23,000 تومان
سوپ
4,000 تومان
بال سوخاری
16,000 تومان
فیله سوخاری
23,000 تومان
مرغ سوخاری 2 تکه
از ساعت 8 عصر
17,500 تومان
مرغ سوخاری (ران) دو تیکه
از ساعت 8 عصر
17,500 تومان
مرغ سوخاری (سینه) دوتیکه
از ساعت 8 عصر
17,500 تومان
مرغ سوخاری 3 تکه
از ساعت 8 عصر
25,000 تومان
مرغ سوخاری (ران) سه تیکه
از ساعت 8 عصر
25,000 تومان
مرغ سوخاری (سینه) سه تیکه
از ساعت 8 عصر
25,000 تومان

زغالی برگر
16,000 تومان
زینگر برگر
13,000 تومان
هات رویال
12,000 تومان
دوبل برگر
27,000 تومان
چیکن برگر
12,000 تومان

سوپ
4,000 تومان
سالاد فصل
4,000 تومان
سیب زمینی کوچک
4,000 تومان
سیب زمینی بزرگ
14,000 تومان
نوشابه
2,000 تومان
دلستر
3,000 تومان
آب
1,500 تومان
نوشابه خانواده میراندا
4,500 تومان
نوشابه خانواده پپسی
4,500 تومان
نوشابه خانواده سون آپ
4,500 تومان
سالاد کلم
3,000 تومان
سالاد ذرت
4,000 تومان
دوغ قوطی
3,000 تومان