خانجون

( خرید بالای 50,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

قزوین - خیابان نوروزیان - حکمت 52پلو کباب کوبیده مخصوص
(2سیخ )۲00گرم
13,000 تومان
پلو کباب کوبیده ویژه
(۳سیخ)300گرم
16,000 تومان
پلو جوجه کباب زعفرانی ویژه
250گرم
12,000 تومان

قیمه نثار مخصوص خانجون
12,500 تومان
زرشک پلو با مرغ
12,000 تومان

ماست مخصوص خانجون
2,000 تومان
ماست موسیر
1,000 تومان
سالاد فصل
2,500 تومان
سالاد شیرازی
2,000 تومان

نوشابه خانواده
3,000 تومان
نوشابه بطری
1,000 تومان
نوشابه شیشه ای
1,000 تومان
نوشابه قوطی
1,500 تومان
دلستر شیشه
1,500 تومان
دلستر خانواده
3,000 تومان
دوغ خانواده زالی
5,000 تومان
دوغ لیوانی
1,000 تومان
دوغ شیشه ای
1,500 تومان
آب معدنی کوچک
700 تومان
آب معدنی بزرگ
1,000 تومان