اقبالی

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان طالقانی، نرسیده به سه راه خیامسوپ سر آشپز
4,650 تومان
جوجه کباب مخصوص
25,110 تومان
کباب برگ 60 سانتی مخصوص اقبالی
92,070 تومان
فیله کباب مخصوص
با برنج
59,520 تومان
کباب دنده مخصوص
با برنج
59,520 تومان
کباب وزیری
با برنج
45,570 تومان
کباب برگ مخصوص
با برنج
54,870 تومان
شیشلیک بدون استخوان
59,520 تومان
کباب سلطانی مخصوص
63,240 تومان
کباب بختیاری
با برنج
44,640 تومان
کباب لاری
با برنج
54,870 تومان
جوجه کباب با استخوان
26,970 تومان
جوجه کباب تندوری
با ادویه مخصوص هندی
25,110 تومان
جوجه کبابی حلزونی
25,110 تومان
جوجه کباب مخصوص
25,110 تومان
جوجه کباب ماستی
25,110 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی
26,970 تومان
چلو کباب کوبیده بناب
34,410 تومان
چلو کباب کوبیده هندی(بسیار تند)
36,270 تومان
چلو کباب سرآشپز
مخصوص رستوران اقبالی
32,550 تومان
چلو ماهیچه
54,870 تومان
باقالی پلو با ماهیچه
57,660 تومان
چلو گوشت با گردن
52,080 تومان
باقالی پلو با گوشت گردن
54,870 تومان
زرشک پلو با مرغ
19,530 تومان
باقالی پلو با مرغ
22,320 تومان
ماهی قزل آلا
کبابی و سرخ کرده
30,690 تومان
قیمه نثار
غذای محلی
22,320 تومان

خوراک فیله
56,730 تومان
خوراک کباب دنده مخصوص
56,730 تومان
خوراک برگ مخصوص
52,080 تومان
خوراک شیشلیک
56,730 تومان
خوراک شاندیز
56,730 تومان
خوراک سلطانی
60,450 تومان
خوراک بختیاری
41,850 تومان
خوراک لاری
52,080 تومان
خوراک جوجه تندوری
22,320 تومان
خوراک جوجه ماستی
22,320 تومان
خوراک بناب
31,620 تومان
خوراک هندی
33,480 تومان
خوراک سرآشپز
29,760 تومان
خوراک ماهیچه
52,080 تومان
خوراک جوجه با استخوان
24,180 تومان
خوراک جوجه حلزونی
22,320 تومان
خورشت قیمه نثار بدون برنج
19,530 تومان
خوراک گردن
49,290 تومان
خوراک مرغ
16,740 تومان
خوراک ماهی
27,900 تومان
خوراک کوبیده
24,180 تومان

سالاد فصل مخصوص
7,440 تومان
سوپ سر آشپز
4,650 تومان
ماست موسیر
5,580 تومان
نوشابه قوطی
2,325 تومان
زیتون پرورده
6,510 تومان
دلستر
3,720 تومان
موهیتو
3,720 تومان
دوغ زالی
3,255 تومان