جوجه بروستد دهخدا

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین، کمربند شهید بهشتی، مقابل پارک دهخداجوجه بروستد دو تیکه ران یک چهارم
13,671 تومان
جوجه بروستد دو تیکه سینه یک چهارم
13,671 تومان
سوپ
1,860 تومان
جوجه بروستد دو تیکه ران یک چهارم
13,671 تومان
جوجه بروستد دو تیکه سینه یک چهارم
13,671 تومان
جوجه بروستد چهار تیکه ران یک دوم
27,342 تومان
جوجه بروستد چهار تیکه سینه یک دوم
27,342 تومان
جوجه بروستد چهار تیکه مخلوط یک دوم
27,342 تومان

سوپ
1,860 تومان
سالاد
4,650 تومان
سیب زمینی
3,720 تومان
زیتون
2,790 تومان

نوشابه
1,860 تومان
دلستر قوطی
2,325 تومان
دوغ لیوانی
930 تومان
دوغ نیم لیتری
1,860 تومان
آب معدنی
930 تومان