جوجه بروستد دهخدا

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین، کمربند شهید بهشتی، مقابل پارک دهخداجوجه بروستد دو تیکه ران یک چهارم
14,880 تومان
جوجه بروستد دو تیکه سینه یک چهارم
14,880 تومان
سوپ
1,860 تومان
جوجه بروستد دو تیکه ران یک چهارم
14,880 تومان
جوجه بروستد دو تیکه سینه یک چهارم
14,880 تومان
جوجه بروستد چهار تیکه ران یک دوم
29,760 تومان
جوجه بروستد چهار تیکه سینه یک دوم
29,760 تومان
جوجه بروستد چهار تیکه مخلوط یک دوم
29,760 تومان

سوپ
1,860 تومان
سالاد
5,115 تومان
سیب زمینی
3,720 تومان
زیتون
3,255 تومان

نوشابه
1,860 تومان
دلستر قوطی
2,325 تومان
دوغ لیوانی
1,395 تومان
دوغ نیم لیتری
2,790 تومان
آب معدنی
930 تومان