ایزی دیزی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قـزوین ، خیابان فردوسی شمالی، روبروی پمپ بنزین، جنب کارخانه یخ طهماسبیدیزی کلاسیک
14,250 تومان
سبزی خوردن
1,425 تومان
نان اضافه
665 تومان
دیزی پرچرب
14,725 تومان
دیزی کلاسیک
14,250 تومان
دیزی کم چرب
14,250 تومان
دیزی تند
14,725 تومان
دیزی پرچرب
14,725 تومان
کوفته
13,300 تومان

سبزی خوردن
1,425 تومان
ترشی
950 تومان
نان اضافه
665 تومان
نوشابه
1,425 تومان
دوغ
950 تومان
آب معدنی
665 تومان
دوغ بزرگ
5,225 تومان
دوغ شیشه ای
1,710 تومان
نوشابه شیشه ای
1,710 تومان
نوشابه خانواده
3,325 تومان