فرهی
(5درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
دیس مخصوص فرهی(برگ،نگینی،جوجه)
42,750 تومان
رول کباب
28,500 تومان
برگ مخصوص فرهی
23,750 تومان
چلو کباب سلطانی
23,750 تومان
چلو کباب بختیاری
19,000 تومان
چلو کباب بلغاری
17,100 تومان
چلو کباب شفت برگ
28,500 تومان
چلو کباب شفت جوجه
17,100 تومان
چلو کباب نگینی
14,250 تومان
چلو کباب مخلوط
16,150 تومان
چلو کباب ویژه 3سیخ
17,100 تومان
چلو کباب کوبیده
11,400 تومان
چلو جوجه کباب
11,400 تومان
قیمه نثار
11,400 تومان
قیمه نثار ویژه
17,100 تومان
قورمه سبزی
8,550 تومان
قورمه سبزی ویژه
11,400 تومان
قیمه لپه با سیب زمینی
8,550 تومان
قیمه لپه با سیب زمینی ویژه
11,400 تومان
زرشک پلو با مرغ
11,400 تومان
کوبیده سیخی
4,275 تومان
چلو کره
4,275 تومان
لوبیا پلو
فقط یکشنبه ها ظهر
7,600 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
استانبولی
فقط شنبه ها ظهر
8,075 تومان
ناموجود
باقالی پلو با گوشت
فقط دوشنبه ها ظهر
19,000 تومان
ناموجود
باقالی پلو با ماهیچه
فقط دوشنبه ها ظهر
19,000 تومان
ناموجود
باقالی پلو با مرغ
فقط دوشنبه ها ظهر
14,250 تومان
ناموجود
کوکو سبزی
فقط سه شنبه ها ظهر
8,550 تومان
عدس پلو
فقط چهارشنبه ها ظهر
7,125 تومان
ناموجود
خورشت کرفس
فقط پنج شنبه ها ظهر
10,450 تومان
ناموجود
فسنجان
فقط جمعه ها ظهر
19,000 تومان
ناموجود

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سوپ
2,850 تومان
سالاد فصل
2,850 تومان
ماست موسیر
950 تومان
زیتون پرورده
1,900 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه بطری
950 تومان
نوشابه قوطی
1,425 تومان
نوشابه خانواده
2,850 تومان
دوغ لیوانی
950 تومان
دوغ خانواده
2,850 تومان
دلستر قوطی
1,900 تومان
دلستر خانواده
2,850 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومانفرهی هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
19:00 تا 22:00
11:30 تا 16:00