فرهی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

ملاصدرا،بالاتر از کانال،بعد از بانک مسکنچلو جوجه کباب فسنجان
14,250 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
9,500 تومان
چلو کباب کوبیده 3 سیخ مخصوص
11,400 تومان
دیس مخصوص فرهی (برگ، نگینی، جوجه)
42,750 تومان
برگ مخصوص فرهی
23,750 تومان
چلو کباب سلطانی
23,750 تومان
چلو کباب بختیاری
19,000 تومان
چلو کباب شفت جوجه
17,100 تومان
چلو کباب نگینی
14,250 تومان
چلو کباب مخلوط
16,150 تومان
چلو کباب کوبیده 4 سیخ ویژه
17,100 تومان
چلو کباب کوبیده 3 سیخ مخصوص
11,400 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
9,500 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
12,350 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
9,500 تومان
قیمه نثار
14,250 تومان
قیمه نثار ویژه
19,000 تومان
قورمه سبزی معمولی
7,600 تومان
قورمه سبزی مخصوص
9,500 تومان
قورمه سبزی ویژه
13,300 تومان
قیمه سیب زمینی معمولی
7,600 تومان
قیمه لپه با سیب زمینی مخصوص
9,500 تومان
قیمه لپه با سیب زمینی ویژه
13,300 تومان
زرشک پلو با مرغ
11,400 تومان
چلو کره
4,275 تومان
جوجه کباب با طعم دودی جنگلی
12,350 تومان
کباب برگ با طعم دودی جنگلی
28,500 تومان
چلو جوجه کباب ترش
13,300 تومان
چلو جوجه کباب فسنجان
14,250 تومان
چلو جوجه کباب لاری
16,150 تومان

سالاد فصل
2,850 تومان
ماست موسیر
950 تومان
زیتون پرورده
1,900 تومان
ژله
2,850 تومان
ماست خیار
1,900 تومان
ماست بورانی
1,900 تومان
ماست بادمجان
1,900 تومان

نوشابه بطری
1,425 تومان
نوشابه قوطی
1,900 تومان
نوشابه خانواده
3,325 تومان
دوغ لیوانی
950 تومان
دوغ خانواده
3,800 تومان
دلستر قوطی
1,900 تومان
دلستر خانواده
3,325 تومان
نوشابه شیشه ای
1,900 تومان