مهتا

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قـزوین ، خیابان نادری شمالی، روبروی اداره میراث فرهنگیپیتزا مخصوص مهتا نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت تکه ای، پنیر(موزارلا و پروسس)، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، قارچ، سس مخصوص
17,100 تومان
پیتزا مخصوص مهتا خانواده
ژامبون گوشت،، گوشت تکه ای، پنیر(موزارلا و پروسس)، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، قارچ، سس مخصوص
32,300 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون پنیر(موزارلا و پروسس)، فلفل دلمه، گوجه، قارچ، سس مخصوص
15,200 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر(موزارلا و پروسس)، فلفل دلمه، گوجه، قارچ، سس مخصوص
28,500 تومان
پیتزا گوشت تکه و قارچ نرمال (سیسیلی)
گوشت تیکه ای، پنیر(موزارلا و پروسس) قارچ، زیتون، سس مخصوص
22,800 تومان
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
گوشت تیکه ای، پنیر(موزارلا و پروسس) قارچ، زیتون، سس مخصوص
41,800 تومان
پیتزاژامبون استیک با فلفل چیلی نرمال
ژامبون استیک گوشت بره، پنیر(موزارلا و پروسس)، فلفل چیلی، سس مخصوص
21,850 تومان
پیتزا ژامبون استیک با فلفل چیلی خانواده
ژامبون استیک گوشت بره، پنیر(موزارلا و پروسس)، فلفل چیلی، سس مخصوص
41,800 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
ژامبون مخصوص تند، پنیر(موزارلا و پروسس)، فلفل چیلی، سس مخصوص
18,050 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
ژامبون مخصوص تند، پنیر(موزارلا و پروسس)، فلفل چیلی، سس مخصوص
34,200 تومان
پیتزا مرغ تنوری نرمال
فیله مرغ تنوری، پنیر(موزارلا و پروسس)، قارچ، ذرت، سس مخصوص
19,000 تومان
پیتزا مرغ تنوری خانواده
فیله مرغ تنوری، پنیر(موزارلا و پروسس)، قارچ، ذرت، سس مخصوص
36,100 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
ذرت زیتون پنیر(موزارلا و پروسس)، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص
14,250 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
ذرت، زیتون، پنیر(موزارلا و پروسس)، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص
26,600 تومان
پیتزا زبان و قارچ نرمال
زبان گوساله، قارچ، پنیر(موزارلا و پروسس)، گوجه، سس مخصوص
24,700 تومان
پیتزا زبان و قارچ خانواده
زبان گوساله، قارچ، پنیر(موزارلا و پروسس)، گوجه، سس مخصوص
41,800 تومان
پیتزا مرغ و زبان نرمال
زبان گوساله، فیله مرغ، پنیر(موزارلا و پروسس)، فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخصوص
22,800 تومان
پیتزا مرغ و زبان خانواده
زبان گوساله، فیله مرغ، پنیر(موزارلا و پروسس)، فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخصوص
38,000 تومان
پیتزا مکزیکی نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت تکه ای، پنیر(موزارلا و پروسس)، سس فلفل، سس مخصوص
17,100 تومان
پیتزا مکزیکی خانواده
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت تکه ای، پنیر(موزارلا و پروسس)، سس فلفل، سس مخصوص
31,350 تومان
پیتزا چهار فصل نرمال
شامل 4 نوع پیتزا : پیتزا مخصوص، پپرونی، مرغ و قارچ، گوشت و قارچ
17,100 تومان
پیتزا چهار فصل خانواده
شامل 4 نوع پیتزا : پیتزا مخصوص، پپرونی، مرغ و قارچ، گوشت و قارچ
31,350 تومان
پیتزا استیک و زبان نرمال
زبان گوساله، گوشت تکه ای، پنیر(موزارلا و پروسس)، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، سس مخصوص
22,800 تومان
پیتزا استیک و زبان خانواده
زبان گوساله، گوشت تکه ای، پنیر(موزارلا و پروسس)، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، سس مخصوص
42,750 تومان
پیتزایونانی
17,100 تومان

مرغ سوخاری نرمال 2تکه
13,775 تومان
مرغ سوخاری نرمال 3تکه
19,000 تومان
مرغ سوخاری نرمال5تکه
30,400 تومان
فیله سوخاری
4 عدد فیله مرغ +سیب زمینی (نان و سس وسالادکلم)
16,150 تومان
ماهی سوخاری
فیله ماهی + سیب زمینی (دور چین تزئینی)
15,675 تومان
بال سوخاری
4 تیکه بال + سیب زمینی (سس کچاب وسالادکلم)
15,200 تومان
میگو سوخاری
10 تکه میگو دم دار + سیب زمینی (سس وسالاد کلم)
18,050 تومان

ساندویچ ویژه رستوران مهتا
گوشت بیکن + ژامبون گوشت + فیله مرغ+ قارچ +پنیر
15,200 تومان
ساندویچ رست بیف
گوشت گوساله + قارچ + پنیر
19,000 تومان
هات داگ مخصوص
هات داگ+ ژامبون گوشت + قارچ+پنیر
10,450 تومان
ساندویچ مکس برگر
برگرذغالی+ پنیر +قارچ+ فیله مرغ
15,200 تومان
ساندویچ برگر ویژه مهتا
برگر دو عدد+ ژامبون + پنیر+ قارچ
15,200 تومان
برگر ذغالی
برگر ذغالی
8,550 تومان
دوبل برگر
14,250 تومان
دوبل چیزبرگر
15,200 تومان
چیز برگر
همبرگر + پنیر
9,500 تومان
چیز برگر با قارچ
همبرگر + پنیر + قارچ
10,450 تومان
رویال برگر
همبرگر + پنیر + قارچ + ژامبون مرغ
12,350 تومان
ژامبون گوشت سرد
7,600 تومان
ژامبون مرغ سرد
7,600 تومان
ساندویچ زبان
18,050 تومان
ساندویچ ژامبون تنوری
10,450 تومان
ساندویچ سوپریم
سینه مرغ سوخاری شده پنیرگودا ژامبون گوشت سس فرانسوی
12,350 تومان
ساندویچ کریسپی
سینه مرغ سوخاری شده پنیرگودا سس فرانسوی
11,400 تومان

بیف استراگانف
راسته گوساله (خلال شده) +قارچ + خامه +پنیر +دورچین تزئینی
20,900 تومان
بیف مکزیکی
راسته گوساله (خلال شده) +قارچ + پپرونی +خامه +پنیر +دورچین تزئینی
19,950 تومان
چیکن استراگانف
سینه مرغ +قارچ + خامه +پنیر +دورچین تزئینی
17,100 تومان
استیک تاکو ویژه
گوشت فیله (خلال شده )+ قارچ+ مغز گردو+ پنیر +خامه + دورچین تزئینی
19,950 تومان
شنیسل مرغ
سینه مرغ سوخاری شده + پنیر + دور چین تزئینی
16,150 تومان

نان و سیر
7,600 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
5,700 تومان
سیب زمینی ویژه
سیب زمینی سرخ کرده +پنیر + قارچ + ژامبون +فلفل دلمه ای + گوجه فرنگی
10,450 تومان
سالاد فصل
2,850 تومان
سالادکلم
2,375 تومان
سوپ ویژه مهتا
2,375 تومان
قارچ سوخاری
5,700 تومان
زیتون پرورده
4,275 تومان
نوشابه قوطی
1,425 تومان
آب معدنی
950 تومان
سس کچاپ تکنفره
190 تومان
سس مایونزتکنفره
190 تومان
دوغ
1,425 تومان
نوشابه خانواده
2,850 تومان
هوفنبرگ بلوبری
2,850 تومان
هوفنبرگ موهیتو
2,850 تومان