رستوران پسرخوب

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
چلو کوبیده
6,000 تومان
چلو جوجه
6,000 تومان
قیمه نثار
6,000 تومان
قورمه سبزی
6,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
7,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ماست موسیر
1,000 تومان
ترشی
1,000 تومان
زیتون
1,000 تومان
آب نارنج
500 تومان
دوغ لیوانی
1,000 تومان
دوغ بطری
1,000 تومان
نوشابه کولا
1,000 تومان
آب معدنی
500 تومان
دوغ خانواده
3,000 تومان
نوشابه خانواده
2,500 تومان
دلستر خانواده
2,500 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومانپسرخوب هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
20:00 تا 22:30
13:00 تا 15:00