ریحانه

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

پونک خیابان مصیب مرادی بعد از حسینیه یادگار امامچلو کوبیده
12,090 تومان
چلو کوبیده ویژه
15,810 تومان
چلو جوجه
10,000 تومان
چلو جوجه ویژه
15,810 تومان
قیمه نثار
12,090 تومان
قیمه نثار ویژه
15,810 تومان
زرشک پلو با مرغ
12,090 تومان
قورمه سبزی
9,300 تومان
ناموجود
چلو کباب برگ با گوشت فیله
18,600 تومان
چلو کباب سلطانی
23,250 تومان
چلو فیله
گوشت فیله
22,000 تومان

لوبیا پلو
لوبیا سبز+گوشت گرم + برنج بصورت قالبی
9,300 تومان
ناموجود

کباب کوبیده با نان
کباب کوبیده + نان سنگگ
9,300 تومان
میرزا قاسمی
بادمجان تنوری +گوجه پخته + سیر +تخم مرغ
3,720 تومان

سوپ 5 نفره
4,650 تومان
زیتون پرورده
1,395 تومان
ماست موسیر
930 تومان

نوشابه قوطی
1,302 تومان
دوغ لیوانی
930 تومان
دوغ یک و نیم لیتری
3,255 تومان
دوغ یک لیتری
2,604 تومان
نوشابه خانواده
2,604 تومان
دلستر خانواده
2,604 تومان
دلستر قوطی
1,395 تومان
آب معدنی کوچک
465 تومان