دارکباب

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است در صورت درخواست نان، از قسمت «نان سنگک» تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.

قزوین، خیابان شهید بابایی، بین کوچه 9 و 11کوبیده
به همراه ریحان و پیازوگوجه (بدون نان)
9,000 تومان
8,100 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
500 تومان
450 تومان
بال و بازو
ریحون , پیاز , نارنج
8,500 تومان
7,650 تومان
جوجه فیله
به همراه ریحان و پیاز
17,000 تومان
15,300 تومان
برنج ایرانی
8,000 تومان
7,200 تومان
کوبیده
به همراه ریحان و پیازوگوجه (بدون نان)
9,000 تومان
8,100 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
500 تومان
450 تومان
چنجه
34,000 تومان
30,600 تومان
جوجه ران
به همراه ریحان و پیاز
17,000 تومان
15,300 تومان
جوجه فیله
به همراه ریحان و پیاز
17,000 تومان
15,300 تومان
بال و بازو
ریحون , پیاز , نارنج
8,500 تومان
7,650 تومان

ماست خیار
3,500 تومان
3,150 تومان
زیتون پرورده
6,000 تومان
5,400 تومان
سالاد
5,000 تومان
4,500 تومان
ماست موسیر
3,500 تومان
3,150 تومان

نوشابه خانواده
5,000 تومان
4,500 تومان
دوغ خانواده
7,000 تومان
6,300 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
1,800 تومان
دلستر شیشه ای
3,500 تومان
3,150 تومان
آب (کوچک)
1,500 تومان
1,350 تومان
آب (بزرگ)
2,500 تومان
2,250 تومان
نوشابه کوچک
2,000 تومان
1,800 تومان