دار کباب

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است در صورت درخواست نان، از قسمت «نان سنگک» تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.

قزوین، خیابان شهید بابایی، بین کوچه 9 و 11کوبیده
به همراه ریحان و پیازوگوجه (بدون نان)
7,200 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
450 تومان
بال و بازو
ریحون , پیاز , نارنج
7,650 تومان
جوجه فیله
به همراه ریحان و پیاز
15,300 تومان
برنج ایرانی
5,400 تومان
کوبیده
به همراه ریحان و پیازوگوجه (بدون نان)
7,200 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
450 تومان
چنجه
30,600 تومان
جوجه ران
به همراه ریحان و پیاز
15,300 تومان
جوجه فیله
به همراه ریحان و پیاز
15,300 تومان
بال و بازو
ریحون , پیاز , نارنج
7,650 تومان

ماست خیار
2,700 تومان
زیتون پرورده
3,600 تومان
سالاد
3,150 تومان
ماست موسیر
2,700 تومان
ماست بورانی بادمجان
2,700 تومان

نوشابه خانواده
4,050 تومان
آب (کوچک)
1,350 تومان
آب (بزرگ)
1,800 تومان
دوغ محلی خانواده (عیران)
5,400 تومان
نوشابه شیشه ای کوچک
1,800 تومان
دوغ محلی 500cc
2,700 تومان