پیتزا ممتاز فرهنگیان

اکنون تعطیل است


(20 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
( خرید بالای 1,000,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان فردوسی روبروی بیمارستان مهرگانپیتزا خانواده سرآشپز
90,000 تومان
72,000 تومان
پیتزا خانواده سبزیجات
60,000 تومان
48,000 تومان
پیتزا نرمال سبزیجات
35,000 تومان
28,000 تومان
پیتزا مینی سبزیجات
25,000 تومان
20,000 تومان
پیتزا خانواده سرآشپز
90,000 تومان
72,000 تومان
پیتزا نرمال سرآشپز
55,000 تومان
44,000 تومان
پیتزا مینی سرآشپز
40,000 تومان
32,000 تومان
پیتزا خانواده گوشت و قارچ
125,000 تومان
100,000 تومان
پیتزا نرمال گوشت و قارچ
65,000 تومان
52,000 تومان
پیتزا مینی گوشت و قارچ
40,000 تومان
32,000 تومان
پیتزا خانواده مرغ و قارچ
110,000 تومان
88,000 تومان
پیتزا نرمال مرغ و قارچ
60,000 تومان
48,000 تومان
پیتزا مینی مرغ و قارچ
45,000 تومان
36,000 تومان
پیتزا خانواده مرغ و گوشت
110,000 تومان
88,000 تومان
پیتزا نرمال مرغ و گوشت
55,000 تومان
44,000 تومان
پیتزا مینی مرغ و گوشت
45,000 تومان
36,000 تومان
پیتزا خانواده پپرونی
95,000 تومان
76,000 تومان
پیتزا نرمال پپرونی
55,000 تومان
44,000 تومان
پیتزا مینی پپرونی
40,000 تومان
32,000 تومان

نوشابه خانواده پپسی
14,300 تومان
11,440 تومان
نوشابه خانواده میرندا
14,300 تومان
11,440 تومان
نوشابه خانواده سون آپ
14,300 تومان
11,440 تومان
دلستر خانواده
13,500 تومان
10,800 تومان
نوشابه 300cc پپسی
5,000 تومان
4,000 تومان
نوشابه 300cc سون آپ
5,000 تومان
4,000 تومان