سوپر میوه آنلاین

میدان مادر رو به روی پمپ گازخیار یک کیلو
12,500 تومان
موز یک کیلو
38,000 تومان
پرتقال خونی یک کیلو
14,000 تومان
سیب سفید یک کیلو
13,500 تومان
سیب قرمز یک کیلو
13,000 تومان
پرتقال خونی یک کیلو
14,000 تومان
پرتقال معمولی یک کیلو
13,000 تومان
پرتقال واکسی یک کیلو
14,500 تومان
انار معمولی یک کیلو
16,000 تومان
انار درجه یک
18,000 تومان
نارنگی یک کیلو
14,000 تومان
خرمالو الموت درجه 1 یک کیلو
16,000 تومان
سیب زمینی یک کیلو
5,000 تومان
پیاز سفید یک کیلو
6,500 تومان
کاهو یک کیلو
6,500 تومان
کلم یک کیلو
5,000 تومان
موز یک کیلو
38,000 تومان
خیار یک کیلو
12,500 تومان
گوجه یک کیلو
7,500 تومان
به یک کیلو
20,000 تومان
لیمو شیرین یک کیلو
13,500 تومان
لیمو ترش یک کیلو
18,000 تومان
گریپ فروت یک کیلو
10,000 تومان
گلابی درگزی یک کیلو
25,000 تومان
خرمالو درجه2 یک کیلو
12,000 تومان
توت فرنگی شیرین بوته ای بسته ای
12,000 تومان