سوپر میوه آنلاین

اکنون تعطیل است


میدان مادر رو به روی پمپ گازسیب سفید یک کیلو
17,500 تومان
گوجه
7,000 تومان
پرتقال واکسی یک کیلو
15,000 تومان
خیار
8,000 تومان
موز
28,000 تومان
ملون کیلویی
10,000 تومان
جانا ۱ کیلو
8,000 تومان
دست انبوه ۱ کیلو
8,000 تومان
گوجه سبز
75,000 تومان
زردآلو
60,000 تومان
توت فرنگی
45,000 تومان
سیب زمینی
7,000 تومان
پیاز
5,000 تومان
هندونه ۱ کیلو
4,000 تومان