نان پروتئینی نونا

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

سه راه خیام کوچه حمام پاک پلاک 10 طبقه اول واحد2سنگک معمولی
ارد گندم پخت روز تنوری و ماشینیش اعلام شود در داخل ادرس
2,500 تومان
2,375 تومان
سنگک یک رو کنجدی
ارد گندم×کنجد پخت روز
4,000 تومان
3,800 تومان
نان باگت ۵ تایی
ارد و سبوس پخت روز
7,000 تومان
6,650 تومان
پیراشکی کرمدار شکلاتی بزرگ ۲ تایی
ارد +شکلات+کرم شکلاتی پخت روز
13,000 تومان
12,350 تومان
سنگک معمولی
ارد گندم پخت روز تنوری و ماشینیش اعلام شود در داخل ادرس
2,500 تومان
2,375 تومان
سنگک یک رو کنجدی
ارد گندم×کنجد پخت روز
4,000 تومان
3,800 تومان
سنگک دو رو کنجد
ارد گندم+کنجد پخت روز
4,500 تومان
4,275 تومان

نان باگت ۵ تایی
ارد و سبوس پخت روز
7,000 تومان
6,650 تومان
نان تست سبوسدار
ارد+سبوس پخت روز
15,000 تومان
14,250 تومان
هفت غله
ارد +ارد هفت غله پخت روز
13,000 تومان
12,350 تومان
باگت چاودار۴تایی
ارد+اردچاودار پخت روز
7,000 تومان
6,650 تومان
پیراشکی کرمدار شکلاتی بزرگ ۲ تایی
ارد +شکلات+کرم شکلاتی پخت روز
13,000 تومان
12,350 تومان
پیراشکی کوچیک
ارد+شکلات پخت روز
15,000 تومان
14,250 تومان
نان همبرگری دوتایی
ارد گندم+کنجد بخت روز
7,000 تومان
6,650 تومان