نان پروتئینی نونا

سه راه خیام کوچه حمام پاک پلاک 10 طبقه اول واحد2نان لواش بسته 20 تایی
نان لواش سنتی قزوین غنی شده با آرد پروتئینی باگارانتی یک هفته ای در صورت پایین بودن کیفیت و کپک زدن نان برگشت تمامی پول در صورت نارضایتی پیک رایگان ادرس اینستا گرامی _nuna.official
21,000 تومان
نان لواش بسته 10 تایی
نان لواش سنتی قزوین غنی شده با آرد پروتئینی باگارانتی یک هفته ای در صورت کپک زدن و پایین بودن کیفیت نان تمامی وجه برگردانده میشود پیک رایگان غنی شده با ارد سویا ۶۰ درصد پروتئین گیاهی و ۴۰ درصد روغن طبیعی سویا ادرس اینستاگرامی _nuna.official
11,000 تومان
ناموجود
نان لواش بسته 10 تایی
نان لواش سنتی قزوین غنی شده با آرد پروتئینی باگارانتی یک هفته ای در صورت کپک زدن و پایین بودن کیفیت نان تمامی وجه برگردانده میشود پیک رایگان غنی شده با ارد سویا ۶۰ درصد پروتئین گیاهی و ۴۰ درصد روغن طبیعی سویا ادرس اینستاگرامی _nuna.official
11,000 تومان
ناموجود
نان لواش بسته 20 تایی
نان لواش سنتی قزوین غنی شده با آرد پروتئینی باگارانتی یک هفته ای در صورت پایین بودن کیفیت و کپک زدن نان برگشت تمامی پول در صورت نارضایتی پیک رایگان ادرس اینستا گرامی _nuna.official
21,000 تومان