اقبالی

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان طالقانی، نرسیده به سه راه خیامقیمه نثار
غذای محلی
35,340 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
36,270 تومان
سالاد فصل مخصوص
9,300 تومان
چلو کباب برگ 60 سانتی مخصوص اقبالی
184,140 تومان
چلو فیله کباب مخصوص
با برنج
109,740 تومان
چلو کباب دنده مخصوص
با برنج
102,300 تومان
چلو کباب وزیری
با برنج
82,770 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
با برنج
97,650 تومان
چلو شیشلیک بدون استخوان
106,950 تومان
چلو کباب سلطانی مخصوص
116,250 تومان
چلو کباب بختیاری
با برنج
73,470 تومان
چلو کباب لاری
با برنج
106,950 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان
44,640 تومان
چلو جوجه کباب تندوری
با ادویه مخصوص هندی
39,060 تومان
چلو جوجه کبابی حلزونی
36,270 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
36,270 تومان
چلو جوجه کباب ماستی
39,060 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی
۱سیخ کوبیده به وزن ۲۵۰گرم و یک چلو کره
40,920 تومان
چلو کباب کوبیده بناب
48,360 تومان
چلو کباب کوبیده هندی(بسیار تند)
52,080 تومان
چلو کباب سرآشپز
مخصوص رستوران اقبالی
51,150 تومان
چلو ماهیچه
120,900 تومان
باقالی پلو با ماهیچه
123,690 تومان
چلو گوشت با گردن
97,650 تومان
باقالی پلو با گوشت گردن
102,300 تومان
زرشک پلو با مرغ
27,900 تومان
باقالی پلو با مرغ
31,620 تومان
چلوماهی قزل آلا
کبابی و سرخ کرده
44,640 تومان
شیرین پلو با گوشت گردن و کوکو شیرین
فقط روزهای جمعه،وعده ناهار
111,600 تومان
شیرین پلو با مرغ و کوکو شیرین
فقط روزهای جمعه،وعده ناهار
42,780 تومان
شیرین پلو با ماهیچه و کوکو شیرین
فقط روزهای جمعه،وعده ناهار
130,200 تومان
قیمه نثار
غذای محلی
35,340 تومان
ماهی بابرنج باقالی
47,430 تومان
جوجه ران مخصوص
40,920 تومان
خوراک برگ ۶۰سانتی ۲ نفره
174,840 تومان

خوراک فیله
بدون برنج
106,950 تومان
خوراک کباب دنده مخصوص
بدون برنج
99,510 تومان
خوراک برگ مخصوص
بدون برنج
94,860 تومان
خوراک شیشلیک
بدون برنج
104,160 تومان
خوراک شاندیز
بدون برنج
99,510 تومان
خوراک سلطانی
بدون برنج
113,460 تومان
خوراک بختیاری
بدون برنج
70,680 تومان
خوراک لاری
بدون برنج
104,160 تومان
خوراک جوجه تندوری
بدون برنج
36,270 تومان
خوراک جوجه ماستی
بدون برنج
36,270 تومان
خوراک بناب
بدون برنج
45,570 تومان
خوراک هندی
بدون برنج
49,290 تومان
خوراک سرآشپز
بدون برنج
48,360 تومان
خوراک ماهیچه
بدون برنج
118,110 تومان
خوراک جوجه با استخوان
بدون برنج
41,850 تومان
خوراک جوجه حلزونی
بدون برنج
33,480 تومان
خورشت قیمه نثار بدون برنج
بدون برنج
32,550 تومان
خوراک گردن
بدون برنج
94,860 تومان
خوراک مرغ
بدون برنج
25,110 تومان
خوراک ماهی
بدون برنج
41,850 تومان
خوراک جوجه ران مخصوص
38,130 تومان

سالاد فصل مخصوص
9,300 تومان
سوپ سر آشپز
4,650 تومان
ماست موسیر
5,580 تومان
نوشابه قوطی
2,790 تومان
زیتون پرورده
8,370 تومان
دلستر
4,185 تومان
موهیتو
4,185 تومان
دوغ قوطی آبعلی
3,720 تومان
ماست خیار
5,580 تومان
دوغ خانواده
6,510 تومان
آب معدنی کوچک
1,860 تومان
نوشابه خانواده
5,115 تومان