جگر سرای سلامت - شعبه فلسطین

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان فلسطین شرقی جنب فرمانداریچربی سیخی
3,000 تومان
2,700 تومان
نان.سنگک کوچک
1,000 تومان
900 تومان
جگر 200 گرم
بدون نان
32,000 تومان
28,800 تومان
جگر 100 گرم
بدون نان
16,000 تومان
14,400 تومان
دل 100 گرم
بدون نان
16,000 تومان
14,400 تومان
جگر 100 گرم
بدون نان
16,000 تومان
14,400 تومان
جگر 200 گرم
بدون نان
32,000 تومان
28,800 تومان
دل 100 گرم
بدون نان
16,000 تومان
14,400 تومان
دل 200 گرم
بدون نان
32,000 تومان
28,800 تومان
قلوه 200 گرم
بدون نان
32,000 تومان
28,800 تومان
قلوه 100 گرم
بدون نان
16,000 تومان
14,400 تومان
چربی سیخی
3,000 تومان
2,700 تومان
بال جوجه سیخی
12,000 تومان
10,800 تومان
قارچ سیخی
4,000 تومان
3,600 تومان
نان.سنگک کوچک
1,000 تومان
900 تومان

نوشابه شیشه
4,000 تومان
3,600 تومان
لیموناد خانواده
8,000 تومان
7,200 تومان
نوشابه خانواده
10,000 تومان
9,000 تومان
دوغ آبعلی خانواده
8,000 تومان
7,200 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
1,350 تومان
دلستر شیشه ای
5,300 تومان
4,770 تومان

زیتون پرورده
5,000 تومان
4,500 تومان
ماست موسیر
3,000 تومان
2,700 تومان
ترشی
3,000 تومان
2,700 تومان