جگر سرای سلامت - شعبه فلسطین

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان فلسطین شرقی جنب فرمانداریچربی سیخی
3,500 تومان
3,325 تومان
نان.سنگک کوچک
1,000 تومان
950 تومان
جگر 200 گرم
بدون نان
33,000 تومان
31,350 تومان
جگر 100 گرم
بدون نان
16,500 تومان
15,675 تومان
دل 100 گرم
بدون نان
16,500 تومان
15,675 تومان
جگر 100 گرم
بدون نان
16,500 تومان
15,675 تومان
جگر 200 گرم
بدون نان
33,000 تومان
31,350 تومان
دل 100 گرم
بدون نان
16,500 تومان
15,675 تومان
دل 200 گرم
بدون نان
33,000 تومان
31,350 تومان
قلوه 200 گرم
بدون نان
33,000 تومان
31,350 تومان
قلوه 100 گرم
بدون نان
16,500 تومان
15,675 تومان
چربی سیخی
3,500 تومان
3,325 تومان
قارچ سیخی
4,000 تومان
3,800 تومان
نان.سنگک کوچک
1,000 تومان
950 تومان

نوشابه شیشه
5,000 تومان
4,750 تومان
لیموناد خانواده
10,000 تومان
9,500 تومان
نوشابه خانواده
11,000 تومان
10,450 تومان
دوغ آبعلی خانواده
10,000 تومان
9,500 تومان
آب معدنی کوچک
2,500 تومان
2,375 تومان
دلستر شیشه ای
6,000 تومان
5,700 تومان

جگر خام خرد شده
100گرم
15,500 تومان
14,725 تومان
دل خام خردشده
100گرم
15,500 تومان
14,725 تومان
قلوه خام خردشده
100گرم
15,500 تومان
14,725 تومان

زیتون پرورده
5,000 تومان
4,750 تومان
ماست موسیر
3,000 تومان
2,850 تومان
ترشی
4,000 تومان
3,800 تومان