چلوکباب ونیز

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان نواب شمالی نبش کوچه ژالهچلو کباب کوبیده پرسی تک سیخ
7,905 تومان
چلو کباب کوبیده پرسی
13,950 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
9,300 تومان
چلو جوجه کباب ویژه
13,020 تومان
زرشک پلو با مرغ
12,090 تومان
کوبیده سیخی
6,045 تومان
جوجه سیخی
7,905 تومان
چلو کباب مخلوط(یه سیخ کوبیده یه سیخ جوجه )
16,740 تومان
چلوکباب کوبیده ویژه(سه سیخ)
17,205 تومان
چلوکباب نگینی
18,600 تومان

نوشابه خانواده
3,720 تومان
دوغ خانواده
4,650 تومان
دوغ لیوانی
1,302 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,581 تومان
دوغ بطری کوچک
1,395 تومان
دلستر خانواده
3,999 تومان
ماست موسیر
1,209 تومان