چلوکباب ونیز

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان نواب شمالی نبش کوچه ژالهچلو کباب کوبیده پرسی تک سیخ
8,370 تومان
چلو جوجه کباب ویژه
13,020 تومان
چلو کباب کوبیده پرسی تک سیخ
8,370 تومان
چلو کباب کوبیده پرسی
13,950 تومان
چلو جوجه کباب ویژه
13,020 تومان
کوبیده سیخی
6,975 تومان
جوجه سیخی
8,370 تومان
چلو کباب مخلوط(یه سیخ کوبیده یه سیخ جوجه )
16,740 تومان
چلوکباب کوبیده ویژه(سه سیخ)
17,205 تومان
چلوکباب نگینی
18,600 تومان

نوشابه خانواده
3,999 تومان
دوغ خانواده
4,929 تومان
دوغ لیوانی
1,302 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,581 تومان
دوغ بطری کوچک
1,395 تومان
دلستر خانواده
3,999 تومان
ماست موسیر
1,395 تومان