چلوکباب ونیز

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 100,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان نواب شمالی نبش کوچه ژالهچلو کباب کوبیده پرسی تک سیخ
9,000 تومان
8,370 تومان
چلو کباب کوبیده پرسی
15,000 تومان
13,950 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
10,000 تومان
9,300 تومان
چلو جوجه کباب ویژه
14,000 تومان
13,020 تومان
زرشک پلو با مرغ
13,000 تومان
12,090 تومان
کوبیده سیخی
7,500 تومان
6,975 تومان
جوجه سیخی
9,000 تومان
8,370 تومان
چلو کباب مخلوط(یه سیخ کوبیده یه سیخ جوجه )
18,000 تومان
16,740 تومان
چلوکباب کوبیده ویژه(سه سیخ)
18,500 تومان
17,205 تومان
چلوکباب نگینی
20,000 تومان
18,600 تومان

نوشابه خانواده
4,300 تومان
3,999 تومان
دوغ خانواده
5,300 تومان
4,929 تومان
دوغ لیوانی
1,400 تومان
1,302 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,700 تومان
1,581 تومان
دوغ بطری کوچک
1,500 تومان
1,395 تومان
دلستر خانواده
5,500 تومان
5,115 تومان
ماست موسیر
1,500 تومان
1,395 تومان